Valtaosaan Kelan etuuksista muutoksia vuonna 2023 – katso tästä, mikä kaikki muuttuu

Suureen osaan etuuksista on tulossa korotuksia.

Kuvituskuva.

31.12.2022 11:00

Suureen osaan Kelaan etuuksista on tulossa ensi vuonna korotuksia. Lisäksi osaan etuuksista tulee myös muutoksia. Esimerkiksi kansaneläkkeisiin tulee indeksikorotuksia ja pienituloisten lapsiperheiden tukiin väliaikaisia muutoksia.

Kokosimme tähän juttuun kaikki muutokset.

Perhe-etuudet

Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä suurenee 1,28 euroa päivässä vuonna 2023. Vähimmäispäiväraha on 31,99 euroa. Kansaneläkeindeksiin sidottujen lastenhoidon tuet suurenevat 4,2 prosenttia. Yksityisen hoidon tuen hoitolisän täyttä määrää korotetaan 100 eurolla 1. maaliskuuta alkaen. Tukeen tulee myös indeksikorotus 1. tammikuuta alkaen.

Hoitolisä on enintään 155,24 euroa vuoden alusta ja maaliskuusta alkaen 265, 85 euroa.

Lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen tulee 5 euron korotus, joka on vuoden alusta 68,30 euroa. Elatustukea ja elatusapua korotetaan elinkustannusindeksin mukaan 8,33 prosenttia.Täysimääräinen elatustuki on 186,97 euroa.

Myös elatusapuvelan maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat.

Opintotuki

Opintotuen vuositulorajoihin tulee korotus, jonka jälkeen tulorajat ovat noin 20 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2022. Opintorahaa korotetaan kansaneläkeindeksin perusteella 4,2 prosenttia. Itsenäisesti asuvan yli 18-vuotiaan opintoraha ’suurenee 279,38 euroon.

Korotus astuu voimaan uuden lukuvuoden alussa 1. elokuuta alkaen.

Opintorahan huoltajakorotukseen tulee 10 euron korotus ensi vuodeksi. Huoltajakorotukseen tulee myös indeksikorotus 1. elokuuta alkaen. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatukeen tulee 0,25 euron korotus.

Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksu suurenee 35,80 eurosta 36,80 euroon lukukaudessa.

Työttömyysturva

Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrä suurenee 37,21 euroon päivässä, aiemmin summa oli 34,50 euroa päivässä. Myös työttömyysetuuden korotusosa ja lapsikorotukset suurenevat. Työttömyysetuuden korotusosa on 5,29 euroa päivässä. Lapsikorotukset nousevat yhdestä lapsesta 0,60 euroa päivässä, kahdesta lapsesta 2,06 euroa ja kolmesta lapsesta 2,65 euroa. Lapsikorotusten määriin on laskettu vuodenvaihteen 4,2 prosentin indeksikorotus ja lisäksi ylimääräinen 20 prosentin korotus. Ylimääräinen korotus on voimassa vuoden ajan.

Toimeentulotuki

Toimeentulotukea korotetaan vuoden alussa 4,2 prosentilla. Yksinasuvan perustoimeentulotuki on 555,11 euroa kuukaudessa. Lisäksi alle 18-vuotiaan perusosaa korotetaan 10 prosentilla ensi vuoden ajaksi.

Yleisessä asumistuessa hyväksyttäviin lämmitysmenoihin tulee 57 prosentin korotus. Myös asumistuen perusomavastuu pienenee. Hakija voi siis saada täysimääräisen asumistuen suuremmilla tuloilla kuin vuonna 2022. Myös eläkkeensaajan asumistukea saavilla lämmityskustannuksia hyväksytään asumismenoksi aikaisempaa enemmän. Sähkömenoihin on myös mahdollista saada apua hakemalla sähkövähennystä Verohallinnosta.

Kansaneläke

Täysimääräinen kansaneläke on ensi vuonna yksin asuvalle 732,67 euroa kuukaudessa, korotusta tulee siis 29,22 euroa. Parisuhteessa elävälle 26,1 euroa kuukaudessa enemmän eli 628,03 euroa. Takuueläkkeen täysi määrä ja täysimääräinen eläketuki ovat jatkossa 36,79 euroa kuukaudessa enemmän. Myös muihin eläkkeisiin tulee 4,2 prosentin indeksikorotus. Myös tulorajat nousevat. Työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi jatkossa ansaita 922,42 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen tai takuueläkkeen maksun jatkumiseen.

Vammaisetuudet

Vammaistuet suurenevat indeksitarkistusten takia tammikuusta alkaen. Sekä alle 16-vuotiaan että 16 vuotta täyttäneen perusvammaistuki nousee 4,1 euroa kuukaudessa, korotettu vammaistuki 10,43 euroa ja ylin vammaistuki 18,57 euroa kuukaudessa. Eläkettä saavan perushoitotuki nousee 3,14 euroa kuukaudessa, korotettu hoitotuki 6,84 euroa, ylin hoitotuki 14,46 euroa ja veteraanilisä 4,74 euroa kuukaudessa.

Yksityinen sairaanhoito

Tammikuusta alkaen valtaosa yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoidon kustannuksien korvauksista poistuu. Korvaus säilyy niissä yksityisen sairaanhoidon tutkimus- ja hoitotoimenpiteissä, jotka koskevat mielenterveyden tai suun hoitoa ja jotka on määrännyt psykiatrian erikoislääkäri, suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri tai hammaslääkäri. Korvauksen saa myös psykologin tekemistä tutkimuksista.

Myös yksityislääkärin vastaanottokäynneistä voi edelleen saada Kela-korvausta. Jatkossa kaikista yleis- ja erikoislääkärien vastaanottokäynneistä saa samansuuruisen korvauksen. Korvaus on 8 euroa. Korvaus on kuitenkin suurempi, jos hoidon on antanut psykiatrian erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri.

Sairauspäiväraha ja kuntoutusraha

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärä suurenee 1,28 euroa päivässä. Myös nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettava kuntoutusraha suurenee 1,48 euroa päivässä. Osasairauspäivärahan saamisen edellytykset muuttuvat ja enimmäisaika pitenee 120 arkipäivästä 150 arkipäivään. Myös osasairauspäivärahan edellytyksenä oleva kokoaikatyön määritelmä muuttuu siten, että kokoaikatyöllä tarkoitetaan pääsääntöisesti työtä, jossa säännöllinen työaika on vähintään 30 tuntia viikossa. Myös kuntoutusrahan hakuaika pitenee 4 kuukaudesta 6 kuukauteen.

Matkakorvaukset

Matkojen vuosiomavastuukortista luovutaan. Kela ei enää lähetä erillistä omavastuukorttia osoituksena vuosiomavastuun (300 euroa) täyttymisestä. Korttia ei enää tarvita taksimatkalla, koska taksien tilausvälityskeskukset saavat Kelasta automaattisesti tiedon, jos asiakkaalta ei tarvitse periä omavastuuta. Omavastuu yhteen suuntaan tehdyltä matkalta on 25 euroa. Tammikuusta alkaen Kela korvaa matkoja yksityiseen terveydenhuoltoon vain, jos siellä saatu hoito on Kela-korvattavaa.

Koronamuutokset

Kela jatkaa koronarokotteen ottamisesta aiheutuvien matkakustannusten korvaamista 30. kesäkuuta asti. Tartuntapäivärahan myöntämistä koskevat väliaikaiset muutokset päättyvät 31. joulukuuta 2022.

Sosiaaliturvan ansioraja

Ulkomailta Suomeen tuleva työntekijä voi saada Kelan maksamia etuuksia. Oikeus etuuksiin alkaa, jos ansaitsee vähintään 800,15 euroa kuukaudessa. Aiemmin oikeus myönnettiin, jos ansaitsi vähintään 767,98 euroa kuukaudessa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut