Jo kolmannen vanhusten hoivakodin toiminta keskeytettiin – tuleeko keskeytyksiä lisää? - Kotimaa - Satakunnan Kansa

Jo kolmannen vanhusten hoivakodin toiminta keskeytettiin – tuleeko keskeytyksiä lisää?

Asukkaita Marian Kartano -hoitokodin olohuoneessa.

1.3.2019 15:35

Jo kolmannen vanhusten hoivakodin toiminta on keskeytetty, koska tarkastuksissa havaittuja epäkohtia ei ole korjattu riittävästi valvontaviranomaisen antamaan määräaikaan mennessä.

–Toivottavasti toiminnan keskeyttämisiä ei tule lisää, ja palveluntuottajat ottavat epäkohtien korjaamisen vakavasti, ylitarkastaja Mervi Tiri sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta sanoo.

Valvontaviranomaisille on tullut tänä vuonna runsaasti yhteydenottoja vanhusten hoivakotien toiminnasta.

Vuonna 2018 vanhusten hoivapalveluista tehtiin Valviralle 138 kantelua.

Tänä vuonna jo 75 kantelua

Tänä vuonna on tehty jo ainakin 110 epäkohtailmoitusta ja 75 kantelua. Niiden perusteella hoivakoteihin tehdään ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä.

–Käytännössä ei ole mahdollisuutta tarkastaa kaikkia yksiköitä. Toivomme todella, että esimerkiksi omavalvonnan osalta ei ole vain tehty suunnitelmaa, vaan havaitut epäkohdat korjattaisiin, Mervi Tiri sanoo.

Tarkastuskäynneillä on yleensä mukana valtion valvontaviranomaisten lisäksi myös kunnan sosiaalihuollon valvonnan henkilökuntaa. Havaittuihin puutteisiin voi puuttua monella tavalla. Keinoja ovat muun muassa tarkastus asiakirjojen perusteella, huomautus asiasta, huomion kiinnittäminen havaittuun puutteeseen, toiminnan keskeyttäminen, käyttökielto tai luvan peruuttaminen.

Valvontaviranomainen voi tehdä toiminnasta myös rikosilmoituksen.

Hoivakotien asukkaat heti kunnan tai kuntayhtymän vastuulle

Koko luvan voi peruuttaa sama viranomainen, joka on luvan myöntänytkin. Yksityisen palveluntuottajan toiminnan keskeyttämistä harkitaan tapauskohtaisesti. Sen voi tehdä niin Valvira kuin oma aluehallintovirastokin.

Toiminnan keskeyttäneiden hoivakotien asukkaat siirtyvät heti alueidensa kuntayhtymien tai kuntien vastuulle. Lain mukaan kunnilla tai kuntayhtymillä on vastuu asukkaidensa palveluiden järjestämisestä. Kunta tai kuntayhtymä ottaa siis heti haltuun hoivakodin toiminnan.

Ensimmäinen toiminnan keskeytys koskaan

Valvira on keskeyttänyt tänä vuonna kahden hoivakodin toiminnan. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt saman yhdelle hoivakodille.

Tammikuussa tehty kristiinankaupunkilaisen Hoivakoti Ulrikan toiminnan keskeytys oli Valvirassa ensimmäinen koskaan.

Mervi Tirin mukaan vanhusten hoivakodeissa havaitut epäkohdat ovat olleet samankaltaisia.

Valvira on tähän mennessä puuttunut muun muassa lääkehoidon epäasianmukaisuuteen, omavalvontaan, asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittämiseen, asiakkaiden terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen, yövuoron henkilöstön riittävyyteen suhteessa asiakkaiden palvelutarpeisiin sekä henkilökunnan tehtäviin.

–Asiakkaiden sairaanhoidollisten palveluiden tarve on voinut olla suurempi kuin aiemmin, Mervi Tiri kuvailee.

Jo kolmas hoivakodin toiminnan keskeytys

24. tammikuuta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira keskeytti Pohjanmaalla Kristiinankaupungissa sijaitsevan Esperi Care Oy:n Hoivakoti Ulrikan toimintayksikön toiminnan. Syynä ovat ennalta ilmoittamattomalla tarkastuskäynnillä havaitut laiminlyönnit.

8. helmikuuta Länsi-Suomen aluehallintovirasto keskeytti Attendon Hoivakoti Pelimannin toiminnan Alavudella Etelä-Pohjanmaalla. Hoivakoti oli aloittanut toimintansa tammikuussa. Puutteita oli muun muassa henkilöstömitoituksessa.

28. helmikuuta Valvira keskeytti utajärveläisen Attendo Marian Kartano Oy:n Kirkkopuiston toimintayksikön toiminnan. Joulukuussa avatussa hoivakodissa oli ennalta ilmoittamattomalla tarkastuskäynnillä havaittu useita asiakasturvallisuuden vaarantumiseen liittyviä seikkoja.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: