Rkp haluaa tehdä ensi kevään vaaleista koulutusvaalit - Kotimaa - Satakunnan Kansa

Rkp haluaa tehdä ensi kevään vaaleista koulutusvaalit – puheenjohtaja Henriksson: Kaikkien yhdeksäsluokkalaisten pitää osata lukea, kirjoittaa ja laskea hyvin

Rkp:n puheenjohtaja johti rkp:n pyöräilevän eduskuntaryhmän eduskuntatalolta ryhmän tiedotustilaisuuteen Helsingin Kallion kaupunginosaan.

28.8.2018 17:29

Rkp:n eduskuntaryhmä päätti maanantaina ja tiistaina kesäkokouksessaan Helsingissä, että puolueen pääteema ensi kevään eduskuntavaaleissa on koulutus. Rkp haluaa parantaa koulutusta joka tasolla alkaen varhaiskasvatuksesta yliopistoihin ja innovaatio- ja tutkimustoiminnan rahoitukseen.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson mainitsee esimerkiksi hallituksen epäonnistuneesta koulutuspolitiikasta ammatillisen koulutuksen uudistuksen.

–Ammattikouluista on tullut huolestuttavia viestejä. Oppilaat tarvitsevat lähiopetustunteja.

Ehdoton tavoite koulutukselle pitää Henrikssonin mielestä olla se, että kaikki yhdeksännen luokan päättävät osaavat lukea, kirjoittaa ja laskea hyvin. Nykyisin 10 prosentilta peruskoulun päättävistä nuorista puuttuvat riittävät taidot jatkaa opiskelua.

Rkp:n esitys on, että kunnille pitää taata riittävä rahoitus, että ne voivat tarvittaessa järjestää oppilaalle yhden lisävuoden peruskoulutuksessa.

Vielä rkp ei ilmoittanut hintalappua koulutusuudistukselleen, mutta Henriksson lupasi, että sellainen on vielä tulossa. Hän korosti, että koulutukseen laitettavat rahat ovat aina pitkällä tähtäimellä säästöä ja investointia menestyvään yhteiskuntaan.

–Ellei uskalleta panostaa koulutukseen, ei synny myöskään kehitystä.

Rkp:n mielestä perhevapaauudistus pitäisi myös ehdottomasti tehdä ensi hallituskaudella, koska sitä ei nyt saatu aikaiseksi. Se taas on keino lisätä työllisyyttä.

Rkp on asettanut työllisyystavoitteeksi 75–80 prosenttia. Se on Henrikssonin mukaan kunnianhimoinen, mutta realistinen tavoite. Nykyisen hallituksen työllisyystavoite on 72 prosenttia. Yritysten pitää Henrikssonin mielestä saada itse päättää, kenet valitsevat töihin. Rkp:n mielestä ulkomaisen työvoiman tarveharkinta pitää poistaa.

–Näin mahdollistetaan työpaikkojen täyttäminen aloilla, joilla nykyisin on puute osaavasta työvoimasta, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Thomas Blomqvist sanoi.

Elinkeinoelämän tukemiseen kuuluu myös rkp:n vaatimus saada valtatie 8 kokonaisuudessaan liikenneministeriön kantaverkkoon, johon on listattuna kehitettävänä olevat liikenneväylät.

–Länsi-Suomen satamat edustavat 37 prosenttia koko Suomen viennin arvosta. Koska valtatie 8 on yksi Suomen tärkeimmistä liikenneväylistä Suomen taloudellisen menestyksen kannalta, tulee koko tien Turusta Ouluun kuulua kantaverkkoon, Henriksson sanoi.

Koulutusvaalit

Kaikille yli 3-vuotiaille neljä tuntia maksutonta varhaiskasvatusta päivässä. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava.

Erityisopettajia, kuraattoreita ja psykologeja jo varhaiskasvatukseen.

Jos peruskoulun päättävällä oppilaalla ei ole riittäviä taitoja jatkaa opintoja, kunnilla pitää olla riittävä rahoitus järjestää lisävuosi peruskoulutuksessa.

Lukio- ja ammatillisissa opinnoissa turvattava oikeus riittävään lähiopetukseen.

Toisen asteen koulutuksesta maksutonta, myös oppikirjoista ilmaisia.

Korkeakoulutus maksutonta myös tulevaisuudessa.

Opintoraha palautettava 2015 tasolle. Opintotuen tulorajoja tulee korottaa 50 prosentilla.

Yksityisen ja julkisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintojen osuus bkt:sta tulee olla 4 % vuoteen 2025 mennessä. Nykyisin 2,7 %.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: