Tutkimus paljasti tuulivoimaloiden olevan liian lähellä asutusta - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Tutkimus paljasti tuulivoimaloiden olevan liian lähellä asutusta

Viranomaisten tulee välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin melumallinnusohjeistuksen korjaamiseksi, kirjoittaa Kalevi Nikula.­

15.6.2020 13:38

Valtioneuvoston tutkimuksessa ”Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys” pyrittiin selvittämään, onko tuulivoimaloiden infraäänellä haittavaikutuksia terveyteen. Infraäänitasoja selvitettiin pitkäaikaismittauksilla ja terveysvaikutuksia kyselytutkimuksella. Infraäänien havaitsemista selviteltiin kuuntelukokeella laboratoriossa.

Alustavana johtopäätöksenä tutkijat arvioivat, että infraäänialtistus ei selittäisi tuulivoimaan liitettyä oireilua. Todennäköisesti koehenkilöt eivät kuitenkaan pystyneet koetilanteessa havaitsemaan lyhytaikaista (10 sekuntia) infraääni-altistusta. Pitkäaikaisen altistumisen vaikutusten selvittäminen edellyttäisi luonnollisesti pidempiaikaisia tutkimuksia.

Tutkimuksessa saatiin kuitenkin samalla uutta tärkeää tietoa tuulivoimaloiden kuultavasta äänestä. Osoittautui, että tuulivoimaloiden lähellä sijaitsevien asuntojen sisätiloissa mitatut kokonaisäänitasot olivat koko tutkimusajan suurempia kuin aiemmissa tuulivoimayhtiöiden teettämissä mittauksissa, ja että tuulivoimalat muuttavat maaseudulla lähialueen äänimaiseman kaupunkimaiseksi meluympäristöksi.

Raahessa ja Kurikassa tehdyissä mittauksissa asuntojen sisällä pitkäaikaiset keskimääräiset äänitasot ylittivät terveydensuojelulaissa asetetut suurimmat sallitut äänitasot 10–12 desibelillä. Asumisterveysasetuksen mukainen suurin sallittu yöaikainen kokonaisäänitaso saa olla enintään 25 desibeliä, mutta esimerkiksi Kurikassa 1,6 kilometrin etäisyydellä sijaitsevassa asunnossa mitatut sisämelutasot olivat 37 desibeliä.

Tällaisissa tilanteissa terveydensuojelulaki velvoittaa viranomaisia ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin meluhaitan selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Tutkimustulokset vahvistivat aiemmin tunnettuja tutkimustuloksia, joiden mukaan lapojen pyörimisestä syntyvä merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) lisää tuulivoimaloiden äänen häiritsevyyttä. Tuore ruotsalainen tutkimus (Kerstin Persson Waye et al.) osoittaa puolestaan tuulivoimaloiden vaikuttavan häiritsevästi REM-uneen.

Maailman terveysjärjestö WHO toi esille 2018 raportissaan tuulivoimaloiden aiheuttaman terveysriskin. Terveyshaittoja alkaa näkyä, kun yöaikainen äänenpainetaso on ulkona yli 40 desibeliä.

Nyt tehdyn tutkimuksen mukaan noin 15 prosentilla 2,5 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista asuvista koehenkilöstä havaittiin erilaisia terveyteen liittyviä oireita, ja kolmasosan oireet olivat vakavia.

Kun asuntojen sisätilojen melutasot ylittävät sallitut raja-arvot ja samanaikaisesti huomattava osa alueen asukkaista oireilee, tämän pitäisi herättää viranomaiset toimimaan heti. Kuultavan melun tasot tulee tällöin kiireellisesti selvittää kaikilla tuulivoima-alueilla, joilla on asutusta alle kahden kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista.

Tuulivoimaloiden ja asuntojen välille tarvittava suojaetäisyys määritellään ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisella melumallinnuksella. Suojaetäisyyden katsotaan olevan riittävä, kun laskennallinen melutaso lähialueen asuntojen ulkopuolella jää alle 40 desibelin.

Koska nyt on käynyt ilmi, että 40 desibelin suojavyöhyke ulottuukin oleellisesti pidemmälle kuin melumallinnusten mukaan pitäisi, ja merkittävä osa tuulivoimaloiden lähellä asuvista ihmisistä kokee terveyshaittoja, on ilmeistä, että melumallinnus-ohjeistuksessa on jotain vikaa.

Viranomaisten tulee välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin melumallinnusohjeistuksen korjaamiseksi. On myös erikoista, että 200–300 metrin korkuisille tuulivoimaloille ei vaadita ympäristölupaa, vaikka turbiinien 105–110 desibelin lähtömelutaso vastaa rock-konserttia.

Asukkaiden terveyden suojaamiseksi kaikki teollisen kokoluokan tuulivoimalat tulee säätää ympäristöluvanvaraisiksi, ja ympäristölupaa tulee vaatia myös kaikille jo toiminnassa oleville tuulivoimaloille.

Kalevi Nikula

puheenjohtaja, FM, Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?