Naisten tulot nousevat miehiä nopeammin mutta laahaavat yhä pahasti perässä – näissä ammateissa suurimmat erot

Suomessa on äärimmäisen vähän ammatteja, joissa naisille maksetaan miehiä enemmän palkkaa. Selvitimme, mitä ne ovat.

Toimistosiivoaja on yksi harvoista ammateista, joissa naisten mediaanipalkka on miehiä suurempi. HS haastatteli yli 13 vuotta siivoajana työskennellyttä Annelii Rjatipovia vuonna 2021. ”Toimistosiivoojien täytyy olla työssään nopeita”, hän sanoi tuolloin.

9.3. 12:05

Alkuun suomalaisnaisille hyviä uutisia: suomalaisten naisten tulotaso on noussut viime vuosina hieman miehiä nopeammin.

Verohallinnon mukaan naisten veronalaisten tulojen mediaani on noussut vuodesta 2014 noin 14,6 prosenttia. Miehillä tulot ovat nousseet samaan aikaan 13,7 prosenttia.

Ilmiö ulottuu myös hyvätuloisimpiin naisiin ja miehiin. Kaikkein hyvätuloisimpaan 10 prosenttiin kuuluvilla naisilla tulot ovat nousseet vuodesta 2014 noin 15,9 prosenttia ja miehillä 15,3 prosenttia.

Jos asiaa tuijottaa vain euroissa, hyvät uutiset loppuvatkin siihen.

Naisten mediaanitulot ovat yhä vain 78,3 prosenttia miesten vastaaviin tuloihin nähden. Mediaani tarkoittaa suuruusjärjestyksessä keskimmäistä lukua. Kaikkein hyvätuloisimmilla suomalaisilla naisten ja miesten välinen tuloero on vieläkin selkeämpi.

Tuoreimpien eli vuotta 2021 kuvaavien verotietojen mukaan naisten hyvätuloisimpaan 10 prosenttiin ylsi tuolloin, jos yhteenlasketut pääoma- ja ansiotulot ylittivät 51 356 euroa. Miehillä vastaava raja oli 70 246 euroa.

Kulunutta ilmaisutapaa lainaten voisi sanoa, että rikkaan naisen euro on 73 senttiä.

Naisten tulot ovat miehiä suuremmat ainoastaan kaikkein pienituloisempien suomalaisten kohdalla. Pienituloisimpaan 10 prosenttiin kuuluu vuoden 2021 verotietojen perusteella Suomessa kaikki alle 7 094 euroa yhteenlaskettuja tuloja saaneet naiset. Miehillä raja on 6 979 euroa.

Miesten ja naisten välisistä tuloeroista on keskusteltu pitkään. Esimerkiksi toukokuussa 2020 julkaistussa uutisessa eroa selitettiin sillä, että naiset sijoittuvat miehiä useammin töihin julkisen sektorin naisenemmistöisille aloille, miehet taas yksityiselle sektorille miesenemmistöisille aloille.

Tutkijatohtori Paula Koskinen Sandberg Tampereen yliopistosta sanoi jutussa, että palkoissa näkyy myös se, että naisten tekemä työ on perinteisesti nähty vähemmän vaativana kuin miesten.

”Lisäksi tähän liittyy palkkasyrjintää ja kysymyksiä hoivan epätasaisesta jakautumisesta ja siitä, miten se vaikuttaa naisten työuriin ja naisten mahdollisuuksiin toimia tasa-arvoisesti työmarkkinoilla miesten kanssa.”

Tuloerot näkyvät selvästi myös yksityisen sektorin tuloissa. Tilastokeskuksen mukaan säännöllisen työajan mediaanitulo oli yksityisen sektorin työpaikoissa työskentelevillä miehillä noin 4 000 euroa kuukaudessa ja naisilla noin 3 120 euroa.

Hyvätuloisimpaan 10 prosenttiin kuuluvilla miehillä kuukausitulot olivat vähintään 6 529 euroa, kun naisilla vastaava raja oli 5 179 euroa.

Tilastokeskuksen tuoreimmat tiedot ovat vuodelta 2021. Ne kertovat, että Suomessa on äärimmäisen vähän ammatteja, joissa naisilla on keskimäärin miehiä paremmat palkat.

Tällaisia ammatteja ovat toimistosiivoojat, tietojärjestelmien ylläpitäjät, pankkitoimihenkilöt ja muut toimihenkilöt, informaatiopisteen asiakasneuvojat, laborantit, avustavat keittiötyöntekijät, avustavat puutarhatyöntekijät sekä ammatillisen koulutuksen opettajat. Vertailussa mukana olivat ammatit, joissa työskenteli vähintään 500 miestä ja vähintään 500 naista.

Kuvaavaa näissä ammateille on, että niissä maksetaan verrattain pientä palkkaa. Ainoastaan tietojärjestelmien ylläpitäjien ja ammatillisen koulutuksen opettajien palkat ylittivät vuonna 2021 suomalaisen mediaanikuukausipalkan.

Pienimmät palkat miehiin nähden ovat puolestaan vakuutusalan palvelumyyjillä, rahoitus- ja sijoitusneuvojilla, luotto- ja laina-asiantuntijoilla, asianajajilla sekä mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoilla.

Esimerkiksi vakuutusalan palvelumyyjillä miesten säännöllisen työajan mediaaniansio on noin 5010 euroa kuukaudessa ja naisilla noin 3360 euroa kuukaudessa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut