Näin mepit tienaavat: 8757 euroa kuussa, piilobonus ja muut korvaukset - Katso kovatuloisimmat suomalaisedustajat - Kotimaa - Satakunnan Kansa

Näin mepit tienaavat: 8 757 euroa kuussa, tuhansien eurojen ”piilobonus” ja muut korvaukset – katso kovatuloisimmat suomalaisedustajat

Valtaosa suomalaismepeistä saa noin 100 000 euroa vuodessa ansiotuloja, jonka päälle tulee tuntuvia verottomia kulukorvauksia.

Europarlamentaarikkojen edustajanpalkkio on 38,5 prosenttia Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin peruspalkasta. Tällä hetkellä palkkio on ennen veroja on 8 757 euroa ja se on kaikille edustajille sama.

25.5.2019 16:43

Euroopan parlamentin vaalit käydään sunnuntaina. Suomesta parlamenttiin valitaan 13 edustajaa. Mikäli Britannian ero EU:sta toteutuu, Suomi saa vielä yhden lisäpaikan.

Valtaosa Suomen mepeistä saa verotettavia ansiotuloja noin 100 000 euroa vuodessa. Tämän päälle mepit saavat verottomia kulukorvauksia.

Muutamat suomalaismepit yltävät selvästi yli 100 000 euron vuosittaisiin ansiotuloihin, mutta sitä selittävät ansiotulot myös muista kuin mepin tehtävistä.

Suomalaismepeistä eniten ansiotuloja sai vuonna 2017 (tuoreimmat tiedot) Paavo Väyrynen, jonka ansiotulot ylsivät 183 308 euroon. Väyrynen siirtyi kesäkuussa 2018 EU-parlamentista eduskuntaan, ja Mirja Vehkaperä (kesk.) nousi hänen paikalleen mepiksi.

Väyrysen ansiotuloissa on oletettavasti muitakin kuin mepin tehtäviin liittyviä ansiotuloja, mutta Iltalehti ei ole tavoittanut Väyrystä kommentoimaan, mistä vuoden 2017 ansiotulot koostuvat. Ainakin eläkettä pitkän poliittisen uran tehnyt 72-vuotias Väyrynen saa.

Huhtikuun vaaleissa Paavo Väyrynen putosi eduskunnasta ja on nyt ehdolla uudelleen EU-parlamenttiin. Väyrynen aikoo erota perustamastaan Seitsemän tähden liikkeestä 27. toukokuuta.

Kärjessä myös Jaakonsaari ja Pietikäinen

Toiseksi eniten ansiotuloja sai konkarimeppi Liisa Jaakonsaari (sd.), jonka ansiotulot olivat 173 520 euroa. Muita meppejä suurempaa ansiotuloa selittää se, että 73-vuotias Jaakonsaari saa myös eläkettä kansanedustajavuosiltaan.

Kolmanneksi eniten ansiotuloja sai vuodesta 2008 lähtien meppinä toiminut Sirpa Pietikäinen (kok.), joka sai ansiotuloja 158 613 euroa. Mepin tehtävien lisäksi Pietikäinen on saanut korvauksia Koneen ja Lammin Säästöpankin hallitusjäsenyyksistä. Pietikäinen myös toimi Lammin Säästöpankin varapuheenjohtajana vuonna 2017.

Lisäksi Pietikäinen on saanut satunnaisia ja pienempiä korvauksia muista toimista, kuten osallistumisesta Fortumin neuvottelukunnan kokouksiin 1–2 kertaa vuodessa.

Liisa Jaakonsaari ei hae enää jatkoa EU-parlamenttiuralleen.

Neljänneksi kovimmille ansiotienesteille ylsi Nils Torvalds (r.), jonka ansiotulot olivat 144 577 euroa vuonna 2017. Torvaldsin mukaan mepin tehtävästä saatavien tulojen lisäksi summassa mukana ovat hänen eläkkeensä Ylestä sekä yksittäisistä kirjoituksista eri julkaisuihin saadut palkkiot.

Viidenneksi eniten ansiotuloja mepeistä sai Miapetra Kumpula-Natri (sd.), jonka ansiotulot olivat 125 558 euroa. Kumpula-Natrin mukaan mepin tehtävien lisäksi hän sai ansiotuloja kunnallisista luottamustoimista eli Vaasan kaupunginvaltuustosta sekä Vaasan sähkö Oy:n hallituksesta ja EPV Energian hallituksesta.

Alla olevassa taulukossa on vuonna 2017 meppeinä toimineiden ansiotulot. Elsi Katainen (kesk.) siirtyi parlamenttiin maaliskuussa 2018, joten hänen meppiaikaisista ansiotuloistaan ei ole vielä tietoa. Vuoden 2018 verotiedot julkaistaan marraskuussa 2019. Katainen sai Hannu Takkulan (kesk.) meppipaikan Takkulan siirryttyä Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen.

Bruttona 8 757e/kk

Europarlamentaarikkojen edustajanpalkkio on 38,5 prosenttia Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin peruspalkasta. Tällä hetkellä palkkio on ennen veroja on 8 757 euroa ja se on kaikille edustajille sama.

Palkkiosta vähennetään unionin vero ja vakuutusmaksut, minkä jälkeen palkkiosummaksi jää 6 824 euroa. Jäsenvaltiot voivat periä edustajanpalkkiosta myös kansallista veroa.

Yleinen kulukorvaus - piilobonus?

Kuukausipalkkion päälle mepit saavat tuntuvia kulukorvauksia, joista ei tarvitse maksaa veroja.

Yleinen veroton kulukorvaus on 4 513 euroa kuukaudessa. Kuukausikorvaus on kiinteä, mutta meppi voi halutessaan pyytää vain osaa summasta tai palauttaa käyttämättä jääneen osuuden. Jos yleisen kulukorvauksen nostaa täysimääräisenä, siitä kertyy mepille vuodessa yli 54 000 euroa.

Ylen MOT-ohjelma kertoi vuonna 2017, ettei yleisen kulukorvauksen eli niin sanotun ”piilobonuksen” käyttöä valvota. Suomalaismeppi Heidi Hautala (vihr.) sanoi tuolloin MOT:lle uskovansa, että osa mepeistä pitää yleistä kulukorvausta palkanlisänä eli ikään kuin bonuksena.

Yleinen kulukorvaus on tarkoitettu kattamaan kaikki kulut, joita parlamentin jäsenille aiheutuu kotivaltiossaan. Näitä kuluja ovat esimerkiksi toimiston ylläpitokulut, puhelin- ja postikulut sekä tietoliikennelaitteiden hankintaan, käyttöön ja ylläpitoon liittyvät kulut. Meppien ei tarvitse kertoa, mihin he ovat käyttäneet kulukorvauksensa.

Yleinen kulukorvaus puolitetaan jäseniltä, jotka ilman pätevää syytä eivät ole osallistuneet vähintään puoleen istuntokauden aikana järjestetyistä täysistunnoista.

Päiväraha

Mepit saavat päivärahaa niiltä päiviltä, jolloin ovat osallistuneet Euroopan parlamentin viralliseen työhön eli täysistuntoihin sekä valiokuntien, valtuuskuntien ja poliittisten ryhmien kokouksiin. Päiväraha on 320 euroa. Tyypillisesti maanantaiaamuun ja perjantaille ei ajoiteta kokoontumisia.

Kokouspäivien määrä vaihtelee myös esimerkiksi sen mukaan, kuinka moneen valiokuntaan meppi kuuluu ja onko mepillä erityisrooleja poliittisessa ryhmässä. Erityisrooleja ovat esimerkiksi puheenjohtaja ja lainsäädäntömietinnön esittelijä, joka on vaihtuva tehtävä.

Päivärahan tarkoitus on kattaa majoitus- ja ateriakulut sekä muut asiaan liittyvät kulut. Päivärahan saamisen edellytys on, että edustaja allekirjoittaa läsnäolotodistuksen Brysselissä, Strasbourgissa tai muussa virallisessa EU-kokouksessa.

Täysistuntojen äänestyspäivinä päiväraha puolitetaan jäseniltä, jotka eivät ole osallistuneet vähintään puoleen nimenhuutoäänestyksistä, vaikka he olisivat olleet läsnä. EU:n ulkopuolella pidettävistä kokouksista maksetaan 160 euron korvaus, ja asumiskulut korvataan erikseen.

EU:n ulkopuolisilla valtuuskuntamatkoilla maksetaan parlamentin jäsenille puolikasta päivärahaa.

Matkakulukorvaukset

Pääsääntönä on, että mepeille korvataan kokouksiin osallistumista varten hankittujen matkalippujen todelliset kustannukset. Matkoista on esitettävä kuitit.

Mepit saavat käyttää business-luokan lentolippuja ja junan ensimmäisen luokan matkalippuja. Mepit voivat myös saada korvauksia omalla autolla ajetuista matkoista 0,53 euroa kilometriltä. Yläraja on asetettu 1 000 kilometriin.

Lisäksi mepit voivat saada etäisyyteen ja matkan kestoon perustuvia korvauksia matkustamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi moottoritiemaksut, matkatavaroiden ylipainomaksut ja varausmaksut.

Muut matkakulut

Oman jäsenvaltion ulkopuolella hoidettaviin tehtäviin liittyvien kulujen korvaamiseksi parlamentin jäsenille voidaan maksaa matkakulukorvaus, joka kattaa matka- ja asumiskulut sekä muut asiaan liittyvät kulut. Kuluja korvataan enintään 4 454 euroa vuodessa.

Omassa jäsenvaltiossa hoidettaviin tehtäviin liittyvistä kuluista korvataan ainoastaan matkakulut, joille on asetettu maakohtaiset enimmäismäärät.

Siirtymäkorvaukset

Kun mepin toimikausi päättyy, hän saa siirtymäkorvauksen, joka vastaa hänen edustajanpalkkiotaan. Oikeutta korvaukseen kertyy kuukausi kutakin vuotta kohti, jonka aikana henkilö on toiminut parlamentissa.

Siirtymäkorvausta maksetaan enintään kaksi vuotta. Jos entinen meppi ottaa vastaan edustajantoimen muussa parlamentissa tai toimii julkisessa virassa, uusista tehtävistä maksettava palkka vähennetään siirtymäkorvauksesta.

Jos jäsen on samanaikaisesti oikeutettu vanhuuseläkkeeseen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen, hän ei voi saada sen ohella siirtymäkorvausta, vaan hänen on valittava jompikumpi näistä etuuksista.

Eläkkeet

Entisellä Euroopan parlamentin jäsenellä on oikeus vanhuuseläkkeeseen 63 vuotta täytettyään. Vanhuuseläke on 3,5 prosenttia edustajanpalkkiosta jokaiselta täydeltä edustajavuodelta. Kokonaiskertymä ei voi kuitenkaan olla yhteensä enempää kuin 70 prosenttia parlamentin jäsenen kuukausittaisesta edustajanpalkkiosta.

Eläkkeet maksetaan Euroopan unionin talousarviosta.

Parlamentin jäseninä ennen vuoden 2009 vaaleja toimineet saivat valita pitävänsä aikaisemman kansallisen järjestelmän mukaisen palkkion, siirtymäkorvaukset ja eläkkeet. Heinäkuusta 2009 lähtien uudet jäsenet eivät ole enää voineet liittyä vuonna 1989 käyttöön otettuun jäsenten lisäeläkejärjestelmään.

Järjestelmän piirissä olevat entiset mepit voivat saada lisäeläkettä tavallisen eläkkeensä päälle jopa 6300 euroa kuussa loppuelämänsä ajan.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut