Suomalaiset pääosin tyytyväisiä kotikuntansa palveluihin – tyytymättömyys vanhuspalveluihin kuitenkin lisääntynyt - Kotimaa - Satakunnan Kansa

Suomalaiset pääosin tyytyväisiä kotikuntansa palveluihin – tyytymättömyys vanhuspalveluihin kuitenkin lisääntynyt

Suomalaisten tyytyväisyys vanhusten palveluihin on vähentynyt, vaikka kunnalliset palvelut koetaan pääosin toimiviksi.

12.11.2018 0:01

Kunnallisalan kehittämissäätiön (Kaks) tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat melko tyytyväisiä oman kotikuntansa palveluihin. Vanhustenpalvelut saivat tosin huonomman arvion kuin aiemmassa tutkimuksessa kuusi vuotta sitten.

Kolme neljästä tutkimukseen osallistuneesta piti kuntien palveluja riittävinä. Riittämättöminä pidettiin palveluja, joita kuntalaiset pitivät aiemmin tärkeimpinä, kuten vanhus- ja terveyspalveluja.

Parhaimmat arviot saivat liikunta- ja urheilupalvelut. Lähes yhtä hyvän arvion saivat peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset.

Myös lasten päivähoito ylsi viiden kärkeen. 62 prosenttia kuntalaisista koki päivähoidon riittäväksi.

Joka toinen vastaajista arvioi kotikuntansa vanhuspalvelut riittämättömiksi. 32 prosenttia oli sitä mieltä, että terveyspalvelut olivat riittämättömiä.

Kriittisyys vanhuspalveluihin lisääntynyt

Kysely tehtiin viimeksi vuonna 2012. Tulokset olivat silloin suurin piirtein samanlaiset kuin nyt. Tosin uudessa tutkimuksessa näkemykset vanhuspalveluista ovat osin tiukentuneet. Vanhuspalveluihin kohdistuu aiempaa enemmän tyytymättömyyttä.

Vuonna 2012 tyytymättömien osuus oli 44 prosenttia, nyt 47.

Kuusi vuotta sitten 42 prosenttia piti toimeentulotukea jokseenkin riittävänä. Nyt vain 25 prosenttia on sitä mieltä. Toimeentulotuki on edellisen tutkimuksen jälkeen siirtynyt Kelan vastuulle, joten aiemmassa tutkimuksessa kysyttiin toimeentulotuen riittävyydestä kunnan palveluna ja nyt Kelan.

Vasemmiston kannattajat tyytymättömiä terveyspalveluihin

Tutkimuksessa ei paljastunut isoja eroja eri väestöryhmien välillä. Korkeasti koulutetut ja ylempään keskiluokkaan samastuvat kokivat oman kuntansa terveyspalvelut jonkin verran paremmiksi kuin muut.

Puoluekannan mukaan tyytyväisempiä olivat keskustan ja kokoomuksen kannattajat. Vasemmistoliiton kannattajista vain kaksi viidestä arvioi terveyspalvelut riittäviksi.

Puoluekannan mukaan tyytyväisimpiä vanhuspalveluihin olivat keskustan ja kokoomuksen kannattajat. Perussuomalaisten, Sdp:n ja Vasemmistoliiton tukijoista reilu puolet oli sitä mieltä, että kotikunnan vanhuspalvelut eivät ole riittäviä.

Tyytymättömyys vanhuspalveluihin liittyi myös ikään. Yli 60-vuotiaista selvä enemmistö ilmoitti vanhuspalvelut riittämättömiksi.

Tuhannen vastaajan kysely

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy.

Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 049. Vastaajat ovat iältään 18–79-vuotiaita.

Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: