Muuttuvat sääolot vaikuttavat merkittävästi yrityksiin – Suomessa teollisuus on yksi kovimmista kärsijöistä - Kotimaa - Satakunnan Kansa

Muuttuvat sääolot vaikuttavat merkittävästi yrityksiin – Suomessa teollisuus on yksi kovimmista kärsijöistä, ja siihen pitää varautua jo nyt

Toimitusketjujen muutokset, raaka-aineiden hinnan nousu ja arvaamattomat tuotanto-olosuhteet muissa maanosissa vaikuttavat suoraan teollisen toiminnan kannattavuuteen, selviää EK:n laajasta ilmastoselvityksestä.

Vähäpäästöisten teknologioiden edelläkävijyys voi tuoda Suomelle huomattavaa kansainvälistä menestystä. Se edellyttää kuitenkin lisää panostuksia ja onnistumisia niiden kaupallistamisessa, EK:n selvityksessä huomautetaan.

20.1.2020 15:32

Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa suomalaisyrityksille huomattavia muutoksia, selviää Elinkeinoelämän keskusliiton teettämästä selvityksestä.

Sääolot ja ympäristömuutokset aiheuttavat yrityksille vuoteen 2050 mennessä huomattavia muutoksia raaka-aineiden saatavuudessa, logistiikkareiteissä ja tuotannon sijoittumisessa.

Suomalaisten yritysten kannattaakin varautua jo nyt muun muassa siihen, että teollisuus kärsii ilmastonmuutoksen suorista vaikutuksia palvelualoja enemmän.

– Toimitusketjujen muutokset, raaka-aineiden hinnan nousu ja arvaamattomat tuotanto-olosuhteet muissa maanosissa vaikuttavat suoraan teollisen toiminnan kannattavuuteen. Palvelualoille vaikutukset tulevat epäsuorasti yleisen taloustilanteen ja esimerkiksi kulutuskehityksen kautta, selvityksessä todetaan.

EK teetti konsulttiyhtiö Deloittella selvityksen, jossa tarkasteltiin ilmastonmuutoksen aiheuttamia liiketoimintavaikutuksia ja riskejä vuoteen 2050 mennessä. Kyseessä on ensimmäinen suomalainen skenaariotyö, joka on tehty elinkeinoelämän näkökulmasta puhtaasti yritystoiminnan muutoksiin keskittyen.

Selvityksessä tarkasteltiin vuotta 2050 erilaisten skenaarioiden avulla: huomioon otettiin 1,5:n ja 4 asteen lämpenemispolut sekä erilaiset kauppapoliittiset kehityskulut.

Yritysten on varauduttava myös ilmastonmuutoksesta johtuviin epäsuoriin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin muutoksiin, jotka vaikuttavat eri toimialojen kannattavuuteen, investointien rahoitettavuuteen, väestön muuttoliikkeisiin ja osaajien saatavuuteen.

Väestöliikkeet kasvavat jyrkästi 2050 mennessä

Vähähiilinen ja voimakkaasti sähköistyvä yhteiskunta muuttaa energiajärjestelmän toimintaa ja vaatimuksia merkittävästi. Tarvittavien energiainvestointien toteutumiseen vaikuttaa toimintaympäristön ennakoitavuus ja eri toimialojen energiatarve tulevaisuudessa.

Selvityksen mukaan väestöliikkeet kasvavat jyrkästi vuoteen 2050 mennessä, jos laajoista alueista tulee asuinkelvottomia tai työskentelyolosuhteista sietämättömiä. Maahanmuutto vaikuttaa yritysten työvoiman saatavuuteen mutta myös kotimaiseen kysyntään.

On varauduttava siihen, että ilmastopolitiikka linkittyy entistä vahvemmin kauppapolitiikan ja geopolitiikan kanssa.

– Vientivetoisen maamme kannalta on iso ero siinä, lähtevätkö maailman maat tavoittelemaan päästövähennyksiä avoimen kaupan ja yhteistyön kautta vai syveneekö protektionismi, selvitys korostaa.

Ilmastonmuutoksella on myös positiivisia vaikutuksia bisneksen kannalta. Vähäpäästöisten teknologioiden edelläkävijyys voi tuoda Suomelle huomattavaa kansainvälistä menestystä.

– Se edellyttää kuitenkin lisää panostuksia ja onnistumisia niiden kaupallistamisessa, selvityksessä huomautetaan.

Ilmastonmuutos voi vahvistaa Suomen investointivetovoimaa. EK:n mukaan Suomen onkin tärkeää profiloida itseään vähäisten ilmastoriskien ja kestävien sijoituskohteiden maana. Teknologisen osaamisen ohella uskottavuutta lisää valtion ja yksityisen sektorin yhtenäinen sitoutuminen ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi.

Selvityksessä mukana oli yhdeksän toimialaa: Elintarviketeollisuus ry, Energiateollisuus ry, Finanssiala ry, Kaupan liitto ry, Kemianteollisuus ry, PALTA ry, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen Tekstiili ja Muoti ry ja Teknologiateollisuus ry.

Yksittäisten yritysten kannattaa hyödyntää tuloksia

EK teetti tutkimuksen, koska kaipasi tukea oman ja jäsentensä ymmärryksen lisäämiseksi ilmastonmuutoksen vaikutuksista suomalaisen elinkeinoelämän toimintaan.

EK huomauttaa, että se on sitoutunut 1,5 asteen lämpenemistavoitteeseen ja useat EK:n jäsenliitoista valmistelevat parhaillaan alakohtaisia hiilineutraalisuustiekarttojaan ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi.

EK:n mukaan yksittäisten yritysten kannattaa hyödyntää tuloksia omassa skenaariotyössään. Selvityksessä kerrotaankin neljä askelta yritysten ilmastovarautumiseen.

Esimerkiksi tulisi tehdä oman arvoketjun kartoittaminen ilmastoriskien kannalta: missä maanosissa ja valtioissa tapahtuvilla muutoksilla on merkitystä oman yrityksen kannalta?

Jatkotoimenpiteissä yritysten kannattaa pohtia, millaisia strategisia ja operatiivisia päätöksiä kannattaisi tehdä ja millä aikavälillä. Entä millaiset kustannukset ja hyödyt toimenpiteillä on?

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: