Finnair hukkasi matkustajalta satojen eurojen arvosta tavaraa – kieltäytyi korvaamasta mitään - Kotimaa - Satakunnan Kansa

Finnair hukkasi matkustajalta satojen eurojen arvosta tavaraa – kieltäytyi korvaamasta mitään

Matkatavarajupakkaa puitiin kaikissa oikeusasteissa. Kuvituskuva.

24.12.2018 10:23

Matkustaja ilmoitti heti samana päivänä puhelimitse asiasta Finnairin asiakaspalveluun. Finnairin työntekijä kirjasi ilmoituksen yhtiön sähköiseen vahinkotietojärjestelmään.

Matkustaja soitti Finnairin asiakaspalveluun uudelleen pari päivää myöhemmin ja pyysi tapahtumasta vakuutusyhtiötään varten todistusta, jonka lentoyhtiö myös toimitti.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia maksoi korvausta matkustajalle matkatavaravakuutuksen perusteella 1 306,36 euroa. Fennia puolestaan vaati Finnairia korvaamaan sille vahingosta 937,10 euroa.

Finnair kieltäytyi

Finnair kieltäytyi maksamasta korvausta Fennialle. Finnairin mukaan matkustaja ei ollut esittänyt Montrealin yleissopimuksen 31 artiklan edellyttämää kirjallista muistutusta Finnairille seitsemän päivän kuluessa matkatavaran vastaanottamisesta.

Matkustaja voi Finnairin mukaan tehdä vahinkoilmoituksen puhelimitse, mutta korvauksen hakeminen edellyttää kirjallisen muistutuksen tekemistä. Finnair katsoi, että matkustaja ja Fennia olivat tämän vuoksi menettäneet oikeutensa saada korvausta.

Riitaa puitiin käräjäoikeudessa, joka antoi ratkaisunsa syyskuussa 2012. Käräjäoikeuden mukaan Montrealin yleissopimuksessa todettiin selvästi, että muistutus oli tehtävä kirjallisesti vastaanottajan toimesta.

Matkustaja teki suullisen ilmoituksen Finnairille. Oikeuden mielestä artiklan edellyttämä kirjallinen muoto ei täyttynyt sillä, että Finnairin virkailija oli laatinut muistutuksen kirjalliseen muotoon.

Käräjäoikeus hylkäsi Fennian korvausvaatimuksen, koska kirjallista muistutusta ei ollut esitetty seitsemän päivän kuluessa. Fennia valitti päätöksestä hovioikeuteen.

Hovioikeus määräsi korvauksen

Helsingin hovioikeus antoi korvausasiasta tuomionsa helmikuussa 2014. Hovioikeus huomautti, että lentoliikenteen harjoittajille on korostettu velvollisuus noudattaa selkeitä korvausvastuuta koskevia sääntöjä ja myös tiedottaa niistä.

Hovioikeus ei pitänyt Finnairin internetsivuilla näkyvää ohjetta kuluttajan asemassa olevan matkustajan kannalta riittävän selkeänä ja yksiselitteisenä.

Ohjeessa ei erikseen mainittu mitä tarkoitusta varten vahinkoilmoitus piti tehdä. Hovioikeuden mielestä matkustajalle saattoi syntyä käsitys, että myös puhelimitse Finnairille tehty ilmoitus täyttää kirjallisen muistutuksen vaatimuksen.

Montrealin sopimuksen 31 artiklassa ei tarkemmin määritelty sitä, mitä muistutuksen kirjallisella muodolla tarkoitetaan. Matkustaja oli tehnyt vahingosta yksilöidyn ilmoituksen Finnairille. Hän oli myös saanut kirjallisen todistuksen, jonka mukaan ilmoitus oli kirjattu määräajassa yhtiön järjestelmään.

Finnair ei ilmoittanut matkustajalle, että ilmoitus ei ollutkaan riittävä. Hovioikeuden mukaan matkustajalta ei voitu edellyttää, että hänen olisi pitänyt ymmärtää tehdä vielä erillinen kirjallinen muistutus.

Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion ja velvoitti Finnairin suorittamaan Fennialle 937,10 euroa. Finnair vei asian Korkeimman oikeuden käsiteltäväksi ja vaati hovioikeuden tuomion kumoamista.

Korkein oikeus piti voimassa

Korkein oikeus antoi jupakasta päätöksensä hiljattain.

Korkein oikeus totesi, että matkustajalla säilyy oikeus hakea korvausta. Lisäksi sen voimassa pysyminen ei edellytä sitä, että vahingosta ilmoittamisen lisäksi korvausvaatimus pitäisi esittää seitsemän päivän määräajassa.

Korkeimman oikeuden mukaan matkustajan tekemän ilmoituksen sisällössä ei ole sellaisia puutteita, joiden johdosta hän olisi menettänyt oikeuden korvauksiin.

Korkein oikeus katsoi, että matkustaja säilytti korvausoikeutensa Finnairia kohtaan. Myös Fennialla on oikeus saada Finnairilta vaatimansa 937,10 euroa.

Asiasta uutisoi ensin Talouselämä.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos