25 vastausta huippukalliista sähköstä juuri nyt – poimi tästä rahanarvoiset vinkit

Kysyimme asiantuntijoilta vastaukset esimerkiksi sähkön hintaa, sähkösopimuksia ja sähkön riittävyyttä koskeviin lukijoiden kysymyksiin. Miten kodinkoneiden käyttötavoilla voi säästää sähköä? Kuinka alas voi asettaa lattialämmön? Voiko sähkölaitos nostaa määräaikaissopimuksen hintaa kesken sopimuskauden? Lue vastaukset näihin ja yli kahteenkymmeneen muuhun kysymykseen tästä jutusta.

Sähkön huima hinnannousu puhuttaa. Miten sähkölaskussa pystyy säästämään? Etsimme vastauksia elokuussa 2022.

16.8. 10:45

Sähkön hinta on noussut viime kuukausina Suomessa moninkertaiseksi. Monet sähköyhtiöt ovat lopettaneet määräaikaisten sähkösopimusten myymisen suuren markkinariskin takia. Muutama sähköyhtiö on joutunut jopa lopettamaan toimintansa kokonaan. Ihmiset pohtivat sähkön säästökohteita. Tulevan talven sähkölaskut hirvittävät. Kokosimme 25 ajankohtaista, lähes jokaista suomalaista kuluttajaa koskevaa kysymystä ja vastausta sähköstä.

Säästäminen ja kuluttaminen

1. Missä suomalaisilla on vielä suurin mahdollisuus pienentää sähkölaskuaan?

Energiaa kuluu pientaloissa eniten lämmitykseen. Ensimmäinen toimenpide on sisälämpötilojen laskeminen. Pientalon omistajan kannattaa pohtia keinoja, miten vähennetään lämmitysenergian tarvetta. Lämpöpumpuilla voidaan vähentää ostettavaa energiaa.

2. Miten kodinkoneiden käyttötavoilla voi säästää sähköä?

Kylmälaitteet käyttävät vähemmän sähköä viileämmässä tilassa, etenkin jos niillä on riittävä ilmankierto lämmönvaihtimen ympäristössä. Pesukoneiden energiansäästöohjelmat käyttävät sähköä ja vettä maltillisemmin kuin nopeammat ohjelmat. Ruoanvalmistus sähköliedellä on suuri sähkösyöppö. Pörssisähköä käytettäessä voi olla kannattavaa miettiä, milloin ruokaa hauduttaa pitkään uunissa.

3. Onko esimerkiksi valojen sammuttelulla mitään merkitystä?

On. Merkitykseen vaikuttaa, millaiset polttimot ovat. Led-polttimoilla vaikutus on pienempi kuin esimerkiksi halogeeni- ja loisteputkivalaisimilla.

4. Onko sähkön tuottaminen aggregaatilla järkevää tässä tilanteessa?

Jos sähkö maksaisi yli euron kilowattitunnilta ja polttoaine kaksi euroa litralta, saattaisi hyvä aggregaatti olla halvempi litran oletuskulutuksella tunnissa. Aggregaattien tuottaman sähkön laatu ei välttämättä sovellu kaikille laitteille eikä sitä saa tavallisesti kytkettyä kodin sähköverkkoon, vaan sillä voidaan pyörittää lähinnä yksittäisiä pistotulpalla liitettäviä laitteita.

5. Kannattaako pyykki kuivattaa kuivausrummussa vai saunassa, jossa on heti valmis -sähkökiuas?

Pyykin kuivattamiseen voi käyttää tilaa, jossa lämpöä on valmiiksi. Saunassa kuivatessa on huomioitava paloturvallisuus, joten sitä ei suositella. Pyykin kuivauksen yhteydessä tilan ilmanvaihdon on hyvä olla kunnossa, jotta kosteusrasitus ei kasva tarpeettomasti. Pörssisähköä käytettäessä on mahdollisuus ajastaa kuivausrumpu toimimaan silloin, kun sähkö on edullisinta.

6. Onko ilmalämpöpumpun hankkiminen nyt kannattava ratkaisu?

Sähkölämmitteisessä kiinteistössä ilmalämpöpumppu on taloudellisesti kannattava ja tehokas ratkaisu. Laskun pienentymiseen vaikuttaa tarkasteluajanjakson ulkolämpötila. Lämmityskaudella on mahdollista säästää 15–30 prosenttia. Kovien pakkasten aikana lämpöpumpputalouden sähkönkäyttö voi lisääntyä hyvin jyrkästi, kun lämpöpumpun hyötysuhde alenee.

7. Mitä keinoja on pienentää kustannuksia, jos jo nyt on tarkka sähkönkulutuksen kanssa?

Etenkin pörssisähkösopimuksen solmineiden kannattaa tarkkailla sähkön tuntihintaa ja ajoittaa laitteiden käyttöä edullisille tunneille mahdollisuuksien mukaan.

8. Kuinka alas voi asettaa lattialämmön?

Sähköisen lattialämmityksen voi vaikka sulkea, mutta ainakin kylpyhuoneessa suihkun jälkeen se voi olla järkevä pitää tilan kuivumisen ajan lämpöisenä.

9. Miten kuluttaja voi seurata omaa sähkön kulutustaan?

Sähköyhtiöillä on nettipalveluita, joista voi nähdä oman sähkönkulutuksensa tunti tunnilta. Tarkastelemalla käyriä tai kulutuslukemia voi etsiä yllättäviä piikkejä tai pohtia, kuluuko sähköä merkittävästi silloinkin, kun kotona ei ole ketään eikä kylmälaitteita enempää kulutusta pitäisi olla.

Sähkön hinta

10. Tuleeko kuluttajille mahdollisuus maksaa kasvavat sähkölaskunsa jollain uudella tavalla, esimerkiksi osissa?

Tampereen sähkölaitoksella on jo nyt mahdollisuus tehdä ennakoivasti maksusuunnitelma sähkölaskuun ja jakaa lasku pienempiin maksueriin.

11. Voiko sähkölaitos nostaa määräaikaissopimuksen hintaa kesken sopimuskauden?

Tampereen sähkölaitokselta vastataan yksiselitteisesti: ei voi. Energiateollisuuden mukaan muutos on mahdollinen vain, jos se perustuu lainsäädännön muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen, jota myyjä ei ole voinut ottaa lukuun myyntisopimusta tehtäessä.

12. Miten uuden sähkökapasiteetin rakentaminen Suomessa vaikuttaa sähkön hintaan?

Peruskuormaa tuottava ydinvoima laskee kaikkien tuntien hintoja. Tuulivoimakapasiteetin kasvun voidaan odottaa laskevan keskihintaa, mutta tuntihintojen vaihtelu tuulisten ja tyynten jaksojen välillä voimistuu.

13. Jos sähkön arvonlisäveroa alennetaan, siirtyykö se suoraan hinnanalennuksena kuluttajille?

”Näin asiaa tämän hetkisen tiedon mukaan tulkitsemme. Tästä on myös maininta sopimusehdoissa”, vastataan Tampereen sähkölaitokselta.

14. Paljonko sähkön arvonlisäveron alennus vaikuttaisi hintoihin?

Jos vero alennettaisiin 24 prosentista 10 prosenttiin, sähkön hinta alenisi noin 11 prosenttia.

15. Kannattaako määräaikainen sopimus tehdä aina keväällä?

Keväisin vesivoimatuotannon kasvu on Pohjoismaissa laskenut spot-hintoja, millä on ollut taipumusta myös alentaa määräaikaissopimusten hintaan vaikuttavia johdannaishintoja. Historiallinen kehitys ei ole kuitenkaan tae tulevasta.

16. Millainen sää pitää olla syksyllä ja talvella, että hinta olisi mahdollisimman alhainen?

Tuulivoiman ja vesivoiman tuotanto laskevat hintaa. Talvella kova pakkanen nostaa kysyntää ja hintatasoa, joten lauha, tuulinen ja Pohjoismaissa runsassateinen talvi laskisi sähkön hintaa.

17. Miksi sähkön hintaan vaikuttaa se, jos vaikkapa Norjassa ei ole satanut tai on satanut liikaa?

Suomeen tuodaan edelleen päivittäin sähköä muista Pohjoismaista, jolloin Norjan ja Ruotsin sää sekä vesivarastojen tilanne vaikuttavat tuontisähkön hintaan. Kuiva sää vähentää vesivoiman tuotantoa, mikä nostaa hintaa ja voi lisätä hintojen heilahtelua.

18. Miksi pörssisähkön hinta seilaa laidasta laitaan?

Kysynnän ja tarjonnan tasapaino määrittelee hintatasoa. Kun kysyntää on paljon, mutta tarjontaa vähän, sähkön hinta nousee. Kun taas kysyntää on vähemmän kuin tarjontaa, sähkön hinta laskee. Siksi sähkön hinta on yleensä korkeampi päivällä ja alhaisempi illalla ja yöllä, kun esimerkiksi teollisuus ja kotitaloudet eivät kuluta sähköä. Kylmällä säällä kysyntä on suurempaa, kun kodit ja julkiset tilat tarvitsevat lämmitystä.

19. Voidaanko ennustaa, mikä on sähkön hinta ensi keväänä?

Ei voida ennustaa luotettavasti. Kevät on vielä niin kaukana, että suuretkin muutokset ovat mahdollisia. Paljon riippuu Ukrainan ja Venäjän välisen konfliktin kehittymisestä.

20. Miksi sähkön siirtohinnat vaihtelevat niin paljon yhtiöittäin?

Verkosto-olosuhteet ovat suurin syy. Erittäin pitkät etäisyydet vaihtelevassa, rikkonaisessa maastossa aiheuttavat suuremmat investointi- ja ylläpitokustannukset kuin vaikkapa toiminta kaupungin taajama-alueella. Energiavirasto valvoo siirtohintoja.

Sähkön tuotanto Suomessa

21. Paljonko Suomessa rakennetaan uutta sähkökapasiteettia seuraavan vuoden aikana?

Uutta sähköntuotantokapasiteettia valmistuu suunnitelmien mukaan loppuvuoden aikana Olkiluoto 3:n ydinvoimalan (1 600 MW) lisäksi noin 1 000 MW tuulivoimaa. Suomen tuulivoimakapasiteetti on tällä hetkellä reilut 4 000 MW. Tuulivoimarakentaminen jatkuu edelleen vilkkaana lähivuosina. Vuoden 2023 aikana uutta kapasiteettia valmistuu arviolta 1 500–2 000 MW. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid arvioi, että tuulivoimakapasiteetti saavuttaa 10 000 MW:n rajapyykin vuoden 2025 aikana.

22. Vaikuttaako uusi kapasiteetti Suomen omavaraisuuteen sähköntuotannossa?

Suomen tarve tuoda sähköä vähenee. Fingrid arvioi, että jo vuonna 2023 Suomi tuottaa vuoden aikana yhtä paljon sähköä kun kuluttaa. Tuontisähköä tarvitaan jatkossakin erityisesti tuulettomina jaksoina. Vastaavasti tuulisena aikana sähköä riittää vientiin.

23. Millainen merkitys sähkön riittävyydelle Suomessa on kuluttajien oman tuotannon lisääntymisellä?

Vaikein aika Suomessa on talvi – ja erityisesti kylmät, tuulettomat jaksot. Kotitalouksien oma tuotanto on pääosin aurinkovoimaa, jonka tuotanto talvella on vähäistä ja siten merkitys sähkön riittävyyden kannalta pieni. Merkityksellisempää on kotitalouksien energiansäästö ja sähkönkulutuksen ajoitus.

24. Millaiset osuudet eri sähköntuottomuodoilla on Suomessa?

Osuudet vaihtelevat koko ajan. Vuonna 2021 tuotetun sähkön pyöristetyt prosenttiosuudet olivat seuraavat: ydinvoima 33, vesivoima 23, biomassa 20, tuulivoima 12, maakaasu 5, hiili 5, turve 2 , jäte 1,2, aurinkovoima 0,4 ja öljy 0,3. Biomassaan kuuluu esimerkiksi metsähake.

25. Millaisen osuuden kotitaloudet käyttävät sähköstä Suomessa?

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kotitalouksien ja maatalouksien osuus oli viime vuonna reilut 28 prosenttia. Teollisuuden ja rakentamisen osuus oli reilut 43 prosenttia ja palveluiden sekä julkisen kulutuksen osuus 25 prosenttia.

Kysymyksiin vastasivat Ekokumppanit oy:n energia-asiantuntija Rami Kotilainen, Energiateollisuus ry:n energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa, Fingridin strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä ja useat asiantuntijat Tampereen sähkölaitokselta.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut