Sairaanhoitopiirit kertovat: Näin Uudenmaan eristys vaikutti - Koronavirus - Satakunnan Kansa

Kaikki sairaanhoitopiirit kertovat: Näin Uudenmaan eristys vaikutti

Valtaosa sairaanhoitopiireistä arvioi Uudenmaan sulun hidastaneen koronaviruksen etenemistä alueellaan.

Koronaviruksen leviäminen on hidastunut. Kuvassa Kolmen sepän patsas Helsingin keskustassa.­

20.4.2020 11:12

Hallitus päätti purkaa Uudenmaan sulun keskiviikkona, koska sillä ei ollut enää pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan oikeudellisia perusteita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Uudellamaalla on edelleen selvästi eniten tautitapauksia, mutta taudin leviämisen ero Uudellamaalla suhteessa muuhun maahan on supistunut

– Suomen seurantatiedot viittaavat siihen, että jo käyttöön otetut rajoitustoimet mukaan lukien Uudenmaan liikkumisrajoitukset ovat merkittävästi hidastaneet epidemian leviämistä, valtioneuvoston julkaisemassa muistiossa todetaan.

Uudenmaan eristämisellä pyrittiin etenkin epidemian leviämisen hidastamiseen ja siihen, että sairaanhoitopiirit saisivat lisää aikaa varautumiseen.

Kysyimme kaikista sairaanhoitopiireistä Manner-Suomessa, miten Uudenmaan sulku mahdollisesti näkyi heidän alueellaan ja pitivätkö he sulkua hyödyllisenä.

Satakunta

Satakunnan sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto kertoo, että koronatilanne on ollut koko ajan rauhallinen Satakunnassa. Varmistettuja tapauksia on 45, ja päivittäin todetaan noin 1-2 uutta tapausta.

– Tämä esiintyvyystahti on säilynyt jo useamman viikon. Trendin perusteella ei voi oikein arvioida, oliko Uudenmaan sululla vaikutusta, Haavisto kertoo.

Haaviston mukaan Uudenmaan sulku ei ollut Satakunnan varautumisen kannalta ratkaiseva, mutta se on antanut mahdollisuuden hoitaa rauhallisemmin henkilökunnan koulutuksia ja tehdä perusteellisemmat toimintasuunnitelmat. Haavisto ei usko, että potilasmäärät kasvaisivat merkittävästi Satakunnassa Uudenmaan sulun avaamisen myötä.

Etelä-Karjala

Uudenmaan eristäminen oli hyödyllistä, katsoo Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten terveys-ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula. Ensimmäinen koronavirustartunta todettiin Etelä-Karjalassa 4. maaliskuuta, ja kehitys on ollut sen jälkeenkin maltillista.

– Tällä hetkellä on vasta 14 positiivista koko Etelä-Karjalassa. Ilman rajoitusta määrä olisi todennäköisesti ollut isompi, Karhula arvioi.

Myös eristämisen tuoma lisäaika varautumiseen tuli Etelä-Karjalassa tarpeeseen.

Etelä-Karjalassa on tällä hetkellä kuusi tehohoidon paikkaa, ja äärimmäisessä tilanteessa määrä voidaan Karhulan mukaan nostaa 34 paikkaan.

– Huoli on iso siitä, että ihmiset varmasti noudattavat edelleen ohjeita kokoontumisrajoituksista ja lähikontaktien välttämisestä. Jos mökkiläisiä tulee, toivomme, että he hyödyntävät kauppojen kotiinkuljetuksia, ja kontakteja kaiken kaikkiaan minimoidaan.

Länsi-Pohja

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajan Riitta Luosujärven mukaan Uudenmaan eristys oli tarkoituksenmukainen rajoitustoimi.

– Pääsiäisen aikaan liikennettä olisi voinut olla melko paljon, kun olisi lähdetty sukulaisiin tai täältä sinne päin sukulaisiin.

Luosujärven mukaan Länsi-Pohjan alueella on todettu yksi koronaviruksen tartuntaketju, joka on peräisin Uudeltamaalta. Ketju tuli ilmi ennen kuin Uudenmaan raja suljettiin.

Länsi-Pohjassa on tällä hetkellä viisi + kolme tehohoitopaikkaa. Tarvittaessa tehohoitopaikkojen määrä on mahdollista kaksinkertaistaa. Valmius oli jo ennen Uudenmaan sulkua.

Länsi-Pohja ei odota uusmaalaisten ryntäystä alueelle, koska turistipaikat on suljettu, VR on lakkauttanut yöjunavuorot ja lentoja alueelle ei ole lainkaan huhtikuussa.

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun Sotesta Uudenmaan eristäminen oli hyödyllistä.

Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden vastaava toimialuejohtaja, johtajaylilääkäri Jarmo Kukkonen kertoo, että Siun Sote odotti tautitapausten nopeampaa kasvua.

– Uudenmaan sulun myötä tuolloin voimakkaimmin epideemisen sekä väkirikkaimman alueen vuorovaikutus muun maan kanssa rajautui, ja sillä lienee oli vaikutusta asiaan.

Pohjois-Karjala sai Uudenmaan sulun myötä myös enemmän aikaa varautumiseen, ja valmiutta on sen puitteissa kohennettu.

Pohjois-Karjalassa liikkui tietoa ulkopaikkakuntalaisten mökkiläisten suuremmista saapumismääristä ennen Uudenmaan sulkua, mutta Kukkosen mukaan määrällistä tietoa asiasta sairaanhoitopiirillä ei ole.

Kukkonen kertoo, että mahdollinen mökkiläisten virta Pohjois-Karjalaan Uudenmaan liikkumisrajoitusten poistumisen myötä askarruttaa kovasti.

– Kevään tullen mökkiläisliikenne yleensä vilkastuu. Toivomme tulevalta mahdollisimman pikaista rokotteen valmistumista tai/ja oireita selkeästi helpottavaa lääkehoitoa. Sen johdosta epidemian edelleen viivästyttäminen näyttäytyy järkevänä strategiana.

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaalla ei havaittu tautikehityksessä muutosta Uudenmaan rajan sulkemisen jälkeen. Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri, professori Hannu Puolijoki kuitenkin arvioi, että Uudenmaan eristäminen saattoi olla hyödyllistä.

– Varmaankin epidemian vähäinen näkyminen alueellamme selittyy osin Uudenmaan rajojen sulusta ja epidemian leviämisen estosta. Ei ole ryhdytty tämän johdosta erityisiin toimiin tehohoidon kapasiteetin suhteen, Puolijoki kertoo.

Mökkiläisten ryntäystä ei ole Etelä-Pohjanmaalla näkynyt ennen sulkua, eikä Puolijoki ole sellaisesta huolissaan rajan avaamisen jälkeenkään.

Uudenmaan sulku muulta kuin välttämättömältä liikenteeltä alkoi 28. maaliskuuta ja päättyi 15. huhtikuuta.­

Pirkanmaa

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juhani Sand kertoo, että koronaviruksen tautikehitys oli erittäin maltillista Pirkanmaalla Uudenmaan sulkemisen jälkeen.

– Syy-yhteyden arvioiminen on vaikeampaa, mutta todennäköisesti sulku oli ainakin myötävaikuttamassa epidemian rauhalliseen etenemiseen Pirkanmaalla, Sand sanoo.

Sandin mukaan maltillinen eteneminen helpotti epidemiaan varautumista. Pirkanmaalla saatua lisäaikaa on käytetty erityisesti henkilöstön täydennyskoulutukseen muuttuviin tehtäväkuviin.

– Kyllä epidemian etenemisen kiihtyminen aiheuttaa huolta, mutta toisaalta on vaikea nähdä omaa maakuntaa irrallisena saarekkeena muusta yhteiskunnasta.

Sand muistuttaa, että epidemiahuipun mahdollisella siirtymisellä on myös negatiivisia vaikutuksia, kuten yleisiä sosiaalisia vaikutuksia ja kansantaloudellisia vaikutuksia.

– Epidemiahuipun siirtyminen ja mahdollinen epidemian pitkittyminen vaikeuttaa terveydenhuollossa samanaikaista kiireettömän hoidon toteuttamista ja kiireettömän hoidon jonon hallintaa.

Kymenlaakso

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) alueella koronaepidemiatilanne on ollut koko ajan rauhallinen. Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan mukaan Uudenmaan rajojen sulkemisen tarkkoja vaikutuksia on vaikea arvioida, mutta hän arvioi sulusta olleen todennäköisesti hyötyä.

– Viimeisin viikko on ollut erityisen rauhallinen. Katson, että kaikilla tehdyillä rajoitustoimilla on ollut merkitystä tilanteeseen, ei yksin Uudenmaan rajojen sululla, Mäntymaa sanoo.

Mäntymaa muistuttaa, että koronatapausten määrä etenkin Helsingin seudulla on eri kertaluokkaa kuin muualla maassa.

– Mitä vähemmän liikkumista alueiden välillä, sitä vähemmän on tartuntamahdollisuuksia.

Kymsote on lisännyt tehohoidon kapasiteettia, mutta toistaiseksi koronaepidemian aiheuttamaa tarvetta tehohoidolle on ollut vain vähän. Nykykapasiteetti eli yhteensä 21 teho- ja tehovalvontapaikkaa riittää Mäntymaan mukaan isompaankin potilasmäärään. Kapasiteettia on tarvittaessa mahdollista lisätä.

Uudenmaan sulun purkamisen jälkeen Kymenlaaksossa huolta herättää kymenlaaksolaisten mahdollisesti lisääntyvä asiointi Helsingin seudulla, jossa tartuntamahdollisuus on suurempi.

– Huoli on myös, että rajojen avautuminen mielletään niin, että koronaan liittyvien muiden hygienia-, kokoontumis- ja etäisyysohjeiden noudattamisesta ei tarvitsisi entiseen tapaan välittää. Mökkiläisillekin suosittelen suurta malttia, Mäntymaa toteaa.

Kanta-Häme

Uudenmaan sulku on näkynyt Kanta-Hämeessä ennakoitua hitaampana epidemian etenemisenä, kertoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän viestintäjohtaja Iisakki Kiemunki.

– Kanta-Hämeessä on runsaasti vapaa-ajan asumista, ja muutamia muista maakunnista kotoisin olevia COVID-19-potilaita ja epäilyjä ehdittiin hoitaa Kanta-Hämeen keskussairaalassa jo ennen rajan sulkemista, Kiemunki kertoo.

Kiemungin mukaan Uudenmaan sulun tuoma lisäaika oli erittäin tarpeellinen. Kanta-Hämeessä on tehty toimia, joilla on mahdollista 6-7-kertaistaa tehohoidon kapasiteetti normaaliin nähden. Tarvittaessa tehohoitopaikka voidaan järjestää yli 30 potilaalle.

Kiemunki toteaa, että Uudenmaan rajan avaaminen lisää riskiä taudin nopeampaan etenemiseen Kanta-Hämeessä, mutta toisaalta sairaanhoitopiiri on ehtinyt valmistautua siihen. Mökkiläisten määrän odotetaan kasvavan.

– Mahdollisuuksien mukaan tulemme siirtämään siirtokuntoiset koronapotilaat omien kotikuntiensa alueelle hoidettaviksi, Kiemunki kertoo.

Päijät-Häme

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän terveys- ja sairaanhoitopalvelujen johtaja Tuomo Nieminen kertoo, että Uudenmaan sulkeminen todennäköisesti hidasti epidemian leviämistä Päijät-Hämeessä.

– Meillä todettujen tapausten määrä on ollut ylipäätään varsin alhainen. Sulun aikana määrä edelleen aleni, Nieminen kertoo. Hän johtaa yhtymän pandemiajohtoryhmää.

Jo ennen sulkua Päijät-Häme oli nostanut tehohoidon kapasiteetin 16 potilaaseen, kun se normaalisti on kahdeksan. Niemisen mukaan kapasiteettia voisi edelleen nostaa.

Nieminen arvioi, että Uudenmaan rajan avaamisen myötä liikenne varmasti vähitellen lisääntyy Päijät-Hämeeseen. Hän ei kuitenkaan usko, että Uudenmaan rajojen avaaminen itsessään nopeuttaisi epidemian leviämistä kovin merkittävästi.

Keski-Suomi

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Paloneva toteaa, että Uudenmaan sulun vaikutuksia on mahdoton arvioida varmuudella.

– Todettujen ja sairaalahoitoa vaativien koronatapausten määrä on jo pidempään pysynyt pienenä, eikä merkkejä kasvavasta ilmaantuvuudesta ole toistaiseksi ollut, hän kertoo.

Paloneva pitää Uudenmaan sulun suurimpana hyötynä epidemiatilanteen etenemisen hidastumista ja sitä, että saadun lisäajan myötä suojainten saatavuus näyttää nyt parantuneen.

– Olemme lisänneet tehohoitokapasiteettiamme merkittävästi, joskaan tätä lisäkapasiteettia ei ole vielä tarvittu.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri pitää hyvänä, että epidemian leviämisen hidastuminen antoi aikaa maskien hankkimiselle ennen epidemian laajempaa leviämistä.­

Keski-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän (Soite) toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi kertoo, että koronapotilaiden määrä on kasvanut hyvin hitaasti. Sairaanhoitopiiri ei pysty varmasti arvioimaan, onko Uudenmaan sululla ollut vaikutusta.

– Uudenmaan sulkemisella ei ole todennäköisesti ollut suurta vaikutusta meille. Toki vaikutusta ei voi kokonaan poissulkea. Kaikella tapaa liikkumisen rajaaminen on helpottanut myös meidän tautikehitystämme, Korkiakoski-Västi sanoo.

Soite on nostanut tehohoitokapasiteettia ja pyrkinyt proaktiivisesti estämään epidemian laajentumista. Uudenmaan rajan avaaminen huolestuttaa Korkiakoski-Västiä.

– Kaikki lisääntyvä liikkuminen edesauttaa epidemian laajentumista.

Lappi

Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela arvioi, että Uudenmaan sulku oli todennäköisesti jossain määrin hyödyllinen ratkaisu Lapin kannalta, vaikka tarkempaa vaikutusta on vaikea arvioida.

– Matkailusta alkaneita tartuntaketjuja on lähtenyt liikkeelle jo ennen sulkua. Hiihtokeskusten ja ravintoloiden sulkemisilla on todennäköisesti suurempi vaikutus, Jokela sanoo.

Ennen Uudenmaan sulkua Lapin sairaanhoitopiirin alueelle tuli tavallista enemmän muualta Suomesta tulevia matkailijoita. Lapin sairaanhoitopiiri on varautunut tehohoidon kapasiteetin nostamiseen.

– Koronapotilaita on toistaiseksi ollut tehohoidossa vain muutamia yksittäisiä, välillä ei yhtään. Lisäaika on ollut tarpeen työntekijöiden perehdyttämiseen ja kouluttamiseen tehohoitoon, Jokela kertoo.

Jokela ei odota merkittävää ryntäystä Lappiin, vaikka Uudenmaan raja avattiin, sillä hiihtokeskukset on suljettu sekä lento- ja junaliikennettä supistettu huomattavasti normaalitilanteeseen verrattuna.

Jokela huomauttaa, että Uudenmaan rajaa paljon merkittävämpi Lapin kannalta on Ruotsin raja, sillä Ruotsi on Lappia lähempänä ja siellä epidemiatilanne on pahempi.

Itä-Savo

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterin johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen arvioi Uudenmaan sululla olleen todennäköisesti positiivinen vaikutus.

– Epidemia ei ole vielä varsinaisesti levinnyt tänne. Tilanne on edelleen hyvin rauhallinen.

Luukkosen mukaan olennaisin vaikutus Uudenmaan eristämisellä oli se, että lisäaikana Sosteri ehti saada valmistelut tehtyä, muun muassa lisäkouluttaa leikkaussali- ja heräämöhenkilökuntaa tehohoitoon.

Sosterilla ei ole normaalitilanteessa teho-osastoa, vaan nelipaikkainen tehostetun valvonnan osasto. Nyt osaston taso on nostettu vastaamaan teho-osastoa, ja paikkamäärä voidaan tarvittaessa tuplata.

Sosterilla on myös sopimus Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa (KYS) kanssa siitä, että ainakin alkuvaiheessa tehohoitoa vaativat COVID-potilaat ohjataan hoitoon KYS:iin.

Kainuu

Kainuun sairaanhoitopiirin johtaja Maire Ahopelto arvioi, että Uudenmaan sulusta oli hyötyä. Ennen sulkua hyvät hiihtokelit ja hiihtokeskukset houkuttelivat Uudeltamaalta runsaasti tulijoita Kainuuseen.

– Koronavirusepäilyt ja tartunnat lisääntyivät aikaisemmista tapaamisista johtuen, joten niitä olisi voinut tulla vielä enemmän, jos Uudenmaan sulkua ei olisi tehty, Ahopelto arvioi.

Lisäaika varautumiseen tuli Ahopellon mukaan tarpeeseen, ja nyt Kainuussa on varauduttu kaksinkertaistamaan tehohoitokapasiteetti.

Kainuussa on huolena se, että sulun purkamisen jälkeen Uudeltamaalta saapuu runsaasti mökkiläisiä.

– Se on huolena, koska alueen mökeistä noin puolet omistaa muualla asuvat. Toivomme, etteivät he nyt tule mökeilleen, Ahopelto kertoo.

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen kertoo, että sairaalassa hoidossa olevien potilaiden lukumäärät ovat hiukan vähentyneet monien rajoitusten myötä.

– Uudenmaan rajan sulkemisella yksistään ei liene ollut Pohjois-Suomen kannalta suurtakaan vaikutusta, koska esimerkiksi laskettelukeskukset suljettiin jo ennen sitä. Muiden rajoitusten merkitys on ollut suurempi kuin Uudenmaan sulkeminen, Korpelainen arvioi.

Korpelaisen mukaan Pohjois-Pohjanmaa oli valmistautunut potilasmäärien kasvuun jo ennen Uudenmaan sulkua, ja tehohoidon kapasiteettia on kasvatettu.

Etelä-Savo

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) terveyspalveluiden johtaja Santeri Seppälä kertoo arviona olevan, että Uudenmaan sulku hidasti epidemian leviämistä Etelä-Savossa. Tarkkaa dataa asiasta ei kuitenkaan ole.

Sulun vaikutukset olisivat Seppälän mukaan voineet olla mahdollisesti suuremmatkin, mikäli tuhansia uusmaalaisia mökkiläisiä ei olisi saapunut Etelä-Savoon juuri ennen sulun alkamista.

Essote on tehnyt varautumista ja kapasiteetin nostamista jo ennen sulkua: tehohoitopaikkoja on nyt noin 12, mikä on tuplasti normaaliin verrattuna. Paikkoja on tästäkin mahdollista kasvattaa tarpeen mukaan.

– Meidän ennuste on näyttänyt, että epidemia on kesään asti täällä, niin emme ole olettaneetkaan, että Uusimaa on koko sen ajan suljettuna, Seppälä toteaa.

Uusmaalaisilla on paljon mökkejä Etelä-Savossa. Seppälän mukaan maakunta odottaa, että ulkopaikkakuntalaisia saapuu lisää kesää kohden.

Arviota ei kuitenkaan ole siitä, tuleeko väkeä heti runsaammin Uudenmaan rajan auettua vai hallitummin pidemmällä aikavälillä.

Pohjois-Savo

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Antti Hedman toteaa, että epidemian eteneminen on ollut maltillista Uudenmaan ulkopuolella.

– Yksittäisen rajoitustoimen merkitystä on vaikea arvioida, todennäköisesti kyseessä on eri toimien yhteisvaikutus. Kaikkien rajoitustoimien yhdessä antama lisäaika epidemian etenemisen hidastamisessa on ollut varmasti kaikille hyvästä, Hedman arvioi.

Hedman pitää oleellisena, että kaikki noudattavat kaikkia annettuja ohjeita käsi- ja yskimishygieniasta lähtien.

Vaasa

Vaasan sairaanhoitopiirinjohtaja Marina Kinnunen kertoo, että Uudenmaan eristäminen näytti vaikuttaneen myönteisesti alueella.

– Koimme sen hyödylliseksi, koska positiiviset tapaukset olivat täällä huomattavasti pienempiä, Kinnunen kertoo.

Hän huomauttaa, ettei virallisia vaikutusarvioita ole tehty, joten on vaikea sanoa varmuudella, oliko eristäminen hyödyllistä.

Kinnusen mukaan sairaanhoitopiiri hyödynsi Uudenmaan sulun tuomaa lisäaikaa varautumisessa, ja on nostanut tehohoidon kapasiteettiaan.

Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vs. johtaja Göran Honga kertoo olettamana olevan, että koronaviruksen leviämisvauhti hidastui olennaisesti Uudenmaan sulun myötä Varsinais-Suomessa. Pienen sairastuneiden määrän vuoksi murroskohtaa luvuissa ei kuitenkaan pysty näkemään.

Hongan mukaan Uudenmaan sulusta oli selvää hyötyä, sillä se antoi aikaa varautumiseen ja henkilökunnan kouluttamiseen tehohoitoon. Nyt Varsinais-Suomessa on varauduttu tehohoitokapasiteetissa melkein nelinkertaiseen volyymiin normaaliin verrattuna.

– Ennustetuilla määrillä pärjätään hyvin, Honga kertoo.

Mökkiläisten määrä ei Varsinais-Suomessa huoleta, mutta Honga toivoo mökkiläisten noudattavan hallituksen suosituksia.

Uusimaa

Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin ja julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen ennakoivat, että yksi tai useampi sellainen Uudellamaalla asuva henkilö, joka ilman Uudenmaan eristämistä ei olisi saanut tartuntaa, tulee menehtymään.

Professorit huomauttivat, että ilman liikkumisrajoituksia osa ikäihmisistä voisi hakeutua eristyksiin esimerkiksi vapaa-ajan asunnoilleen muualle Suomeen, jolloin heidän henkilökohtainen riskinsä saada tartunta pienenisi. Esimerkiksi kerrostalossa Helsingissä eristäytyminen ei välttämättä onnistu samalla tavoin.

Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoo, ettei Uudenmaan rajan sulkeminen ole vaikuttanut negatiivisesti Husin alueella todettujen koronavirustartuntojen ja sairaalahoitoa vaatineiden määriin.

Uusia tapauksia on tullut esiin tasaisella vauhdilla, ja suunta on ollut Mäkijärven mukaan jopa hieman laskeva. Mäkijärvi pitää olennaisena rajoitustoimien vaikutusta kokonaisuudessaan.

– On todella vaikea arvioida sitä, olisiko mökkeily vähentänyt vai lisännyt ikäihmisten kuolleisuutta. Mielestäni ikäihmisten vapaaehtoinen kotikaranteeni on onnistunut yllättävän hyvin, Mäkijärvi sanoo.

FAKTAT

Arvio: Valtakunnallinen kapasiteetti riittänee

Tehohoidon kansallisen COVID-19-koordinaatioryhmän johto katsoo, että valtakunnallisesti arvioituna tehohoitokapasiteetti riittänee, jos epidemian huippu ei osu samanaikaisesti maan eri osiin, mikä nykytiedon valossa näyttääkin toteutuvan.

– Epidemian leviäminen on ollut jopa hitaampaa kuin mihin ennakoitiin päästävän rajoitustoimien kanssa. Rajoitustoimia on noudatettu erinomaisesti, kertoo Itä-Suomen yliopiston anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen.

Hän on tehohoidon koordinaatioryhmän jäsen ja toimii pysyvänä asiantuntijajäsenenä sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n yhteisessä COVID 19 -epidemian tilannekuva- ja mallinnusryhmässä.

Reinikaisen mukaan on vaikea arvioida, mikä osuus nimenomaan Uudenmaan eristyksellä on ollut epidemian hidastumiseen, mutta rajoitusten kokonaisvaikutus on Reinikaisesta ollut yllättävän hyvä.

Reinikaisen mukaan merkittävä hyöty epidemian leviämisen hidastumisessa on ollut se, että sairaanhoitopiirit ovat saaneet lisää valmistautumisaikaa muun muassa tehohoitokapasiteettinsa kasvattamiseen ja henkilöstön kouluttamiseen.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?