Seurantatutkimus: Tekonivelleikkaus parantaa toimintakykyä iästä riippumatta - Kotimaa - Satakunnan Kansa

Seurantatutkimus: Tekonivelleikkaus parantaa toimintakykyä iästä riippumatta

Vuonna 2017 Coxassa tehtiin vuonna 4048 leikkausta.

12.11.2018 14:40

Tekonivelleikkauksen hyöty ei näytä vähenevän ikääntymisen myötä, selviää tuoreesta seurantatutkimuksesta.

Tekonivelleikkausten vaikuttavuuden seurantatutkimukseen osallistui lähes 1600 polvi- ja lonkkaleikkauksessa vuonna 2017 ollutta potilasta.

–Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että ikä ei ole peruste tehdä priorisointia. Onnistunut leikkaus parantaa potilaiden toimintakykyä selkeästi kaikissa potilasryhmissä iästä riippumatta, Tekonivelsairaala Coxan johtava ylilääkäri Teemu Moilanen sanoo.

Tekonivelsairaala Coxan julkaisemat tulokset perustuvat kansainväliseen ortopedisten toimenpiteiden vaikuttavuuden Oxford Score -mittariin. Mittaus perustuu potilaiden omiin arviointeihin, ja sillä saadaan tietoa tekonivelleikkauksen vaikutuksesta potilaiden elämään.

Oxford Scoressa paras mahdollinen tulos on 48. Coxassa 889 polvileikatun potilaan mediaani oli ennen leikkausta 22 ja vuoden kuluttua leikkauksesta 43. Lonkkaleikkauksessa käyneiden 705 potilaan mediaani nousi vuodessa 19:stä 47:ään. Ikäryhmien välillä ei ollut merkittäviä eroja.

Moilasen mukaan terveydenhuollon vaikuttavuustulosten julkistaminen on tärkeää

–Oxford Knee ja Hip Score on esimerkiksi Englannissa valtakunnallinen laatumittari. Kaikkien tekonivelleikkauksia tekevien sairaaloiden on esitettävä tuloksensa vuosittain julkisesti. Suomessakin yleinen etu olisi, että terveydenhuollon toimijat julkaisisivat vertailukelpoiset vaikuttavuusmittaustensa tulokset säännöllisesti, Moilanen sanoo.

Coxassa on vertailtu myös eri potilasryhmien hyötymistä leikkauksesta ja eri ortopedien työskentelyä. Suuria eroja siinä, millaisten oireiden perusteella eri lääkärit päätyvät leikkauspäätökseen, ei ole havaittu. Leikkausten tulokset ovat kaikissa potilasryhmissä pääsääntöisesti hyviä.

Infektioiden määrä pieni

Vuoden 2016 tulosten mukaan vain 2,33 prosenttia Coxassa leikatuista potilaista päätyi kahden vuoden kuluessa leikkauksestaan uusintaleikkaukseen, ja 1,42 prosenttia ensileikkauspotilaista palasi vuodeosastohoitoon 30 päivän kuluessa leikkauksesta.

Infektioiden määrä vuoden sisällä leikkauksesta oli primääreissä lonkkaleikkauksissa pieni (0,77 prosenttia) ja uusintaleikkauksissakin 2,68 prosenttia. Vastaavat luvut polvileikkausten kohdalla olivat 0,68 prosenttia ja 1,23 prosemnttia. Asiakaskokemusta mittaava Net Promoter Score oli 95.

Tampereella toimiva Coxa on Suomen ainoa tekonivelleikkauksiin erikoistunut sairaala. Coxalla on etäpoliklinikkatoimintaa myös Helsingissä, Lahdessa, Porissa, Kangasalla, Lempäälässä ja Ylöjärvellä. Tekonivelten uusintaleikkauksissa Coxa on valtakunnallisesti johtava sairaala. Vuonna 2002 perustetussa julkisomisteisessa yrityksessä tehdään vuosittain noin 4000 tekonivelleikkausta.

Oxford Knee ja Hip Score Potilaan omaan arviointiin perustuvalla ortopedisten tutkimusten Oxford Score -mittarilla saadaan tietoa tekonivelleikkauksen vaikuttavuudesta potilaan elämään. Tutkimus toteutetaan kahdentoista kysymyksen oirekyselyllä, josta saadaan tulokseksi yksi luku. Heikoin mahdollinen pistemäärä on 0, paras pistemäärä 48.

Net Promoter Score (NPS) Net Promoter Score on laajasti käytettävä asiakastyytyväisyyden mittari. Asiakkaat vastaavat kysymykseen: Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä yritystä ystävällisesti tai työtoverillisi? Numeeristen vastaustauksen tuloksena lastettava NPS-luku on arvo välillä -100 – 100. Paras mahdollinen NPS-lukema on 100.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: