Lapsi lintsasi, huoltaja joutui käräjille - Kotimaa - Satakunnan Kansa

Yläasteikäinen ei suostunut kouluun jatkuvista patisteluista huolimatta – koulu ilmoitti asiasta poliisille ja huoltaja joutui oikeuteen

Huoltaja kertoo herättäneensä yläasteikäisen lapsen joka aamu ja patistelleen häntä menemään kouluun. Toisinaan lapsi lähti aamulla kotoa, mutta palasi kotiin.

Asia käsiteltiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa maaliskuun alussa.

6.4.2019 9:36

Pirkanmaan käräjäoikeudessa käytiin maaliskuun alussa läpi sitä, oliko 14–15-vuotiaan lapsen huoltaja laiminlyönyt vastuunsa lapsen koulunkäynnin valvomisesta vai ei.

Nainen sai syytteen maaliskuun alussa oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä, ja syyttäjä vaati hänelle sakkotuomiota. Lapselle kertyi runsaasti poissaoloja lokakuun 2017 ja tammikuun 2018 välillä. Nainen kiisti syytteet.

Huoltaja kertoi muun muassa, että hän herätti yläasteikäisen lapsen joka aamu koulua varten, mutta lapsi ei suostunut menemään kouluun. Toisinaan lapsi lähti aamulla kotoa, mutta palasi kotiin myöhemmin.

Kun poissaolot jatkuivat, koulussa järjestettiin huoltajan kanssa palaveri, jossa pohdittiin syitä lapsen poissaoloille. Koulunkäyntiä pyrittiin edistämään esimerkiksi perhetyöntekijän avustuksella, mutta siitä ei ollut apua.

Wilma-ilmoitukset jäivät lukematta

Käräjäoikeuden mukaan lapsi ei halunnut mennä kouluun tai koki, ettei voinut mennä kouluun. Tuomiolauselmassa ei mainita tarkkaan, kuinka paljon lapsi oli poissa koulusta, mutta määrä oli käräjäoikeuden mukaan merkittävä.

Yksi syy syytteen nostamiseen oli se, että nainen ei seurannut lapsen poissaoloja kaikilta ajoilta Wilma-järjestelmässä. Käräjäoikeuden tuomiolauselmassa todetaan, että huoltajalta olisi voitu edellyttää aktiivisempaa valvontaa.

Käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi syytteen, koska se katsoi, että nainen koetti saada lapsen kouluun ja osallistui koulun ehdottamiin tukitoimiin. Lisäksi poissaoloihin johtaneet syyt liittyivät lapsen terveydentilaan tai sosiaaliseen tilanteeseen.

Huoltaja harvoin oikeuteen

Lintsaus tapahtui yhdessä Pirkanmaan kunnista. Emme mainitse kuntaa, jotta lasta ei voida tunnistaa.

Koulun rehtori sanoo yleisellä tasolla, että muutaman tunnin tai päivän lintsausta ei viedä eteenpäin. Jos lintsauksesta ilmoitetaan poliisille, kyseessä voi olla esimerkiksi lapsi, joka käy koulussa muutaman kerran lukukaudessa.

Tapaukset ovat hyvin harvinaisia Suomessa. Tyypillisesti lapsen lintsaaminen etenee oikeuteen silloin, kun koulun tukitoimet ja huoltajan toiminta eivät yhdessä vähennä poissaoloja.

Usein jatkuvasta lintsauksesta tehdään ensin lastensuojeluilmoitus tai useampia ennen kuin koulu tai sosiaalitoimi ilmoittaa lintsauksesta poliisille.

Suomen malli perustuu luottamukseen

Esimerkiksi Tampereella kouluissa on selvät toimintamallit siihen, mitä tehdään, jos lapsi jättää jatkuvasti tulematta kouluun. Ensimmäisenä vanhempaan otetaan yhteyttä. Sitten pohditaan yhdessä, millaista tukea lapselle voitaisiin antaa.

Tukimuotoja ovat muun muassa opetuksen ja tehtävien eriyttäminen, joustava oppilaiden ryhmittely, avustajapalvelut, tukiopetus ja osa- ja kokoaikainen erityisluokkaopetus. Lisäksi oppilaille voidaan tarjota erilaisia oppilashuollon palveluita kuten psykologi- ja koulukuraattoripalveluita.

Tampereen kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä sanoo, että yleensä jatkuvat poissaolot johtuvat psyykkisistä tai fyysisistä ongelmista.

– Taustalla on useissa tapauksissa jotakin ihan muuta kuin sitä, että huoltaja ei haluaisi tai huolehtisi että oppilas käy koulussa, Järvelä sanoo.

Järvelä sanoo, että hän ei ole nähnyt Tampereella yhtäkään tapausta, jossa huoltaja olisi laiminlyönyt oppivelvollisuuden valvontaa laajamittaisesti ja tieten tahtoen.

Loppupeleissä huoltaja kuitenkin vastaa lapsen oppivelvollisuuden toteutumisesta.

– Joissakin maissa on enemmän tällainen malli, jossa herkemmällä kynnyksellä sakotetaan tai hoidetaan asioista oikeuden kautta. Suomalainen luottamukseen perustuva järjestelmä nojaa tukitoimiin, joten tapaukset ovat harvemmassa, Järvelä sanoo.

Oppivelvollisuus

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta. Se päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi aikaa voidaan pidentää 11 vuoteen.

Oppivelvollisen on osallistuttava perusopetukseen tai saatava perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Jos oppivelvollinen ei osallistu järjestettyyn opetukseen, oppivelvollisen asuinkunnan tulee valvoa oppivelvollisen edistymistä.

Jos oppilaan huoltaja laiminlyö velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden täyttämistä, hänet voidaan tuomita oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä sakkoon.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos