Lapsiperheiden köyhyys on vakava ongelma – Pelastakaa Lapset ry:lle yhä enemmän avustushakemuksia - Kotimaa - Satakunnan Kansa

Lapsiperheiden köyhyys on vakava ongelma – Pelastakaa Lapset ry:lle yhä enemmän avustushakemuksia

Suomessa 14,7 prosenttia lapsista elää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä.

12.11.2018 8:58

Köyhyydestä johtuva eriarvoistuminen on edelleen yksi aikamme vaikeimmista ongelmista.

Suomessa 14,7 prosenttia lapsista elää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Perheiden pitkittyneet taloudelliset vaikeudet näkyvät Pelastakaa Lapset ry:lle tulleiden avustushakemusten lisääntymisenä kautta maan.

–Hakemusten määrä on viime aikoina lisääntynyt. Perheiden tuen tarve ja köyhyyden syyt ovat pitkäaikaisia ja köyhyys on moni-ilmeistä. Esimerkiksi sairaudet aiheuttavat pitkäaikaistyökyvyttömyyttä ja köyhyyttä, Pelastakaa Lapset ry:n Helsingin paikallisyhdistyksen sihteeri Marja Puhakka sanoo.

Pelastakaa Lapset -ry:n mukaan köyhyys periytyy ja haavoittaa useita sukupolvia. Heikoimmassa asemassa ovat yhden huoltajan taloudet, joiden tulot ovat nykyisin 75 prosenttia verrattuna lapsikotitalouksiin keskimäärään.

–Yksinhuoltajuus, huoltajan sairastuminen ja työttömyys ovat yleisimmät syyt hakea apua. Ne, jotka hakevat meiltä avustusta, ovat jo kaikkea muuta kokeilleet, Pelastakaa Lapset ry:n Kemijärven paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Saara Kujanpää kertoo.

Kieliongelma lisää köyhyyttä

Muuta kuin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvat lapsiperheet ovat yliedustettuina köyhien lapsiperheiden joukossa. Maahanmuuttajaperheiden on vaikeaa selviytyä esimerkiksi kieliongelmien vuoksi ja tästä seuraa taloudellisia ongelmia. Usein lapset joutuvat tulkeiksi ja ottamaan vastuuta perheen selviytymisestä.

–Vähävaraisuus ja siitä johtuva syrjään jääminen, kiusaaminen ja yksinäisyys on lisääntynyt. Osalta lapsista puuttuu mahdollisuus kehittyä kykyjensä mukaisesti. Asuinalueet jakautuvat ja koulut profiloituvat tämän kehityksen seurauksena, lasten sosiaaliset suhteet ja yhteisöt kapenevat, ylisukupolvinen köyhyys ja erilaistuminen lisääntyy, kotimaan ohjelman johtaja Riitta Hyytinen Pelastakaa Lapset ry:stä sanoo.

–Lisäksi sirpaleinen sosiaaliturvajärjestelmä tuottaa vähävaraiselle perheelle turvattomuutta ja epävarmuutta, joka heijastuu lapseen, hän jatkaa.

Vaikeuttaa opiskelua ja harrastamista

Pelastakaa Lasten tänä syksynä julkaisemassa Lapsen ääni -kyselyssä 13 prosenttia kyselyyn vastanneista 13–17-vuotiaista nuorista kertoi perheen taloudellisen tilanteen vaikuttaneen mahdollisuuksiin käydä koulua.

Nuorisobarometrin mukaan 17 prosenttia vastanneista sanoo joutuneensa rahanpuutteen vuoksi karsimaan opiskeluvaihtoehtojaan.

Taloudellisessa niukkuudessa elävillä nuorilla on riski pudota kokonaan opinnoista tai olla hakeutumatta toiselle asteelle, koska lukion tai ammattioppilaitoksen oppimateriaaleihin ei ole varaa.

Pelastakaa Lapset vaatii, että toisen asteen koulutuksen tulee olla yhdenvertaista kaikille ja siksi maksutonta niin ammatillisessa koulutuksessa kuin lukiossa. Maksuton 2. aste -kansalaisaloite on tulossa sivistysvaliokunnan käsittelyyn vielä tällä hallituskaudella.

Perheen taloudellinen tilanne rajoittaa myös nuorten vapaa-aikaa. Jopa puolet Lapsen ääni -kyselyyn vastanneista nuorista kertoi perheen varallisuuden vaikuttaneen heidän mahdollisuuksiinsa harrastaa tai viettää mielekästä vapaa-aikaa.

Hallituskauden leikkaukset osuneet pienituloisiin perheisiin

Suomen sosiaali ja terveys ry:n arvioiden mukaan vuosien 2015–2018 lainsäädäntömuutosten aikaansaama taloudellinen kehitys on pienituloisissa lapsiperheissä kielteisempi kuin väestöllä keskimäärin. Nykyisen hallituskauden leikkaukset ja indeksijäädytykset ovat osuneet erityisesti pienituloisiin lapsiperheisiin. Tehdyt leikkaukset lisäävät ja monessa tapauksessa pitkittävät pienituloisten kotitalouksien riippuvuutta toimeentulotuesta.

Yhden huoltajan perheillä sekä monilapsisilla ja maahanmuuttajataustaisilla perheillä on kohonnut riski joutua toimeentulovaikeuksiin, ja siksi erilaisten perheiden tarpeet tulisi ottaa huomioon nykyistä paremmin julkisia palveluita kehitettäessä ja osana sosiaaliturvauudistusta.

Pelastakaa Lapset vaatii, että seuraavalla hallituskaudella tulee sitoutua entistä paremmin vähävaraisten perheiden elämää helpottavaan perhepolitiikkaan, joka pohjautuu lapsilta ja lapsiperheiltä saatuun tietoon.

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children - järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: