LM-kysely: Seuraavan hallituksen pitää perua työttömien aktiivimalli, sanoo työttömyyskassojen johtajien enemmistö - Kotimaa - Satakunnan Kansa

LM-kysely: Seuraavan hallituksen pitää perua työttömien aktiivimalli, sanoo työttömyyskassojen johtajien enemmistö

Kolme neljästä työttömyyskassan johtajasta vaatii seuraavaa hallitusta perumaan työttömien aktiivimallin. Huhtikuiset muutokset ovat hyviä, mutta ne eivät ole riittäviä, selviää Lännen Median kyselystä. Aktiivimallin tehosta on suurta epävarmuutta.

Tulokset Lännen Median kyselystä työttömyyskassan johtajille ovat tässä. Vastausaika oli 12.–22. maaliskuuta ja vastausprosentti 73.

27.3.2019 6:00 | Päivitetty 27.3.2019 14:29

Suomalaisista työttömyyskassojen johtajista 74 prosenttia eli lähes kolme neljästä kannattaa sitä, että seuraava hallitus peruisi työttömien aktiivimallin. Aktiivimallin säilyttämistä kannattaa 5 prosenttia, ja 21 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa.

Tulokset selviävät Lännen Median kyselystä, johon vastasi 19 kassanjohtajaa 12.–22. maaliskuuta. Kysely lähetettiin henkilökohtaisesti 26 johtajalle, joten vastausprosentti oli 73.

Aktiivimallia luonnehditaan vastauksissa byrokraattiseksi, monimutkaiseksi ja lannistavaksi. Se ei ole kassojen mukaan ainakaan merkittävästi lisännyt työllisyyttä.

– Kassan oman tutkimuksen mukaan noin 2 prosenttia etuudensaajista katsoi, että aktiivimallilla on suuri tai erittäin suuri vaikutus työllistymiseen. Lähes 70 prosenttia kaikista vastanneista koki aktiivimallin aiheuttaneen itselleen ahdistuneisuutta ja stressaantuneisuutta, kertoo valtion virkamiesten Statian kassanjohtaja Heikki Hamberg.

Uudet suoritusmallit huhtikuussa

Aktiivimalli saa uusia suoritusmuotoja huhtikuun alussa, kun aktiivisuutta voi kerryttää myös muiden tahojen kuin työvoimaviranomaisten palveluilla.

Jatkossa aktiivisuudeksi hyväksytään muun muassa kuntien, ammattiliittojen, Työttömien keskusjärjestön ja joidenkin yhdistysten työllistymistä edistävä toiminta.

Suomessa työttömyyskassat ja Kansaneläkelaitos Kela päättävät työttömyysetuuksien maksusta aktiivimallin vaatimusten mukaisesti. Suurin osa kassoista on kytköksissä ay-liikkeeseen.

Työttömyyskassojen johtajista 89 prosenttia pitää uusia suoritusmalleja hyödyllisinä. 11 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa. Lisäyksistä huolimatta puutteita jää.

– Jäsenistöltämme tulee palautetta, ettei työttömän ensisijaista tehtävää, työnhakua, hyväksytä aktiivisuusedellytyksen täyttäväksi, toteaa Teollisuuden työttömyyskassan johtaja Irene Niskanen.

– Valitettavasti se ei todennäköisesti poista ongelmaa, että haja-asutusalueella asuvat ihmiset ovat edelleen heikommassa asemassa kuin ne, jotka asuvat pääkaupunkiseudulla, sanoo Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassan johtaja Annika Skogberg.

Epäselvää, onko työllistänyt

Työllistävistä vaikutuksista kassanjohtajilla ei ole selkeää näkemystä.

Peräti 58 prosenttia kassanjohtajista vastasi, ettei ole varma, onko aktiivimalli edistänyt työttömien työllistymistä. Vastaajista 42 prosenttia näki, ettei aktiivimalli ole auttanut.

– Aktiivimalli on edistänyt ainakin työllistymistä osa-aikatöihin. Onko aktiivimalli ollut osittain viimevuotisen nopean työllisyyden parantumisen taustalla, sitä ei ilman tutkimustietoa osaa sanoa, toteaa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten kassanjohtaja Antti Vienola.

– Kannattaisi varmaan miettiä enemmänkin kehittämistoimia, kuin pelkkää perumista. Aktiivimallia ei välttämättä kannata perua, jos ei ole mitään tuoda tilalle, hän jatkaa.

Joidenkin ekonomistien mukaan aktiivimalli on voinut aavistuksen parantaa työllisyyttä yhdessä maailmantalouden kehityksen ja hallituksen muiden uudistusten kanssa.

– Mallin vaikutukset ovat kovin erilaiset eri ammattiryhmissä ja koulutustasoissa, muistuttaa ylempien toimihenkilöiden IAET-kassan johtaja Outi Mäki.

Esityksiä työllisyyden lisäämiseksi

Työttömien työllistymistä kassanjohtajat edistäisivät muutamalla konkreettisella ajatuksella.

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan AYT:n johtaja Sami Aapro tukisi yritysten ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta.

Postialan Skogberg helpottaisi etätyön tekemistä etenkin maaseudulla. Työmatkojen väheneminen olisi ympäristöystävällistä.

Suomen elintarviketyöläisten kassanjohtaja Jenni Korkeaoja näkee, että työttömyysturvan pitäisi kantaa työelämän katkosten yli ja mahdollistaa opiskelu ja uuden uran löytyminen nykyistä paremmin.

Juttua on oikaistu 27.3. kello 14.08. Tekstiä on muutettu niin, että suurin osa työttömyyskassoista on kytköksissä ay-liikkeeseen. SYT, AYT ja YTK eivät ole. Tarkennettu AYT:n ja SYT:n nimiä. SYT:llä ei ole samantyyppisestä nimestään huolimatta tekemistä Suomen Yrittäjien kanssa.

Näin työttömyyskassojen johtajat kommentoivat

Sanottua

Sami Aapro

Yrittäjät (AYT)

"Mallia tulee vähintäänkin jatkokehittää reilusti. Pelkkänä leikkurina sen ei voi antaa jatkua. Mallin tueksi sen vaikutukset työllistymiseen, byrokratian ja työttömyysetuuksien väistämättömään leikkaukseen tulee kuitenkin tutkia kunnolla ennen päätöksentekoa."

Pasi Koskinen

Julkiset ja hyvinvointialat (JHL)

"Tarvitaan työvoimapolitiikkaa ja palveluja, jotka auttavat työllistymään tai kouluttautumaan uuteen työhön. Työttömät tarvitsevat tukea. Järjestelmää vaatii yksinkertaistamista."

Jenni Korkeaoja

Suomen elintarviketyöläiset

"Työttömän energiaa menee siihen, että hän pyrkii täyttämään mallin vaatimukset, kun kaikki resurssit pitäisi oikeasti käyttää siihen, että hän pääsee takaisin töihin."

Irene Niskanen

Teollisuus

"Aktiivimalli täytyisi poistaa tai vähintäänkin aktiivimallia täytyisi kehittää edelleen. Olisi luotava kokonaan uusi kannustavuuteen perustuva aktivointimalli. Eli malli, jossa aktiivisuus nostaa etuuden tasoa, eikä aktiivisuuden puute laske sitä. Tällainen malli on ansiopäivärahan maksaminen korotettuna työllistymistä edistävien palvelujen ajalta."

Antti Vienola

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset

"Kannattaisi varmaan miettiä enemmänkin kehittämistoimia, kuin pelkkää perumista. Aktiivimallia ei välttämättä kannata perua, jos ei ole mitään tuoda tilalle. Yleisesti ottaen suomalaisen järjestelmän siirtyminen vähemmän passivoivaan suuntaan olisi positiivista."

Merja Jokinen

Suomen yrittäjät (SYT)

"Kaikki aktivoiminen on hyväksi. Eri asia onko työttömyysetuuden laskeminen järkevää jos ei aktivoidu. Ehkä olisi järkevämpää maksaa korotettua etuutta niille, jotka aktivoituvat."

Jan Peltonen

Rakennusala

"Nykyinen tapa ei luo uusia työpaikkoja, mutta on lisännyt byrokratiaa. Työttömien työnhakijoiden taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt aktiivimallin myötä. Malli kohtelee epäoikeudenmukaisesti työkyvyttömiä työnhakijoita, joilla ei ole edes mahdollisuutta työllistyä."

Tarja Ojala

Sähköala

"Aktiivimallin toimeenpano on aivan liian monimutkaista ja työlästä kaikille tahoille, ja varsinkin työttömän on aivan mahdotonta selvittää omaa tilannettaan."

Sanna Alamäki

Yleinen (YTK)

"Laissa on seitsemän tapaa osoittaa aktiivisuus, ja lisäksi asetuksessa on viisi. Nollausperusteita on viisi ja poikkeuksia viisi. Vastikkeellisuuden lisääminen tällä tavoin on toivottoman byrokraattista."

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut