Lapsi­baro­metri: Vain 58 prosenttia lapsista kokee aina olonsa turvalliseksi esikoulussa

Myönteistä barometrin tuloksissa on se, etteivät mediassa esiintyneet ajankohtaiset aiheet, kuten koronakiriisi, ilmastonmuutos tai sota Ukrainassa, näkyneet lasten vastauksissa.

Päiväkodin esikoululaiset kävivät katsomassa lumilinnaa helmikuussa 2021.

12.12.2022 9:16

Suomalaiset esikoululaiset kokevat elämänsä turvalliseksi, toteaa Lapsibarometri. Sen mukaan Suomessa asuvista esiopetusikäisistä lapsista 74 prosenttia ajattelee, että heillä on jokin turvallinen paikka, ja 92 prosenttia lapsista ilmoitti, että heillä on turvallinen ihminen elämässään.

Vaikka turvallisuuden määritteleminen osoittautui lapsille vaikeaksi, he kuitenkin tunnistivat monia turvallisuutta edistäviä ja sitä heikentäviä tekijöitä omassa elämässään.

”Turvallisuus tarkoittaa lapsille elinympäristöä, joka tuntuu turvalliselta. Lasten mielestä turvallisuuteen kuuluvat olennaisesti läheiset ihmiset”, kertoo tutkija Terhi Tuukkanen, joka on Lapsibarometrin toimittaja.

Tuukkasen mukaan Lapsibarometrin tuloksissa huolestuttavaa on se, että vain 58 prosenttia lapsista koki aina olonsa turvalliseksi esikoulussa.

”Lähtökohtana tulisi olla se, että esikoulu olisi aina lapsille turvallinen paikka”, hän sanoo.

Lapsibarometrissa ei selvitetty syitä asialle, mutta Tuukkanen peräänkuuluttaa jatkotutkimusta aiheesta. Barometrin mukaan vähemmän koulutettujen vanhempien lapset kokivat harvemmin olonsa turvalliseksi esikoulussa kuin korkeasti koulutettujen vanhempien lapset.

Huolta herättävä tulos on myös se, että osa lapsista koki, ettei heillä ole turvallista paikkaa tai ihmistä. Ne lapset, jotka asuivat yksi- tai kaksilapsisissa perheissä, sanoivat useimmin, että heillä on jokin turvallinen paikka.

Monilapsisissa perheissä turvallinen paikka löytyi harvemmin. Tuukkanen epäilee, että tähän voi olla syynä asumisväljyys tai esimerkiksi riitaisat sisarussuhteet, mitkä voivat vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen.

Vuoden 2022 Lapsibarometri 2022 perustuu 404 lapsen puhelinhaastatteluun. Niissä selvitettiin, mitä turvallisuus merkitsee 6–7-vuotiaille lapsille.

Myönteistä barometrin tuloksissa on se, etteivät mediassa esiintyneet ajankohtaiset aiheet, kuten koronakiriisi, ilmastonmuutos tai sota Ukrainassa, näkyneet lasten vastauksissa.

”Kokonaisuutena tutkimuksesta voi tehdä myönteisiä havaintoja. Näyttää siltä, että turvallisuus toteutuu lasten elämässä hyvin. Se on myös myönteistä, että lapset tunnistavat pelkoja ja osaavat sanallistaa niitä”, Tuukkanen sanoo.

Lapsista 81 prosenttia kertoi pelkäävänsä joskus. Yleisin pelkoa tuottava asia lapsille oli pimeys.

Lapsilta kysyttiin myös, miten aikuinen voi auttaa, jos lasta pelottaa. Lapsista 25 prosenttia kertoi halaamisen, silittämisen tai syliin ottamisen auttavan pelottavissa tilanteissa.

”Se oli mielenkiintoinen ja herättävä huomio aikuiselle, että lapset kaipaavat ja toivovat aikuiselta hellyyttä. Haluaisin kannustaa vanhempia siihen, että he antaisivat lapselle hellyyttä erityisesti niissä tilanteissa, missä lasta pelottaa tai jännittää”, Tuukkanen sanoo.

Lapsibarometri on vuodesta 2016 lähtien vuorovuosittain toteutettu 6–7-vuotiaiden Suomessa asuvien lasten näkemyksiä kartoittava tutkimussarja.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut