Dieselöljyn veromuutos: ilman laatu heikkenee - Kotimaa - Satakunnan Kansa

Dieselöljyn veromuutos: ilman laatu heikkenee

Muutos tuo todennäköisesti markkinoille lisää heikkolaatuisempaa dieseliä, jonka pienhiukkaspäästöt ovat suurempia.

Ensi elokuulle osuvan 250 miljoonan euron polttoaineveron korotuksen lisäksi hallitus on nostamassa parafiinisen dieselöljyn verotusta 120 miljoonalla eurolla tällä hallituskaudella.

18.9.2019 16:30

Hallituksen budjettiriihessä päättämän dieselöljyn veromuutoksen vaikutusta pumppuhintoihin ei osata arvioida vielä sen paremmin valtiovarainministeriössä kuin öljy-yhtiöissäkään. Valtiovarainministeriön mukaan vaikutus riippuu siitä, millaista dieseliä öljy-yhtiöt muutoksen jälkeen myyvät.

Hallitus päätti budjettiriihessä yritystukien 120 miljoonan euron leikkauksesta. Se toteutetaan poistamalla parafiinisen dieselöljyn veronalennus siten, että tuen leikkaus kohdistetaan mahdollisuuksien mukaan fossiiliseen parafiiniseen dieselöljyyn.

Parafiinisella dieselöljyllä tarkoitetaan lähipäästöiltään parempilaatuisempaa dieseliä, jonka poltto synnyttää tavanomaista vähemmän pienhiukkasia ja typen oksideja. Tätä laatua on saatavilla sekä fossiilisessa että uusiutuvassa dieselissä.

– Kun fossiilisen dieselin osalta laatukannuste poistuu, varmaan palataan normaaliin eurooppalaisen standardin mukaiseen dieseliin, arvioi yhteiskuntasuhdejohtaja Ilkka Räsänen Neste Oyj:stä.

Räsäsen mukaan veroedun poiston perusteena on se, että uusissa dieselautoissa on muutenkin niin pienet ilmanlaatupäästöt, ettei ole niin väliä, onko polttoaine parafiinistä vai ei.

Ilman laatu heikkenee

Kun veromuutoksen jälkeen markkinoille tulee enemmän ei-parafiinistä dieseliä, se lisää Räsäsen mukaan ilman laatuun vaikuttavia päästöjä ainakin vanhemmissa diesel-autoissa.

– Kun parafiinisen dieselin veroetu poistetaan, ilman laatu heikkenee etenkin pienhiukkausten osalta. Sillä ei ole kuitenkaan mitään tekemistä ilmastonmuutoksen kanssa, sanoo öljy-yhtiö St1:n yhteiskuntasuhdejohtaja Mika Aho.

Aho ei osaa sanoa, mikä logiikka on veromuutoksen taustalla.

– Uusien autojen ilmanlaatupäästöt voivat olla pienet, mutta meillä on paljon vanhoja autoja ja maahan tuodaan koko ajan isoja vanhoja dieselautoja.

Räsäsen mukaan Nesteessä toivotaan ihmisten siirtyvän käyttämään mahdollisimman paljon uusiutuvaa parafiinista dieseliä, Neste My -dieseliä. Tämä tavallista dieseliä kalliimpi laatu on sataprosenttista biopolttoainetta, joka voi vähentää kasvihuonepäästöjä jopa 90 prosenttia.

Räsänen ja Aho eivät osaa arvioida veromuutoksen vaikutusta dieselin pumppuhintoihin, joihin vaikuttaa kilpailutilanne eri laatujen välillä.

Päästöhyöty hupeni

Laatukannuste on ollut mukana polttoaineveron energiakomponentissa vuodesta 2011. Valmisteverotusyksikön päällikkö Merja Sandell valtiovarainministeriöstä kertoo, että kun tämä laskennalliseen päästöhyötyyn perustuva viiden sentin alennus litralta otettiin käyttöön, markkinoilla oli vain bioperäisiä parafiinisia polttoaineita.

– Autot ovat parantuneet eikä alkuperäisen verokannusteen suuruista laskennallista päästöhyötyä enää saavuteta parafiinisella dieselillä nykyisessä autokannassa – varsinkin kun asiaa arvioidaan taajamaliikenteen kannalta, kuten verokannustinta käyttöön otettaessa tehtiin.

– Lisäksi myös fossiilisesta dieselistä on alettu tehdä parafiinista, mikä ei ollut alun perin verohelpotuksen tarkoitus. Nykyisin suurin osa parafiinisesta dieselistä on fossiilista alkuperää.

Tällä perusteella verotukityöryhmä katsoi, että verotuki on muodostunut perusteettomaksi ja että se tulee jollakin aikavälillä poistaa.

– Öljy-yhtiöt päättävät, myyvätkö ne edelleen parafiinista dieseliä, vaikka sillä ei enää ole veroetua, vai siirtyvätkö ne fossiilisen dieselin osalta perinteiseen fossiiliseen dieseliin. Sillähän ei enää juurikaan ole vaikutusta ilman laatuun, Sandell sanoo.

Hänkään ei osaa arvioida veromuutoksen vaikutusta dieselin pumppuhintoihin.

– Jos parafiininen diesel korvautuu ei-parafiinisella, sen vero ei muutu mihinkään. Mutta jos öljy-yhtiöt edelleen myyvät parafiinista dieseliä markkinoille, kun sen verotuki poistuu, emme tiedä, myyvätkö ne sitä kalliimmalla vai tasoittavatko ne hinta-eroja eri laatujen kesken. Valtio ei siihen puutu.

Käytännössä kaikki Suomessa myytävät bioperäiset dieselpolttoaineet saavat edelleen vajaan 20 sentin veroedun fossiiliseen dieseliin verrattuna, sillä tähän veronalennukseen ei olla puuttumassa.

Lisäksi on hyvä muistaa, että dieselin veroetu bensiinin nähden säilyy tämänkin jälkeen runsaassa 20 sentissä litralta.

Kuljetuskulut nousevat

Suomen Yrittäjien mukaan dieselöljyn verohelpotuksen leikkaus uhkaa nostaa pk-yritysten kuljetuskustannuksia. Maanteiden tavaraliikennettä edustavan SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen pitää käsittämättömänä, että yritystuen leikkaamistarve on johtanut linjaukseen, jonka lopputuloksena rangaistaan dieselin puhtaampia laatuja.

– Jos parafiinisen dieselin kevyempi verokohtelu poistetaan, se nostaa väistämättä myös uusiutuvan dieselin hintaa. Poiston kustannusvaikutus on 120 miljoonan euron asemasta 154 miljoonaa euroa vuodessa kuluttajille ja yrityksille, SKAL:n tiedotteessa todetaan.

Bensiinin ja dieselin hinta nousee ensi elokuun alusta arviolta 6–7 senttiä litralta budjettiesitykseen sisältyvien polttoaineverotuksen korotusten takia.

Parafiininendiesel

Parafiinisen dieselin terveydelle haitalliset lähipäästöt ovat pienemmät kuin ei-parafiinisessa. Lähipäästöillä tarkoitetaan etenkin pienhiukkasia.

Parafiinisen dieselin valmistus on hieman kalliimpaa kuin ei-parafiinisen. Siksi parafiiniselle dieselille on kohdistettu veroetua ja sitä kautta parannettu hengitysilman laatua.

Parafiininen diesel voi olla fossiilista tai uusiutuvaa.

Suurin osa Suomessa myytävästä dieselistä on parafiinista ja siitä suurin osa fossiilista.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos