Sukukalleuksien esittely saattaa johtaa käräjille – Nämä teot voivat nyt tuoda tuomion seksuaalisesta ahdistelusta

Seksuaalirikosten lainsäädäntö uudistui laajasti vuodenvaihteessa. Rikosepäilyjen määrä kasvoi tuntuvasti tammikuussa.

Poliisi on alkanut tutkia peniskuvien lähettämistä seksuaalisena ahdisteluna. Ei-toivottuja on kuvia lähetetty sosiaalisen median palveluiden välityksellä.

24.2. 14:12

Jotkut sosiaalisessa mediassa peniskuvia lähettäneet henkilöt ovat päätyneet osaksi eräänlaista rikoshistoriaa. Ei-toivottujen peniskuvien lähettämistapaukset ovat johtaneet ensimmäistä kertaa rikostutkintoihin epäiltyinä seksuaalisina ahdisteluina.

Poliisille on alkanut päätyä alkuvuoden aikana tutkintaan uudenlaisia seksuaalisia ahdisteluja, joissa on kyse jostakin muusta kuin koskettelusta. Rikosilmoituksia on tehty peniskuvien lähettämisen lisäksi muun muassa sukupuolielimen esittelemisestä yleisellä paikalla sekä eleillä ja ilmeillä ahdistelusta.

Aikaisemmin seksuaaliseen ahdisteluun saattoi syyllistyä lain mukaan ainoastaan koskettelemalla. Tammikuun alusta lähtien ahdisteluun on voinut syyllistyä koskettelun lisäksi lukuisilla uudenlaisilla tavoilla.

Helsingin poliisi kirjasi helmikuun alkupuolelle mennessä ainakin kymmenkunta uudenlaista epäiltyä seksuaalista ahdistelua. Ne eivät olisi päätyneet tutkintaan tällä rikosnimikkeellä ennen lakiuudistusta.

Osa uudenlaisista tapauksista koskee itsensä paljastamista yleisellä paikalla.

”Joku on esimerkiksi voinut näyttää sukupuolielintään metrossa. Ympärillä on voinut olla kymmenen ihmistä, joista joku on tehnyt rikosilmoituksen poliisille”, kertoo Helsingin poliisin rikoskomisario Jutta Antikainen.

Aikaisemmin tällaiset tapaukset kirjattiin seksuaalisen ahdistelun sijasta sukupuolisiveellisyyden julkiseksi loukkaamiseksi.

Muutamassa Helsingin ahdisteluepäilyssä henkilöt ovat poliisin mukaan lähettäneet kuvia peniksestä sosiaalisessa median palveluiden välityksellä toisille henkilöille, jotka eivät ole niitä halunneet nähdä. Myös Hämeen poliisi tutkii kahta vastaavanlaista tapausta.

Hämeen poliisi on tutkinut myös yhtä sellaista epäiltyä seksuaalista ahdistelua, joka on tehty poliisin mukaan ”elein ja ilmein” ilman, että tekoon on liittynyt koskettelua.

Varsin monet naiset ovat joutuneet vuosien mittaan vastaanottamaan ei-toivottuja peniskuvia.

Vastaisuudessa kuvia lähettävät miehet voivat päätyä tuoreiden esitutkintojen perusteella rikosoikeudelliseen vastuuseen seksuaalisesta ahdistelusta epäiltyinä. Oikeuskäytäntöä ei tiettävästi ole ehtinyt muodostua vielä, koska uusi lainsäädäntö on ollut voimassa vasta vajaat kaksi kuukautta.

Helsingin Sanomat kysyi vuonna 2021 lukijoiltaan, onko heillä kokemusta ei-toivotuista peniskuvista. Kyselyyn kertyi muutamassa päivässä yli 800 vastausta. Valtaosa vastaajista oli naisia.

Valtaosa piti peniskuvia ei-toivottuina. Monet kuvailivat kokemusta vastenmieliseksi, ahdistavaksi ja pelottavaksi.

Seksuaaliseen ahdisteluun voi syyllistyä monilla muillakin uusilla tavoilla. Laissa ei enää määritellä tyhjentävästi kaikkia mahdollisia tapoja syyllistyä ahdisteluun.

Ahdistelun tunnusmerkistön täyttymisen kannalta on olennaista, että teko on vakavuudeltaan samaa luokkaa kuin koskettelu ja sen voi katsoa loukkaavan toisen henkilön itsemääräämisoikeutta. Teko on rangaistava vain tahallisena.

Sanalliseen ahdisteluun voi hallituksen lakiesityksen mukaan syyllistyä esimerkiksi seuraamalla toista henkilöä ja ehdottelemalla samalla seksuaalista kanssakäymistä. Ahdisteluksi voidaan katsoa myös tilanne, jossa tekijä ehdottelee yleisellä paikalla toiselle henkilölle, että tämä ryhtyisi maksua vastaan sukupuoliyhteyteen.

Työelämässä perusteeton kysely toisen seksuaalielämästä voi täyttää ahdistelun tunnusmerkit.

Ahdisteluun voi syyllistyä myös esimerkiksi ottamalla luvatta kuvan naisen hameen alta tai seuraamalla salaa toisen riisuutumista ovenraosta.

Lakiuudistus näyttää ainakin ensimmäisen kuukauden perusteella lisäävän selvästi seksuaalisesta ahdistelusta tehtävien rikosilmoitusten määrää. Se kaksinkertaistui tammikuussa verrattuna muutaman aiemman vuoden tammikuihin.

Seksuaalirikosten lainsäädäntö uudistui vuodenvaihteessa myös monien muiden rikosten osalta. Yksi lakiuudistuksen olennaisimmista muutoksista oli raiskauksen tunnusmerkistön muuttuminen suostumusperusteiseksi.

Poliisilaitoksille tuli jo tammikuussa tutkittavaksi sellaisia raiskausepäilyjä, jotka eivät olisi ennen lakiuudistusta välttämättä johtaneet esitutkintaan. Tällaisia tutkintoja on alkanut esimerkiksi Helsingissä ja Hämeessä.

Uudistuksen on odotettu lisäävän seksuaalirikosten määriä. Syynä on muun muassa se, että aiempaa useammat teot täyttävät seksuaalirikoksen tunnusmerkit. Lakiuudistus voi myös saada uhrit tekemään seksuaalirikoksista rikosilmoituksen nykyistä herkemmin.

Tammikuun perusteella seksuaalisten ahdistelujen lisäksi myös niin raiskausepäilyt kuin seksuaalirikosten kokonaismääräkin ovat kasvussa.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut