Jo 10–15 asteen pakkaspäivät Etelä-Suomessa voivat ajaa ongelmiin – reagointiaikaa sähköpulaan todennäköisesti jää, ja näin silloin menetellään

Sähkön saatavuus Suomessa tulevana talvena riippuu muun muassa Olkiluoto 3 -ydinvoimalan käyttöönotosta, Ruotsin sähkömarkkinoista ja säätilasta.

Fortumin Meri-Porin hiilivoimala tuottaa reservivuosien jälkeen taas sähköä. Kuvassa turbiinisali.

3.12.2022 8:57

Kantaverkkoyhtiö Fingrid ja paikalliset sähköverkkoyhtiöt ovat valmistautuneet mahdolliseen sähköpulaan talven pakkasten saapuessa.

”On käytännössä mahdoton sanoa etukäteen, miten todennäköinen sähköpula on”, sanoo johtaja Tuomas Rauhala kantaverkkoyhtiö Fingridistä.

Yhtiö nosti jo aiemmin kesällä esiin kolme keskeistä sähkön saantiin liittyvää epävarmuutta. Ne ovat Suomen oman sähköntuotannon saatavuus ja luotettavuus, sähkön tuonnin saatavuus sekä säätila.

”Mikään näistä ei ole merkittävällä tavalla muuttunut parempaan syksyn aikana.”

Tulevia pakkasia ja tuulen tasoa on vaikea ennustaa, kuten myös Suomenkin sähkön saatavuuteen vaikuttavaa eurooppalaista sähkömarkkinaa. Omat vaikeutensa tuo Olkiluoto 3 -ydinvoimalan edelleen jatkuvat käynnistysongelmat.

Ongelmana pakkanen

Sähköpula voisi syntyä esimerkiksi tilanteessa, jossa Etelä-Suomessa koettaisiin usea kireä pakkaspäivä peräkkäin, kertoo valvomopäällikkö Maarit Uusitalo Fingridistä. Suurin riski syntyisi etenkin aamun ja iltapäivän kulutushuipputunneilla.

Lämpötilan lisäksi merkitystä on tuulisuudella, sillä tyynellä tuulivoiman tuotanto ehtyy.

”Pakkaspäivinä, jolloin on tyyntä ja tuulivoimaa on vähän, on aika tiukkaa.”

Ongelmia saattaa syntyä Uusitalon mukaan jo silloin, jos Etelä-Suomessa on useana päivänä 10–15 astetta pakkasta. Pohjoisessa suuremmat pakkaslukemat eivät ole niin ongelmallisia, sillä sähkönkulutus on suurinta Etelä-Suomessa.

Mahdollinen sähköpula syntyisi todennäköisesti vähitellen, jolloin sähkön kuluttajilla olisi mahdollisuus reagoida vähentämällä kulutustaan.

Valtakunnallisesti sähkönsaannin ongelmista viestisi työ- ja elinkeinoministeriö sekä Fingrid, paikallisverkkoyhtiöt taas kertoisivat paikallisista vaikutuksista.

”Kiertävät sähkökatkot ovat viimeinen konsti, jolla estetään koko järjestelmän kaatuminen”, Uusitalo sanoo.

Toisaalta sähköpula voi syntyä yllättäen esimerkiksi tuotantoyksiköissä syntyneen vikatilan seurauksena.

Mitä?

Menettely sähköpulan uhatessa

Sähköjärjestelmän toiminnasta ja sähköpulaan varautumisesta vastaa Fingrid, joka tiedottaa mahdollisesta sähköpulasta kolmiportaisen mallin avulla.

Ensimmäisellä tasolla sähköpula on mahdollinen. Tällöin ennusteet näyttävät, että kotimainen tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkönkulutusta lähitunteina tai lähivuorokautena.

Toisella tasolla sähköpulan riski on suuri. Tällöin kaikki Suomesta saatavilla oleva sähköntuotanto on käytössä, eikä naapurimaista ole mahdollista saada lisää sähköä. Tässä vaiheessa käytössä ovat esimerkiksi varavoimalat.

Kolmannella tasolla sähköpula katsotaan syntyneeksi. Tällöin sähköntuotanto ja tuonti eivät enää riitä kattamaan kulutusta. Fingrid määrää paikalliset verkkoyhtiöt suorittamaan kiertäviä sähkökatkoksia.

Lähde: Fingrid.

Tilanne on poikkeuksellisen kireä

Mahdollisten sähkökatkosten käytännön toteutuksesta vastaavat Fingridin määräyksestä paikalliset jakeluverkkoyhtiöt, kuten 12 maakunnan alueella 435 000:ta asiakasta palveleva Elenia.

Venäjän hyökkäyssodan ja energiamarkkinoiden myllerryksen jälkeen varautumis- ja valmiussuunnitelmien käytännöistä on sovittu yksityiskohtaisemmin Fingridin kanssa, sanoo yhtiön käyttöpäällikkö Heikki Paananen.

Vuoropuhelua on käyty myös esimerkiksi kuntien ja pelastustoimen kanssa.

”Oma mielipiteeni on, että tilanne on kireämpi kuin kertaakaan tällä vuosituhannella. Homma on kuitenkin hallinnassa, ja tilanteeseen on ehditty varautumaan.”

Paananen korostaa sähkönsäästötoimia, joilla sähköpulan syntymistä voidaan välttää, mutta myös itse sähkökatkoihin kannattaisi valmistautua. Peruskansalainen pärjää hänen mukaansa pitkälle taskulampulla ja matkapuhelimen lisäakulla.

”Sähkön säästäminen on nyt keskiössä ja sähkön käytön siirtäminen arkiaamun ja alkuillan tunneilta muihin hetkiin.”

Elenian käyttöpäällikkö Heikki Paananen korostaa sähkönsäästötoimia, joiden avulla sähköpulaa ja sähkökatkoksia voitaisiin välttää. Paananen kuvattiin Pirkanmaalla riehuneen Aapeli-myrskyn yhteydessä vuonna 2019.

Säästötoimilla voidaan välttää sähkökatkoja

Marraskuun viimeisenä päivänä sähkönkulutus oli Fingridin mukaan Suomessa noin 10 000 megawattia, tuotanto taas noin 8 400 megawattia. Tällä hetkellä Suomen oma sähköntuotanto ei riitä kattamaan kulutusta, joten sähköä tuodaan erityisesti Ruotsista ja jonkin verran Virosta.

Fingridin arvion mukaan tulevan talven kulutushuipputilanteessa sähkönkulutus voi nousta noin 14 400 megawattiin, mikä olisi kuitenkin selvästi aiempia vuosia alhaisempi lukema.

Syys–lokakuussa suomalaiset kotitaloudet kuluttivat seitsemän prosenttia vähemmän sähköä kuin vastaavana aikana viime vuonna. Tämä johtuu Fingridin Rauhalan mukaan osin korkeasta sähkön hinnasta ja siitä, että sähkön säästön merkitystä on korostettu.

Energiansäästötoimilla on hänen mukaansa jatkossakin merkittävä vaikutus sähkön hintaan, saatavuuteen ja sähkökatkojen ehkäisemiseen.

”Mikäli meillä olisi oikeasti tiukka tilanne, sähkön säästämisellä voitaisiin parhaassa tapauksessa välttää kokonaan sähköpulatilanteen kiertävät sähkökatkot.”

Suomen sähköomavaraisuus kasvussa

Suomen sähköntuotantokapasiteetti on kasvanut tänä vuonna merkittävästi Olkiluodon ydinvoimalan uuden reaktorin valmistumisen sekä tuulivoiman lisääntymisen ansiosta. Kun Olkiluoto saadaan tuottamaan sähköä täydellä kapasiteetilla, Suomi on ainakin ajoittain sähköomavarainen. Iso osa tuotannosta riippuu siitä, paljonko tuulivoimaa pystytään milloinkin tuottamaan.

Olkiluoto kolmosen 1 600 megawatin säännöllinen sähköntuotanto saadaan tämänhetkisen arvion mukaan käyttöön aikaisintaan tammikuun lopussa. Olkiluodon tuotanto vastaisi täydellä kapasiteetillaan noin kymmentä prosenttia Suomen sähköntarpeesta.

Koekäyttöjakso on alkamassa aikaisintaan 11. joulukuuta. Sen aikana se tuottaa verkkoon sähköä, vaikkakaan ei täydellä kapasiteetilla.

Suomen oman sähköntuotannon lisäksi olennainen merkitys suomalaisten sähkön saannissa on sähkömarkkinoiden kehityksellä Ruotsissa ja Keski-Euroopassa, Rauhala sanoo.

”Sitä, liikkuuko sähkö tiukassa tilanteessa kohti Suomea vai Keski-Eurooppaa, on mahdotonta sanoa ennalta. Tilanne eurooppalaisilla sähkömarkkinoilla määrää myös sen, onko eteläisestä Ruotsista saatavilla sähköä meidän tarpeisiimme.”

Mikä?

Sähköntuotanto Suomessa

Vuonna 2021 sähkön kokonaiskulutuksesta 80 prosenttia katettiin Suomessa kotimaisella tuotannolla ja 20 prosenttia sähkön nettotuonnilla. Sähköä tuotiin Suomeen Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta.

Suomessa käytetystä sähköstä vuonna 2021 noin 1 000 megawattia eli noin 10 prosenttia tuli Venäjältä. Toukokuussa 2022 sähkön tuonti Venäjältä lopetettiin. Tällä hetkellä merkittävin sähkön tuoja on Ruotsi.

Ydinvoimalla tuotettiin samana vuonna 33 prosenttia sähköstä. Fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella tuotettiin sähköstä 14 prosenttia.

Tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta oli vuonna 2021 noin 12 prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus.

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut