Kolme puoluetta kannattaa huumeiden käyttöhuoneiden perustamista, huumeidenkäytön rangaistavuuden poistamiselle lämpenee vain kaksi

Kokoomus ja Sdp ovat varovaisen avoimia ajatukselle huumeiden käyttöhuoneiden perustamisesta.

21.7. 12:32

Helsinki

Huumeiden käyttöhuoneiden perustaminen jakaa eduskuntapuolueet. Valvottujen käyttöhuoneiden perustamisen kannalla ovat hallituspuolueet vasemmistoliitto, vihreät ja Rkp. Oppositiopuolue kokoomus ja pääministeripuolue Sdp suhtautuvat niihin varovaisen avoimesti. Asia selviää STT:n sähköpostitse lähettämästä kyselystä puolueiden eduskuntaryhmille.

Vasemmistoliitto katsoo, että käyttöhuoneiden mahdollistamiseksi pitää säätää erillislaki ja huoneita perustaa pääkaupunkiseudun lisäksi muualle.

”Käyttöhuoneet lisäävät sekä käyttäjien että muiden ihmisten turvallisuutta. Käyttöhuoneilla voidaan lisätä käyttäjien tietoa palveluista ja vähentää yliannostuksia”, huumemyrkytyskuolemia sekä huumeiden käyttöä kaduilla.

Vihreät nojaa kannassaan muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL).

”Hyvä päihdepolitiikka on humaania, vaikuttavaa ja haittoja hillitsevää. Näyttö käyttöhuoneiden puolesta on kattavaa, ja esimerkiksi THL on liputtanut käyttöhuoneiden puolesta.”

Rkp haluaa, että valvotut käyttöhuoneet otetaan käyttöön kansallisen työryhmän selvityksen ja kokeilun pohjalta.

Keskusta ei perustellut kielteistä kantaansa

Sdp:n mielestä valvottujen käyttöhuoneiden kokeilua tulisi ainakin selvittää. Kokoomus ei suoraan kannata eikä vastusta käyttöhuoneita. Puolue katsoo, että mahdollinen käyttöhuoneiden kokeilu tulisi valmistella laajassa yhteistyössä kaupunkien ja viranomaistahojen kanssa.

Käyttöhuoneita vastustavat puolueet perustelevat kantaansa pääsääntöisesti sillä, että niiden ei uskota olevan tehokas keino puuttua huumeiden aiheuttamiin ongelmiin. Kristillisdemokraatit (Kd) pelkää huumeiden käytön muuttuvan hyväksyttävämmäksi. Perussuomalaisissa niiden ajatellaan kärjistävän huumeongelmaa. Liike Nyt katsoo, että varat olisi järkevää ohjata ennemmin ennaltaehkäisyyn.

Keskusta ei perustellut kantaansa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän jäsenyydestä hiljattain eronnut Wille Rydman ei vastannut kyselyyn. Valta kuuluu kansalle -ryhmän vastaus ei liittynyt kysyttyyn asiaan.

THL ehdottanut käyttöhuoneiden kokeilemista

THL on suosittanut valvottujen käyttöhuoneiden kokeilua yhtenä keinona ehkäistä huumekuolemia Suomessa. THL:n mukaan niillä tavoitettaisiin marginalisoituneimpia ryhmiä ja vähennettäisiin yliannostuksia. Käyttöhuoneiden olemassaolo ei tutkimusten mukaan lisää huumeiden pistämistä, huumekauppaa tai rikollisuutta niiden lähialueilla, sanotaan vuonna 2020 julkaistussa THL:n selvitysraportissa.

Monet päihdealan asiantuntijat kannattavat käyttöhuoneita.

”Jos tutkimusten ja kokemuksien perusteella ei ole havaittu haitallisia vaikutuksia”, miksi emme ottaisi käyttöhuoneita yhdeksi menetelmäksi auttaa ja tukea heikoimmassa asemassa olevia huumeidenkäyttäjiä? kirjoittivat A-klinikkasäätiön asiantuntijat vuonna 2020.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen otti tällä viikolla blogissaan kantaa käyttöhuoneiden puolesta.

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio tviittasi aiemmin tässä kuussa, että käyttöhuoneet tarvitaan.

”Lainmuutos olisi hyvä, mutta tässä voi aivan hyvin ajatella myös kansalaistottelemattomuutta. Tämä on vähän kuin paperittomien auttaminen. Ei voi jäädä odottamaan loputtomasti.”

Käyttöhuonekokeilun sallivan lakimuutoksen tekemiseksi on vireillä kansalaisaloite. Se oli torstaina aamupäivällä kerännyt noin 28 000 allekirjoitusta. Allekirjoitusten kerääminen päättyy 8. elokuuta.

Kaksi puoluetta lämpenee käytön dekriminalisoinnille

Puolueiden kannat huumeiden käytön rangaistavuudesta luopumiseen ovat kriittisempiä kuin käyttöhuoneiden kohdalla. Dekriminalisoinnille lämpenevät ainoastaan vasemmistoliitto ja vihreät.

”Nämäkin linjaukset perustuvat kansainvälisiin näyttöihin ja asiantuntijoiden kuuntelemiseen. Rangaistusten poistoon on laajaa tukea sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden parissa”, vihreät toteaa.

Vasemmistoliitto katsoo, että päätökset asiassa tulisi nojata tutkittuun tietoon ja päihteidenkäyttäjille olisi järkevää tarjota palveluita rangaistusten sijaan.

”Meidän tulisi pitää kaikki mukana yhteiskunnassa ja pyrkiä parantamaan ihmisten elämänlaatua, ei aktiivisesti syrjäyttää ihmisiä. Rangaistukset on suunnattava todelliseen huumerikollisuuteen ja luovuttava käyttäjien rankaisusta.”

Sdp:n vastauksessa ei oteta suoraan kantaa kysymykseen. Puolue kuitenkin toteaa, että riski rangaistuksesta ei saa olla este hoitoon hakeutumiselle.

Esimerkiksi Liike Nyt, keskusta ja kristillisdemokraatit ovat huolissaan siitä, että käytön rangaistavuudesta luopuminen antaisi yhteiskunnalle väärän viestin.

Eduskunta hylkäsi toukokuussa kansalaisaloitteen kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamisesta.

Miten puolueet parantaisivat hoitoonpääsyä?

STT kysyi puolueilta myös, millä muilla keinoin ne puuttuisivat huumeisiin liittyviin ja esimerkiksi hoitoon pääsyn ongelmiin. Kokoomus, keskusta, vihreät ja Liike Nyt korostavat, että päihdesairaiden hoitoonpääsyä pitää nopeuttaa.

”Ensimmäiseksi toteuttaisimme terapiatakuun ja varmistaisimme osana hoitotakuuta myös sujuvan päihdepalveluihin pääsyn”, kokoomus sanoo vastauksessaan.

Liike Nyt toteaa, että jos päihderiippuvuudesta kärsivä ihminen osoittaa pienintäkään motivaatiota hoitoon hakeutumisesta, hänen pitäisi päästä hoidon piiriin mieluiten jo saman tapaamisen aikana. Samoilla linjoilla on keskusta.

”Päihteiden käytöstä eroon haluavalla ja hoitoa tarvitsevalla ihmisellä pitää olla mahdollisuus päästä vieroitushoitoon heti kun hän kokee tarvitsevansa apua.”

Vihreät parantaisi mielenterveyspalveluiden saatavuutta. Sdp ja Rkp katsovat, että päihde- ja mielenterveyspalvelut pitäisi kytkeä vahvemmin toisiinsa.

”Päihteiden ongelmakäytön ei tulisi poissulkea avun saamista mielenterveysongelmiin, vaan apua ja tukea tulisi olla tarjolla samanaikaisesti ja rinnakkain”, Rkp sanoo.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut