Tilauslennoilla ukrainalaisia Suomeen? – Uusi lista kertoo, mitkä työtehtävät ovat kriittisiä

Esimerkiksi ammattikalastus ja metsän istutus on katsottu kriittisiksi työtehtäviksi listauksessa.

Rehutuotanto katsotaan kriittiseksi tehtäväksi, kuva Torniosta.

7.4.2020 13:13 | Päivitetty 7.4.2020 16:02

Suomen rajaliikenteen merkittävät rajoitukset ovat olleet voimassa 19. maaliskuuta saakka. Hallitus päätti tiistaina, että useiden rajanylityspaikkojen sulut sekä sisärajatarkastukset jatkuvat pidempään eli 13. toukokuuta saakka.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 25. maaliskuuta viranomaisryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida työntekijöiden maahantuloa koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Rajaliikenteen rajoitusten takia ulkomaisen työvoiman pääsy ulkomailta Suomeen on vaikeutunut merkittävästi. Viranomaistyöryhmä on saanut valmiiksi arvion siitä, millä aloilla on välttämättömiä ulkomaista työvoimaa edellyttäviä työtehtäviä.

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö ovat tehneet viranomaisarvion pohjalta tarkemman listauksen huoltovarmuuden kannalta akuuteista tai toimialan toiminnan kannalta kriittisistä työtehtävistä.

Hallitus haluaa varmistaa näissä työtehtävissä toimivien pääsyn Suomeen poikkeustilanteessakin. Lista löytyy tämän jutun lopusta.

Perusteltava lomakkeelle

Työnantajan tulee perustella erillisellä lomakkeella, miksi kyseinen työtehtävä on huoltovarmuuden tai toimialan kannalta välttämätön. Työnantajan tulee toimittaa lomake työntekijälle, jotta hän voi esittää sen rajavartioviranomaiselle rajanylitystilanteessa.

Toimiala- ja tehtäväkohtainen arvio ei ole maahanpääsyä koskeva ennakkopäätös, työ- ja elinkeinoministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö korostavat tiedotteessaan.

Päätöksen maahanpääsystä tekee rajatarkastusviranomainen kullakin rajanylityspaikalla tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Myös muiden voimassaolevien maahantulon edellytysten tulee täyttyä. Maahanmuuttovirasto myöntää tarvittavan luvan sillä perusteella, että työntekijä on tulossa hoitamaan huoltovarmuuden kannalta kriittistä tehtävää.

Suomeen saapuvat työntekijät saavat koronaan liittyvät turvaohjeet etukäteen.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) korosti tiistaina hallituksen tiedotustilaisuudessa, että Suomeen ulkomailta tulevat työntekijät ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin 14 vuorokaudeksi. Työnantajien vastuulla on järjestää kuljetukset karanteenipaikkaan.

Vaatimus pysymisestä 14 vuorokauden karanteenia vastaavissa olosuhteissa ei koske välttämätöntä ensihoidon ja pelastustoimen henkilöstöä tai tavaraliikenteen kuljetushenkilöstöä.

Keskoskaappien huolto- ja korjaustehtävät ovat kriittisen työtehtävien joukossa. Kuvituskuva.

1500 osaajaa alkutuotantoon

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) on jo aiemmin tuonut esille huoltaan alkutuotannon työntekijäpulasta, sillä ulkomailta tulevat kausityöntekijät ovat jo pitkään hoitaneet merkittävän osan kasvukauden käynnistämiseen vaadittavista töistä.

Hallitus on saanut sovittua huoltovarmuuden kannalta kriittisen työvoiman maahantulon reunaehdoista myös maa- ja metsätalousministeriön hallinnon alalla.

– On tunnistettu tarve noin 1500 tietynlaisesta osaajasta, joita ei voida korvata tässä tilanteessa suomalaisella työvoimalla, koska pitää olla tiettyjen erityiskysymysten osaaminen, ulkoministeri Haavisto sanoi tiistaina.

Haaviston mukaan osa tarvittavista työntekijöistä on ukrainalaisia. Haavisto kertoi keskustelleensa Ukrainan ulkoministerin kanssa siitä, miten yhteistyö maiden välillä toimisi kausityöntekijöiden suhteen.

Ukraina ei suosittele matkustamista pois maasta millään syyllä, mutta Haaviston mukaan maan ulkoministeri lupasi, että mikäli Suomi tiettyjä ihmisiä tarvitsee, säännöstä voidaan poiketa.

Se, miten ukrainalaiset työntekijät pääsisivät Suomeen, on vielä Haaviston mukaan selvityksessä. Vaihtoehtona on esimerkiksi työnantajan maksamat charter-lennot.

Nämä työtehtävät ovat kriittisiä

Tässä on ministeriöiden koostama ala- ja tehtäväkohtainen listaus työtehtävistä, jotka eivät siedä viivästystä ja joiden suorittamatta jäämisellä olisi merkittävä vaikutus huoltovarmuuteen tai toimialan toimintaan:

Maa-, puutarha- ja kalatalous

– Kotieläintuotannon sekä eläinten hoidon ja terveyden kannalta välttämättömät työt

– Kasvintuotannon välttämättömät työt avomaalla ja kasvihuoneissa, mukaan lukien rehuntuotanto

– Ammattikalastuksen työt

– Välttämättömät työt maatalous- ja puutarhatuotannolle suoria palveluja tuottavissa yrityksissä ja yhteisöissä (esimerkiksi elintarvikkeiden jatkojalostus, koneiden korjaus)

Elintarvikeala

– Erityisasiantuntemusta vaativat koneiden ja laitteiden asennukseen, ylläpitoon ja huoltoon liittyvät tehtävät

– Alan eri sektoreiden teollisuuslaitosten erityisasiantuntemusta vaativat auditoijat ja sertifioijat

Energiahuolto (mukaan lukien ydin- ja säteilyturvallisuus)

– Energia-alan (kuten kaukolämmön, sähkön, kaasun (sisältää nesteytetty maakaasu, LNG), öljytuotteiden sekä kotimaisten polttoaineiden jakelu (siirto ja tuotanto) seuraavat tehtävät:

– Erityisasiantuntemusta vaativat huolto- ja korjaustyöt (mukaan lukien vuosihuollot ja laitehuollot)

– Erityisasiantuntemusta vaativat koestus- ja koekäyttötyöt

– Yllä mainittuihin liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat valvonta- ja tarkastustehtävät

Erityisesti ydinvoima-alalla seuraavat tehtävät:

– Tuoreen ydinpolttoaineen kuljetukset

– Ydinvoimalaitosten polttoaineenvaihtotyöt (vuosiseisokit) ja näihin liittyvät tarkastus- ja huoltotoimenpiteet

– Ydinvoimalaitoksen käyttöönottoon liittyvät tehtävät, kuten järjestelmien asennukset, testien viimeistely, polttoaineenlataus ja laitoksen käynnistäminen

– Ydin- ja säteilyturvallisuuteen liittyvät tarkastustehtävät

Meri- ja valmistava teollisuus

– Hankintaketjussa laajasti vaikuttavat järjestelmien, laitteiden ja tuotantolinjojen asennukseen ja auditointiin liittyvät tehtävät

– Rakentaminen (mukaan lukien vesihuoltolaitokset)

– Sairaalalaitteiden erikoisasentajat ja -asiantuntijat

– Sairaaloiden sähköjärjestelmien erikoisasentajat, koneiden ja laitteiden kiireelliseen huoltoon ja kunnossapitoon sekä automaatiojärjestelmien ylläpitoon liittyvät erityisasiantuntijatehtävät

– Muun kriittisen infran kiireellinen erityisasiantuntemusta vaativa hoito ja ylläpito: väylät, sähkö, erityisasiantuntemusta vaativa lämpö, tietoliikenne, jätehuolto

– Energiantuotantolaitosten erikoisosaamista edellyttävät kiireelliset ylläpito-, korjaus- ja huoltotehtävät

– Liikenne- ja viestintäala (pois lukien tavara- ja rahtiliikenne, joka jatkuu kaikilla rajoilla)

– Sähköisten viestintäpalvelujen ja viestintäverkkojen käytettävyyteen ja saatavuuteen liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat työtehtävät

– Huoltovarmuuteen ja ulkomaankauppaan liittyvien kuljetusten jatkuvuuteen liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat työtehtävät (meri-, ilma-, raide- ja tieliikenne ja logistiikka)

– Elintärkeän tai muuten välttämättömän infrastruktuurin parissa työskentelevät erityisasiantuntemusta vaativa henkilöstö

– Kemianteollisuus (mukaan lukien muovi ja kumi)

– IT-järjestelmiin liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat tehtävät (mukaan lukien tuotannonohjaus- ja automaatiojärjestelmiin liittyvät työtehtävät)

Lääketeollisuus ja terveysteknologia-ala

– Lääketeollisuuden, laboratorioiden ja terveydenhuollon laitteiden huoltoon ja korjaukseen liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat tehtävät

– Uusien laitteiden asennukseen ja käytön koulutukseen liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat tehtävät

– Sairaalalaitteiden (muun muassa MRI/CT/Gammakamerat, potilasvalvontalaitteet, keskusvalvomot, hengityskoneet, anestesian antolaitteet, tietojärjestelmät, kardiologian tuotteet, keskoskaapit ja ultraäänellä toimivat kuvantamislaitteet) erityisasiantuntemusta vaativat huolto- ja korjaustehtävät

Metsäsektori

– Metsän istutus- ja kylvötehtävät, metsätaimitarhoilla tehtävä työ

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut