Kela joutui oikaisemaan saman nuoren saamia päätöksiä peräti neljä kertaa – Nuoren edunvalvoja pitää toimeentulotuen hakemista järkyttävän vaativana

Vajaavaltaisen nuoren edunvalvoja teki Kelan toimista oikeusasiavaltuutetulle kantelun.Kanteluita tehtiin viime vuonna toimeentulotuesta yli 800, ja sitä edellisenä vuonna 90 kantelua.

Timo Marttila
Kela joutui oikaisemaan saman nuoren saamia päätöksiä peräti neljä kertaa – Nuoren edunvalvoja pitää toimeentulotuen hakemista järkyttävän vaativana

Viime vuonna Kelalle tehtiin kaikkiaan 22 250 perustoimeentulotuen oikaisuvaatimusta.

Jaana Kerola

–Todella järkyttävää, että jopa minä joudun ponnistelemaan toimeentulotuen hakemisen eteen Kelasta kohtuuttoman paljon, sanoo vajaavaltaisen nuoren edunvalvojana toimiva henkilö.

Hänellä on pitkä kokemus tuista työuransa vuoksi.

Hän arvioi, että moni ei edes tunnista mahdollisia laittomuuksia päätöksissä, eikä kykene ajamaan omaa etuaan.

–Se ei kyllä aja sosiaalipalveluiden kokonaisajatusta, hän sanoo.

Kansaneläkelaitos Kelan toimista hän on tehnyt kantelun oikeusasiavaltuutetulle. Kanteluita tehtiin viime vuonna toimeentulotuesta yli 800, ja sitä edellisenä vuonna 90 kantelua.

–Kantelut ovat osin johtuneet myös erilaisista kuntakäytännöistä. Kela on yhdenmukaistanut toimeentulotuen ratkaisukäytäntöä, vastaa Kela viestintänsä kautta kysymykseen määrän noususta.

Tukiasiat siirtyivät kunnilta Kelalle vuoden 2017 alusta.

Kela kertoo, että oikeusasiavaltuutetun toimenpidevelvoitteet ja ohjeistukset on otettu huomioon ratkaisutyössä ja asiakaspalvelussa.

Viime vuonna Kelalle tehtiin kaikkiaan 22 250 perustoimeentulotuen oikaisuvaatimusta. Perustoimeentulotukea haki noin 347 000 kotitaloutta, ja perustoimeentulotukea sai noin 277 000 kotitaloutta. Näissä kotitalouksissa asui 400 000 ihmistä.

Vajaavaltaisen nuoren edunvalvoja kertoo tässä jutussa yhdeksän kuukauden kokemukset nimettömänä siksi, että hän haluaa suojata vajaavaltaista nuorta.

Yhdeksässä kuukaudessa Kela teki neljä oikaisua yhtä nuorta koskeviin hakemuksiin.

Oikaisu tuloista

6.7. saapuu toimeentulotukipäätös, jossa sairauspäiväraha merkitty virheellisesti tuloksi.

7.7. edunvalvoja viestii asiasta Kelan viestipalvelun kautta.

12.7. hän tekee oikaisuvaatimuksen ja soittaa puhelinpalveluun. Kela saa kaipaamansa selvityksen.

28.7. Kela oikaisee päätöksen.

Edunvalvojan hakemustaival alkoi nuoren rinnalla viime kesäkuussa. Nuori oli tuolloin huostaan otettuna. Seuraavassa kuussa saapunut Kelan päätös yllätti.

–Sairauspäiväraha oli huomioitu tuloksi ja toimeentulotuki oli siksi hylätty kesä- ja heinäkuulta, edunvalvoja kertoo.

Hän arvioi, että Kela rikkoo tässä hallintolakia useilta kohdiltaan. Hän nostaa esiin pykälät 31–33. Viranomaisen olisi huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Lausuntoa tai muuta selvitystä koskevassa pyynnössä on yksilöitävä, mistä erityisistä seikoista selvitystä on esitettävä. Selvityksen antamiselle on asetettava määräaika.

–Kela siis teki päätöksen pyytämättä lisäselvityksiä, edunvalvoja sanoo.

Edunvalvoja teki asiassa oikaisuvaatimuksen. Hän hankki pyydetyn paperin lastensuojelusta.

–Tarvittiin huostaan ottaneelta kunnalta selvitys, että sairauspäiväraha on maksettu heille. Järjetöntä, sillä Kela myöntää sairauspäivärahan kunnan hakemuksesta ja maksaa rahan kunnalle, mutta toimeentulotukea varten asiakkaan täytyy toimittaa tästä erillinen selvitys.

Kela oikaisi päätöksen.

–Oikean päätöksen saaminen kesti lähes 1,5 kuukautta, edunvalvoja kertoo.

Oikaisu saunamaksusta

Heinäkuussa edunvalvoja tekee hakemuksen 25 euron lisäpalvelumaksusta, johon kuuluvat sauna, siivousvälineet ja pesulan käyttö.

Kela pyytää saunamaksusta laskuerittelyä, jota ei ole palveluntuottajalta saatavissa.

Oikaisuvaatimus Kelalle.

26.10. Oikaisuvaatimus hyväksytään ja 8,30 euron saunamaksu kuukaudessa myönnetään takautuvasti heinäkuusta alkaen.

Nuorella on oikeus myös 25 euron niin sanottuun lisäpalvelumaksuun. Se sisältää saunan, siivousvälineet ja pesulan käytön.

Edunvalvoja haki nuoren puolesta saunamaksua toimeentulotukihakemuksen yhteydessä. Kela pyysi myös siitä lisäselvitystä.

–Toimitin kelaan kuntayhtymän palvelutuottajan hinnaston, mistä selviää kyseisen 25 euron lisäpalvelun sisältö.

Kelasta ilmoitettiin, että lisäpalvelusta voidaan hyväksyä saunamaksun osuus, jos asiasta toimitetaan laskuerittely.

Edunvalvoja sai tietää kuntayhtymän ylläpitämästä hoitolaitoksesta, että laskutuserittelyä ei ole.

Hän otti yhteyttä vielä hoitolaitoksen sosiaalityöntekijään ja kysyi voisiko tämä kirjoittaa paperin, jossa lukisi, että yhden lisäpalvelun kustannus olisi 8,30 euroa kuukaudessa. Tämä ei onnistunut.

Oikaisu ravinnosta

13.9. edunvalvoja jättää toimeentulohakemuksen lokakuulle.

Päätöksessä perusosasta on vähennetty ravinnon osuus, ja laskelmassa on huomioitu perusosaa menona noin 250 euroa noin 490 euron sijaan.

Yhteydenottopyyntö Kelaan.

28.9. Kela tekee asiasta oikaisupäätöksen.

–Tässä välissä olin jo ehdottanut Kelaan, että jos 25 euron lisäpalveluun sisältyy kolme palvelua, järjellä ajatellen yhden palvelun kustannus olisi 8,30 euroa. Ei käynyt, vaan tarvittiin erittely.

Edunvalvoja teki oikaisuvaatimuksen. Se hyväksyttiin lokakuun lopulla, ja saunamaksu myönnettiin takautuvasti heinäkuusta alkaen.

Kaiken muun lomassa edunvalvoja jätti nuoren puolesta toimeentulotukihakemuksia Kelaan.

–Yhtäkkiä nuoren perusosasta oli vähennetty kokonaan ravinnon osuus, ja laskelmassa oli huomioitu perusosaa menona noin 250 euroa noin 490 euron sijaan, hän kertoo.

Kela oikaisi asian oikaisupäätöksellä.

Oikaisu muuttopalvelusta

12.2. edunvalvoja tekee hakemuksen toimeentulotuesta muuttopalveluun ja vuokravakuuteen.

19.2. Kela hylkää hakemuksen. Yhteydenotto, ja päätös luvataan oikaista.

21.2. Muuttopäivä.

26.2. Tiedustelu oikaisusta.

28.2. Kela oikaisee päätöksen, ja tavaroiden muuttaminen järjestyy vuokrasopimuksen viimeisenä päivänä.

Tämän vuoden helmikuussa nuori muutti hoitolaitoksesta tehostettuun asumisyksikköön.

–Hain hänelle toimeentulotukea muuttopalveluun ja vuokravakuuteen. Kelan päätöksen mukaan vuokravakuus hylätään, koska asunto on liian kallis.

Edunvalvoja otti yhteyttä Kelaan. Hän kertoi, että päätös on väärä, sillä kyse on tehostetun asumisen yksiköstä, eikä tavallisesta vuokra-asunnosta.

–Muutto oli kunnan sosiaalityöntekijän päättämä. Kela pyysi toimittamaan asiasta sosiaalityöntekijän selvityksen. Sosiaalityöntekijä soitti Kelaan ja asian käsittely eteni, hän kertoo.

Kela oikaisi päätöksensä samana päivänä. Vuokravakuus myönnettiin ja samoin muuttokuluja omatoimimuuttoon 120 euroa. Omatoimimuutto ei tullut kysymykseen.

–Nuori asui kehitysvammapsykiatrian yksikössä, josta hän muutti tehostettuun asumisyksikköön. Oli selvää, että muutto omatoimisesti ei onnistu, edunvalvoja kertoo.

Kela lupasi oikaista päätöksen.

–Kelasta oli yritetty tavoittaa minua päätöksenteon yhteydessä, jotta asiaan olisi saatu lisätietoa. Koska en pystynyt vastaamaan puhelimeen, päätös tehtiin minua kuulematta ja väärin tiedoin. Tästäkin olisi lain mukaan pitänyt lähettää kirjallinen lisäselvityspyyntö määräpäivän kera.

Muuttopäivä lähestyi, ja oikaisua ei kuulunut, joten nuori muutti itsensä kunnan sosiaalityöntekijän järjestämällä taksilla ja tavarat jäivät vanhaan paikkaan.

–Onneksi yksiköstä sai sängyn lainaan, edunvalvoja kertoo.

Edunvalvoja soitti Kelaan.

–Puhelinpalvelun ihminen totesi, että tämän asian olisi pitänyt olla selvä jo heti alussa. Hän lupasi tehdä oikaisun, ja tavaroiden muutto järjestyikin vuokrasopimuksen viimeiselle päivälle.

Käsittelyajat venyvät

19.2. edunvalvoja tekee hakemuksen maaliskuun toimeentulotuesta.

8.3. on kulunut 12 arkipäivää, vaikka hakemus pitäisi käsitellä lain mukaan 7 arkipäivässä. Kelan puhelinpalvelusta kerrotaan, että hakemus odottaa tiliotteita, vaikka Kela ei ole pyytänyt niitä. Kela tekee päätöksen, kun saa tiliotteet.

Samaan aikaan jätettyä kuntoutustukihakemusta ei ole käsitelty. Käsittelyajaksi luvattiin kahdeksan viikkoa.

Edunvalvoja jätti toimeentulotukihakemuksen maaliskuun toimeentulotukeen 19. helmikuuta.

Kelan ilmoituksen mukaan toimeentulotuessa keskimääräinen käsittelyaika olisi noin viisi arkipäivää.

–Nuoren rahat alkoivat olla loppu. On kulunut 12 arkipäivää, vaikka hakemus pitäisi käsitellä 7 arkipäivässä lain mukaan.

Kelan puhelinpalvelusta kerrottiin, että hakemus odotti tiliotteita. Edunvalvoja kertoi, että kukaan ei ole näitä tiliotteita asiakkaalta pyytänyt.

Edunvalvoja toimitti tiliotteet, ja päätös tehtiin.

Samaan aikaan Kelassa on ollut käsiteltävänä nuoren kuntoutustuki. Käsittelyajan ilmoitettiin olevan kahdeksan viikkoa, mutta päätöstä ei ole tullut.

Mistä tulevat säästöt?

Edunvalvoja sanoo, että tukien hakeminen Kelasta edellyttää todella paljon sinnikkyyttä, päättäväisyyttä, tietoa ja osaamista. Kaiken ohella piti vielä jättää Kelaan uusia toimeentulotukihakemuksia.

–Mieti, millaisessa tilanteessa ovat ne ihmiset, joilla on myös paljon muita elämän ongelmia, hän sanoo.

Kierre tuo lisää kuluja, ja siksi edunvalvoja kysyy, missä ovat säästöt, joita toimeentulotuen siirtämisen Kelaan kerrottiin tuovan? Hän arvioi kokemuksellaan, että on käynyt päinvastoin.

Menot nousivat

Viime vuoden perustoimeentulotuen etuusmenot olivat 90 miljoonaa euroa suuremmat kuin edellisvuonna.

Kelan toimintamenot nousivat yhteensä 48 miljoonaa euroa. Kela kertoo, että kuluja toivat perustoimeentulotuen toimeenpanon käynnistyminen ja opiskelijoiden siirtyminen opintotuen asumislisästä yleisen asumistuen piiriin.

Mitä henkilöstökulujen osuudelle tapahtui tilanteessa, jossa esimerkiksi oikaisuja pitää tehdä paljon?

–Tarkempaa tietoa näistä ei ole saatavissa, kertoo etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen Kelasta.


Kommentit (8)

  • Nimetön

    ”1. 17-vuotias työtön tai asunnonetsijä ei voi asioida kelan kanssa mitenkään, koska ei saa vielä pankkitunnuksia. tilanne mahdoton.

    tämähän ei nyt pidä lainkaan paikkaansa. meinaatko ettei kaikilla teini-ikäisillä ole jotain tiliä ja leluvisaa millä maksaa ostoksiaan?”

    Pankkitunnukset saa alle 18 vuotias ainoastaan molempien vanhempien suostumuksella. Leluvisalla ei asioida kelassa. Suurimmalla osalla alle 18 vuotiaita ei ole minkäänlaisia pankkitunnuksia.

  • Nimetön

    Miksi kehitysvammaisen pitää edes turvautua toimeentulotukeen? Miksei hänelle voi maksaa eläkettä jota ei tarvitse joka kuukausi erikseen anoa? Vai onko Kelassa niin viisaita lääkäreitä että ne odottaa kehitysvammaisen muuttuvan terveeksi?

Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Lue myös

Sammio