Euran massiivinen vakautusohjelma hyväksyttiin osittain - Kotimaa - Satakunnan Kansa

Euran massiivinen vakautusohjelma hyväksyttiin osittain – Katso tästä koko 50 kohdan mittainen säästölista

Euran valtuusto.

27.8.2019 0:07 | Päivitetty 27.8.2019 18:39

Euran valtuusto hyväksyi kunnan palveluiden ja talouden vakauttamisohjelman sen henkilöstövaikutusten osalta maanantaisessa kokouksessaan. Muilta osin valtuusto vain merkitsi asian tiedokseen, mutta se edellyttää ohjelman hyödyntämistä ensi vuoden talousarvion laadinnassa.

Kunnanhallituksen pohjaehdotus oli, että ohjelma olisi hyväksytty kokonaisuudessaan. Valtuusto päätyi kuitenkin yksimielisesti demarien Pertti Susi ehdottamaan malliin, jossa säästöohjelma hyväksytään vain henkilövaikutusten osalta.

Katso alta koko 50 kohdan mittainen säästölista ja niiden arvioitu säästövaikutus. Ohjelma hyväksyttiin siis henkilöstövaikutusten osalta, mutta se on määrä huomioida muioltakin osin ensi vuoden talousarvion laadinnassa.

1) Palkanlaskentatoimintojen mahdollinen uudelleen organisointi ja tehtäväkuvamuutokset: 40 000 euroa.

2) Irtisanoutuneilta kehitysjohtajalta ja työllisyyskoordinaattorilta avautuneiden tehtävien täyttämättä jättäminen sekä kirjaamon ja muiden tiedonhallintatehtävien uudelleenorganisointi: 120 000 euroa.

3) Kaikkien palvelualueiden hallinto-, talous-, tietohallinto- ja toimistotehtävien uudelleenorganisointi ja tehostaminen, mikä mahdollistaa 1–2 henkilön vähentämisen: 40 000 – 80 000 euroa.

4) Avustusmäärärahojen leikkaaminen, nuorten kesätyötuesta luopuminen sekä kylä- ja ympäristöavustuksien tarkistaminen: 30 000 euroa.

5) Paperijulkaisujen ja ilmoituksien vähentäminen: 20 000 euroa.

6) Talous- ja palkkahallinnon, postin ja puhepalveluiden sopimusten läpikäyminen ja prosessien tehostaminen sähköiseksi: 20 000 euroa.

7) Henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutus-, kokous- ja matkapäivien kustannusten vähentäminen: 30 000 euroa.

8) Valtuuston, kunnanhallituksen ja niiden alaisten toimielinten kokouskulujen vähentäminen: 25 000 euroa.

9) Kiinteistönhuollon henkilöstön tehtäväkuvien laajentaminen ja osittainen ulkoistaminen sekä yhteistyön tiivistäminen kunnan kiinteistöyhtiö Kauttuanpuiston kanssa. Lisäksi harkitaan toimintojen tehostamista ja supistumasta kunnan kiinteistönhuollossa. Tavoitteena 1–2 henkilön vähentäminen: 40 000 – 80 000 euroa.

10) Toimitilapalveluiden vastuualueen purkaminen ja siirtäminen kiinteistöpalveluiden toimintayksiköksi. Tavoitteena 1 henkilön vähentäminen: 40 000 euroa.

11) teknisten palveluiden hallinnon alle sijoitettavien toimintojen kehittäminen, uudistaminen ja tehostaminen tavoitteena 1 henkilön vähentäminen: 40 000 euroa.

12) Vesihuollon henkilöstön tehtäväkuvien muuttaminen niin, että JVP-Euran kanssa löydetään synergiaetuja: 40 000 euroa.

13) Siivoukseen käytettävän henkilöstöresurssin supistaminen 3 henkilöllä: 120 000 euroa.

14) Keittiöhenkilökunnan vähentäminen 2 henkilöllä, minkä Koulukeskuksen uusi keskuskeittiö mahdollistanee: 80 000 euroa.

15) Toiminnan uudelleenorganisointi ja tehostaminen yhdyskuntateknisissä palveluissa ja liikuntapalveluissa, erityisesti yleisten alueiden hoitaminen. Tavoitteena 1-2 henkilön vähentäminen: 40 000 – 80 000 euroa.

16) Lounas-kahvila Jokimutkan sulkeminen: 40 000 euroa.

17) Kaukolämpösopimusten tarkastelu ja tehokkuuden mittaaminen sekä kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien kehittäminen: Energiakustannusten kasvun hillitseminen.

18) Kiinteistöjen realisointi. 0 – 60 000 euroa.

19) Liiketilojen vuokrien tarkastaminen: 2 000 – 5 000 euroa.

20) Ateriahintojen korottaminen: 10 000 euroa.

21) Vesimaksujen korotukset: 345 000 euroa.

22) Sijoituslupamaksutaksan uudistaminen: 500 – 1 000 euroa.

23) Taksat tapahtumaluville: 500 euroa.

24) Perusturvapalveluiden vastuualueiden ja yksiköiden toimintojen yhdistäminen sekä perusturvan tukipalvelujen tehostaminen. Tavoitteena 3–6 henkilön vähentäminen: 120 000 – 240 000 euroa.

25) Terveyskeskussairaalan ja Osmanrinteen esimiehen virkojen yhdistäminen. Tavoitteena 1 henkilön vähentäminen: 40 000.

26) Panelian terveysaseman lääkärivastaanoton siirto Euran sotekeskukseen. Mahdollinen tilojen osoittaminen Panelian muille sote-palveluille Panelian koulun laajennus- ja saneeraustiloista 31.8.2021 jälkeen, jolloin nykyisten tilojen vuokrasopimus päättyy. Tavoitteena 1 henkilön vähentäminen: 40 000 euroa.

27) Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset (päätetty kesäkuussa 2019): 150 000 euroa.

28) Lastensuojeluresurssin lisääminen viime vuosien merkittävän kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Mahdollistaisi lapsiperheiden sosiaalipalveluihin uuden organisaatiorakenteen, jossa nykyisten sosiaalityön korjaavien toimien rinnalla tehdään tiiviimpää ennaltaehkäisevää työtä: 120 000 euroa.

29) Vanhustenhuollon digitaalisten etäpalveluiden kehittäminen: Kustannusten kasvun hillitseminen.

30) Kuntoutus- ja arviointiyksikön käynnistäminen, muuttamalla Osmanrinteen yhden osaston toimintaa: Kustannusten kasvun hillitseminen.

31) Vanhusten tuetun asumisen vahvistaminen sekä Kotipiirin Käräjämäen rivitalojen kunnostaminen välimuotoisten palvelujen kehittämiseen: Kustannusten kasvun hillitseminen.

32) Työllisyysyksikön perustamisen ja toimintakeskusverkoston tiivistäminen, jotta sijaisten tarve pienenee: 20 000 EUROA.

33) Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen 20 tuntiin viikossa, mikäli vähintään toinen huoltajista on kotona, eivätkä sosiaaliset perusteet sitä estä: 100 000 – 180 000 euroa.

34) Uimaopetuksen järjestämisen lopettaminen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminta-aikana: 2 500 euroa.

35) Uimakoulukuljetusten lopettaminen: 5 000 euroa.

36) Kansalaisopistotoiminnan järjestäminen jatkossa kunnan omissa tiloissa: 4 300 euroa.

37) Kiukaisten kirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi. Tavoitteena 1-2 henkilön vähentäminen: 80 000 euroa.

38) Mansikin leirikeskuksesta luopuminen ja lasten leiritoiminnan muuttaminen päiväleireiksi ja päivätoiminnaksi: 7 000–8 000 euroa.

39) Uimahalli sulkeminen sunnuntaisin ja aamu-uintien määrän vähentäminen neljästä kolmeen kertaan viikossa: 10 000 euroa.

40) Aamu- ja iltapäivätoiminnan rajoittaminen syksystä 2020 alkaen: 50 000– 90 000 euroa.

41) Sivistyspalveluiden hallinnon tehtävien uudelleenorganisointi ja tehostaminen. Tavoitteena 1–3 henkilön vähentäminen: 40.000–120.000 euroa.

42) Koulukeskuksen johtamisen tehostaminen ja uudelleenorganisointi. Tavoitteena 1-2 henkilön vähentäminen. 40 000–80 000 euroa.

43) Varhaiskasvatuksen erityisopetuksen toimintojen tehostaminen ja toiminnan myyminen yksityisille toimijoille. 10 000–20 000 euroa (toimintojen ulosmyynti: 1 000–4 000 euroa.

44) Koulunkäyntiohjaajien tehtävien vähentäminen: 0–20 000 euroa.

45) Hyvinvointipalveluiden hallinnon tehostaminen ja toimintojen uudelleen organisointi. Tavoitteena 1-2 henkilön vähentäminen: 40 000–80 000 euroa.

46) Perusopetuksen tuntikehyksen pienentäminen: 160 000 euroa.

47) Lukion tuntikehyksen pienentäminen: 20 000 euroa.

48) Varhaiskasvatuksen jo toteutuksessa olevat palvelurakenneuudistukset: 40 000–80 000 euroa.

49) Ryhmäperhepäivähoito Tuutikin mahdollinen ulkoistaminen: Kustannusvaikutusta ei pystytä arvioimaan.

50) Selvitetään perhepäivähoitajien takuupalkan poistaminen: Vaikutukset arvioidaan myöhemmin (Toimintakaudella 2018-2019 säästö olisi ollut noin 9.500 euroa)

Korjattu 27.8. kello 18.39: Säästölistassa on 50 kohtaa, ei 55.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos