Lapsen syntymä keikauttaa perheen taloutta – vauvan tuloon varaudutaan säästämällä tai tinkimällä arkimenoista - Kotimaa - Satakunnan Kansa

Lapsen syntymä keikauttaa perheen taloutta – vauvan tuloon varaudutaan säästämällä tai tinkimällä arkimenoista

Nordean kyselyn mukaan joka neljäs asuntolainaa maksava perhe ottaa vauvan syntymän jälkeen lyhennysvapaata. Puolet perheistä saa aineellista ja taloudellista tukea lähipiiriltään.

Lapsen hankkiminen kasvattaa perheen menoja.

22.3.2019 13:31

Vain joka kymmenes perhe kokee, että lapsen syntymä on heikentänyt huomattavasti perheen taloudellista tilannetta.

Puolet perheistä koki lapsen syntymän muuttaneen perheen taloustilannetta ainakin hieman.

Muuttunutta taloustilannetta hoidetaan muun muassa säästämällä etukäteen ja asuntolainan lyhennysvapailla.

Asuntolainaa maksavista lapsiperheistä joka neljäs ottaa lapsen syntymän jälkeen asuntolainan lyhennysvapaata.

Tämä käy ilmi Nordean tekemästä kyselystä, jossa on selvitetty lapsen syntymän vaikutuksia perheen taloustilanteeseen.

– Nämä muutokset ovat ennakoitavissa, mikä näkyi kyselyssämme. Suurimmalla osalla taloustilanteen muutos lapsen syntymän myötä vastasi ennakko-odotuksi, ja vain joka kuudennella taloustilanne heikkeni odotuksia enemmän, Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen sanoo tiedotteessa.

Lapsi vaikuttaa erityisesti asumismenojen maksamiseen

Lapsen syntymä vaikuttaa erityisesti asumismenojen maksamiseen.

Joka kolmas pienen lapsen vanhempi koki, että perheellistymisen jälkeen asumismenoista selviytyminen muuttui vaikeammaksi.

Nordean kyselyn mukaan lapsen syntymä vaikuttaa enemmän sellaisissa perheissä, joissa asutaan vuokralla.

– Ero omistusasujien ja vuokra-asujien asumismenovaikutusten välillä ei selity pelkästään erilaisilla tulotasoilla. Uskon, että erot johtuvat myös siitä, että omistusasujilla on vuokra-asujia helpompaa sopeuttaa asumismenojaan, Kärkkäinen sanoo.

Lapsen syntymään varaudutaan säästämällä

Kyselyn mukaan noin kolmannes perheistä varautui lapsen syntymään säästämällä ennakkoon tai tinkimällä jokapäiväisistä menoista.

Jokapäiväisistä menoista tingitään erityisesti niissä perheissä, joissa on matalammat tulot.

– Itse kutsun tätä hyvän päivän varalle säästämiseksi. On kuitenkin syytä muistaa, että kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia säästää, Kärkkäinen sanoo.

Kyselystä kävi ilmi, että jopa puolet perheistä kertoi saaneensa apua saaneensa apua sukulaisilta tai ystäviltä.

Lähipiiriltä saatu apu on usein sitä, että lapselle lahjoitetaan lastenvaatteita ja lastenhoitotarvikkeita, mutta myös taloudellinen tuki on yleistä.

– Positiivista oli huomata, että ne perheet, joiden taloustilanne heikkeni lapsen syntymän takia eniten, saivat muita useammin sukulaisiltaan ja ystäviltään taloudellista ja muuta tukea. Lähipiirin tuki ja turvaverkot ovatkin hyvin tärkeitä lapsiperheille, Kärkkäinen sanoo.

Nordean tilaaman kyselyn on tehnyt Kantar TNS. Kysely on tehty helmikuussa 2019 ja siihen vastasi 502 suomalaista, jonka kotona asuu alle 6-vuotiaita lapsia.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: