Parlamentaarinen työryhmä: Sitran varojen käytöstä ei löytynyt yksimielisyyttä - Kotimaa - Satakunnan Kansa

Parlamentaarinen työryhmä: Sitran varojen käytöstä ei löytynyt yksimielisyyttä

Sitran yliasiamies Mikko Kososen mukaan työryhmän uudistusehdotukset tuovat rahaston hallinnon ja tavoitteet nykyaikaan.

Matti Vanhanen johti Sitran asemaa pohtinutta työryhmää.

29.3.2019 13:01

Sitran asemaa pohtinut parlamentaarinen työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen rahaston taseen suuruudesta ja siitä miten rahaston varoja käytetään. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa valtionvarainministeriölle perjantaina.

Sitran varat ovat herättäneet intohimoja poliitikoissa. Erityisesti sdp:n riveistä on kuulunut ajatuksia siitä, että Sitran pääomaa voisi supistaa ja ohjata lisätuloiksi valtiolle. Rahastolle on kaivattu myös tiukempaa poliittista ohjausta.

– Oli selvää, että tämä neljä vuotta jatkunut väittely ei ratkea vaalien alla. Eduskunnan alaisen rahaston varojen käyttö vaatii eduskunnan päätöksen, huomauttaa työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Matti Vanhanen.

Vanhanen arvioi, että Sitra voi vilahtaa myös tulevissa hallitusneuvotteluissa.

– Tämä on kuitenkin poliittisen hygienian asia, sillä miten poliittisen puolueet voisivat ratkaista hallitusneuvotteluissa eduskunnan vallassa olevaa asiaa, Vanhanen pohdiskelee.

Työryhmä totesi esityksessään, että toisaalta jo Sitran nykyinen sääntely ja varallisuuspohja mahdollistaisivat hallintoneuvostolle erilaisia tapoja ohjata resurssien käyttöä uudelleen.

Sitran ylisasiamiesMikko Kosonen on tyytyväinen työryhmän työhön. Hän ei ota kantaa Sitran rahoitukseen, mutta on tyytyväinen Sitran riippumattomuuden säilymiseen.

– Olen tyytyväinen myös siihen, että talouspainotteisten tehtävien ja tavoitteiden rinnalle tulevat yhteiskunnalliset asiat, hän lisää.

Työryhmä nostaisi Sitran painotuksiin muun muassa yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, sosiaalisen eheyden, demokratian ja kestävä kehityksen.

Raporttiin kirjatut ehdotukset toisivat Kososen ja Vanhasen mukaan Sitran hallinnon lähemmäksi nykypäivää ja sen tarpeita.

– Yhteisymmärrys on suuri, että Suomessa tarvitaan Sitran kaltainen politiikan kentän ulkopuolella oleva toimija. Sen tulee kuitenkin olla varovainen poliittisesti herkissä kysymyksissä. Sen varat mahdollistaisivat tehokkaan lobbaamisen, Vanhanen muistuttaa.

Työryhmä ehdottaa, että Sitralle säädettäisiin oma erillinen hallintoneuvosto. 50 vuotta sitten perustetun rahaston hallintoneuvoston ovat muodostaneet Suomen Pankin pankkivaltuutetut.

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärää ehdotetaan lisättäväksi, jotta rahaston parlamentaarinen ja laaja-alainen ohjaus vahvistuisi ja Sitran nykyinen asema riippumattomana toimijana turvataan. Hallintoneuvoston tehtävät säilyisivät keskeisiltä osin ennallaan.

Yliasiamies ei ehdotuksen mukaan enää olisi hallituksen jäsen. Myös hallituksen asemaa yliasiamieheen nähden ehdotetaan vahvistettavaksi ja hallituksen tehtäviä tarkennettavaksi.

Sitra-lain mahdollinen jatkovalmistelu ajoittuu seuraavalle hallituskaudelle.

Eduskunnan karttunut lahja

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto on eduskunnan lahja 50-vuotiaalle itsenäiselle Suomelle.

Sitra sai perustamisensa yhteydessä Suomen Pankilta peruspääomakseen 100 miljoonan markan arvosta obligaatioita; summaa on korotettu vuosien aikana.

Sitran peruspääoman markkina-arvo vaihtelee, mutta oli vuoden 2017 lopussa noin 840 miljoonaa euroa.

Sitran toiminta rahoitetaan oman peruspääoman tuotoilla, ja vuotuinen budjetti vaihtelee 30-40 miljoonan euron välillä.

Sitra ennakoi yhteiskunnan muutoksia, selvittää kehitysvaihtoehtoja, tekee kokeiluja, kehittää toimintamalleja ja tuo ihmiset ja organisaatiot yhteen.

Poliittinen ja taloudellinen riippumattomuus ovat Sitran toiminnalle ja sen uskottavuudelle tärkeitä.

Sitra on julkinen organisaatio, mutta ei kuulu valtioneuvoston tai sen ministeriöiden toimivallan piiriin.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: