Suomalaisnaiset pelkäävät ilmastonmuutosta miehiä enemmän – useampi kuin yksi kymmenestä arvioi, että uhat ovat vähäisiä tai niitä ei ole lainkaan - Kotimaa - Satakunnan Kansa

Suomalaisnaiset pelkäävät ilmastonmuutosta miehiä enemmän – useampi kuin yksi kymmenestä arvioi, että uhat ovat vähäisiä tai niitä ei ole lainkaan

Ilmastonmuutoksen on ajateltu lisäävän muun muassa myrskyjä. Kuvituskuva.

1.3.2019 17:25

Sitran tulevaisuusbarometri paljastaa, että valtaosa suomalaisista on huolissaan ilmastonmuutoksesta ja ekologisesta kestävyyskriisistä.

81 prosenttia vastaajista arvioi, että tähän kehityskulkuun liittyy erittäin tai melko suuria uhkia. Useampi kuin yksi kymmenestä (14 %) kuitenkin arvioi, että uhat ovat vain vähäisiä, tai niitä ei ole lainkaan.

Naisista 87 prosenttia pitää ekologisen kestävyyskriisin uhkia erittäin tai melko suurina, kun sama luku miesten kohdalla on 76 prosenttia

Tulevaisuus kiinnostaa

Tulevaisuusbarometri-kyselyn mukaan tulevaisuus kiinnostaa miltei kaikkia suomalaisia (88 prosenttia).

Vain 8 prosenttia vastasi kysymykseen "Millaisena näet tulevaisuuden?" vaihtoehdolla ”Ei kiinnosta, elän tätä päivää”.

–Pragmatismiin taipuvaisessa Suomessa on yllättävää, että tulevaisuus kiinnostaa näinkin paljon. H-syndroomasta, eli tulevaisuuden pitämisestä höttönä, hattarana tai haihatteluna, ei ole tietoakaan, sanoo Sitran ennakointi- ja strategiajohtaja Paula Laine tiedotteessa.

Selkeä enemmistö (83 %) on sitä mieltä, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaiseksi tulevaisuus muodostuu. Selvästi harvempi (63 %) uskoo tietävänsä keinot, joilla voi vaikuttaa tulevaisuuteen.

Merkittävin erottava tekijä tulevaisuusasenteissa on vastaajan kokemus toimeentulostaan: ne, jotka kokevat tulevansa toimeen hyvin, ovat kiinnostuneempia tulevaisuudesta, uskovat enemmän omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa ja suhtautuvat tulevaisuuteen innokkaammin kuin ne, jotka kokevat joutuvansa tinkimään lähes kaikesta.

Ilmastonmuutos suurin uhka

Suomalaiset tuntevat tulevaisuusbarometrin mukaan megatrendit hyvin. Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ylikulutus on megatrendeistä tutuin ja se nähdään suurimpana uhkana. Ilmastonmuutos on myös noussut yhdeksi tärkeimmistä äänestyspäätökseen vaikuttavista asioista työllisyyden, koulutuksen ja sosiaaliturvauudistuksen vanaveteen.

Megatrendeistä vähiten tuttu on kansainvälisen politiikan jännitteet ja demokratian haasteet, johon myös omat vaikutusmahdollisuudet koetaan vähäisiksi. Sen sijaan teknologiaan suomalaiset uskovat: teknologian nopeaan kehitykseen ja työelämän muutokseen liitetään eniten mahdollisuuksia.

–Megatrendit tunnetaan, mutta niihin liitetään tällä hetkellä hieman enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia. Tarvetta voisi siis olla toivoa luoville tulevaisuuksille. Näin vaalikeväänä hieman yllättää, että megatrendeistä vähiten ihmiset kokivat voivansa vaikuttaa politiikan ja demokratian haasteisiin, Laine pohtii.

Tulevaisuuden kehityskulkuihin suomalaiset odottavat suuria muutoksia kaikilta yhteiskunnan toimijoilta, etenkin valtionhallinnolta, kunnilta ja kaupungeilta sekä yrityksiltä. Kolmesta megatrendistä ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen ylikulutukseen vastaamiseksi odotetaan kaikilta toimijoilta suurimpia muutoksia.

Tulevaisuusbarometrissa suomalaisilta kysyttiin myös kolmea tärkeintä asiaa, joiden vastaajat toivoisivat yhteiskunnassa toteutuvan pitkällä aikajänteellä. Suomalaisten toivomassa tulevaisuudessa korostuvat pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan arvot, kuten tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja suvaitsevaisuus.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: