Vihreät haluaa yli 10 000 suomalaista perustulokokeiluun ensi vaalikaudella – Aalto: "Saamme huomattavasti enemmän tietoa" - Kotimaa - Satakunnan Kansa

Vihreät haluaa yli 10 000 suomalaista perustulokokeiluun ensi vaalikaudella – Aalto: "Saamme huomattavasti enemmän tietoa"

Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aalto kertoo, että puolueen valmistelema sosiaaliturvamalli valmistuu syksyllä.

19.4.2018 5:00

Vihreät aikoo esittää perustulokokeilun laajentamista ensi vaalikaudelle.

Puolueen sisällä valmistellaan parhaillaan päivitettyä sosiaaliturvamallia kevään 2019 eduskuntavaaleja varten, ja Lännen Median saaman taustamuistion mukaan yhtenä konkreettisena toimena valmistelussa on perustulokokeilu, joka olisi Juha Sipilän (kesk.) hallituksen toteuttamaa kokeilua laajempi.

Hallituksen kokeiluun valittiin tällä vaalikaudella 2 000 työtöntä.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto tarkentaa, että puolueen esittämän kokeilun piiriin saatettaisiin vähintään 10 000 ihmistä eri puolilta Suomea. Sen piiriin otettaisiin myös työssä käyviä, eri ammateissa toimivia ihmisiä.

–Saamme huomattavasti enemmän tietoa siitä, miten perustulo vaikuttaa ihmisten elämään, työllisyyteen, elinkeinoelämään ja moniin erilaisiin valintoihin, mitä ihmiset voivat tehdä ja mihin se kannustaa, Aalto sanoo Lännen Medialle.

Hänen mukaansa vihreät aikovat esittää laajaa perustulokokeilua seuraavaan hallitusohjelmaan, jos puolue on siitä neuvottelemassa.

Vihreiden sotu-malli julki syksyllä

Suomalaiset puolueet ovat parhaillaan päivittämässä ja luomassa omia mallejaan sosiaaliturvaan, ja monissa puolueissa uudistusta pidetään ensi vaalikauden suurimpina hankkeina.

Nyt esitettävissä malleissa luodaan siis pohjaa kevään 2019 eduskuntavaalikampanjoille.

Vihreiden vaihtoehto on pitkään ollut perustulo, mutta puolue aikoo esitellä syksyn aikana entistä kattavamman ja päivitetyn mallin.

Vihreiden nykyinen perustulomalli on määrältään noin 560 euroa kuukaudessa, ja summan pitäisi vastata perusturvaetuuksien vähimmäistasoa.

Syksyllä esitettävässä päivitetyssä mallissa euromäärää tarkastetaan, ja uusi malli pitää Aallo mukaan sisällään myös sen, miten esimerkiksi asumisen tuet ja toimeentulotuki sulautuvat perustuloon.

–Emme ole halunneet puhua ylimalkaisesti, vaan oikeasti laskea vaikuttavuudet. Sen jälkeen haluamme testata kokeilun kautta, sanoo Aalto.

Puolue aikoo esittää myös ensi vaalikaudelle tukun muita toimia, joiden tarkoitus olisi valmistella perustulon käyttöönottoa. Perusturvaetuuksien tasot pitäisi nostaa samoiksi, ja niihin esitetään vielä indeksikorotusta. Viime viikolla hallitus päätti jo kehysriihessään nostaa vähimmäispäivärahoja tietyillä aloilla työmarkkinatuen tasolle.

Nopeimmillaan vihreiden perustulomalli voisi Aallon arvion mukaan astua voimaan jo vuonna 2023 alkavalla vaalikaudella.

Perustulo, yleisturva, yleistuki...

Vihreiden lisäksi perustuloon suhtaudutaan suopeasti keskustassa ja vasemmistoliitossa, mutta kaikkien puolueiden mallit eroavat yksityiskohdissa ja euromäärissä toisistaan.

Kaikissa puolueissa myös valmistellaan ja terävöitetään vihreiden tavoin omia mallejaan. Puolueista siniset ja sdp ovat puolestaan jo julkaisseet omat sosiaaliturvamallinsa. Siniseksi perusturvaksi kutsuttu malli nojautuu käänteisen tuloveron ajatukseen. Sdp:n yleisturvaksi kutsutussa mallissa tukitasoja olisi kolme, ja sosiaaliturvan tason ratkaisisi esimerkiksi ihmisen aktiivisuus.

Kokoomus on puolestaan valmistelemassa omaa malliaan kesäkuun puoluekokousta varten. Pohjana suunnittelussa käytetään Britanniasta lainattua Universal Credit -mallia, joka on suomennettu yleistueksi.

Yhtäläisistä nimistä huolimatta erot malleissa tulevat muun muassa siitä, miten paljon ihmisten oma aktiivisuus vaikuttaa etuuksiin. Monien puolueiden tavoitteena, myös vihreiden, on taas nykyisen tukijärjestelmän kannustinloukkujen purkaminen. Keinot kuitenkin eroavat.

Perustuloakin kritisoidaan passivoivana tukena siksi, että se myönnettäisiin täysi-ikäiselle ehdoitta. Aalto puolustaa mallia, koska hänen mukaansa se tekee työn vastaanottamisesta kannattavaa.

–Perustulon taso on itsessään kohtalaisen matala. Se ei riitä elämiseen itsessään, mutta mahdollistaa sen, että on tietty peruspohja, jonka päälle pystyy tienaamaan ilman pelkoa, että perustoimeentulon taso alkaa heiketä.

Perustulo ja perusturva

Perustulolla tarkoitetaan sosiaaliturvan muotoa, jossa kaikille tietyn iän saavuttaneille kansalaisille maksetaan ehdoitta sama summa rahaa kuukausittain.

Tällä hallituskaudella toteutetussa perustulokokeilussa annettiin 560 euroa kuukaudessa 2 000:lle satunnaisesti valitulle 25–58-vuotiaalle työttömälle.

Perusturvalla tarkoitetaan yleensä sosiaaliturvassa perusturvaetuuksia.

Perusturvaetuuksia ovat esimerkiksi työmarkkinatuki, vanhempainrahan vähimmäismäärä, kansan- ja takuueläke sekä opintotuki.

Lähde: Kela

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: