EU ottaa koronatodistuksen käyttöön heinäkuun alussa – Mitä se tarkoittaa, ja millä ehdoilla sen voi saada? - Koronainfo - Satakunnan Kansa

EU ottaa koronatodistuksen käyttöön heinäkuun alussa – Mitä se tarkoittaa, ja millä ehdoilla sen voi saada?

Unionin kukin jäsenmaa saa itse päättää, hyväksyvätkö ne todistukseen Sputnik- tai Sinopharm-rokotteet.

Kotronatodistus osoittaa, onko sen omistaja rokotettu koronavirusta vastaan, onko hänet äskettäin testattu sekä onko hän saanut immuniteetin aikaisemmasta taudin tarttumisesta ja toipumisesta.

22.5. 19:50

Bryssel

Euroopan unioni ottaa käyttöön koronatodistuksen heinäkuun alussa. Todistus on käynyt läpi useita nimimuutoksia, ja siitä on käyty kosolti sekä tieteellistä että poliittista keskustelua. Koronatodistuksen nimeksi valikoitui lopulta EU:n digitaalinen covid-sertifikaatti.

Keskeinen todistukseen liittyvä kysymys on se, miten siihen kootaan tietoja koronarokotuksista, koronatesteistä sekä sairastetun koronataudin tuomasta vastustuskyvystä.

Koronatodistuksen avulla on tavoitteena päästä käynnistämään kesämatkailu sekä ylipäänsä muut kuin välttämättömät matkat Euroopan unionissa.

Mitä koronatodistukseen tallennetaan?

Suunnittelun aikana todistusta on luonnehdittu "rokotepassiksi", sitten vihreäksi passiksi ja lopulta todistukseksi (englanniksi certificate). Viranomaisten on määrä hyväksyä se ja kyetä lukemaan sen tiedot kaikkialla EU:ssa.

Todistus osoittaa, onko sen omistaja rokotettu koronavirusta vastaan, onko hänet äskettäin testattu sekä onko hän saanut immuniteetin aikaisemmasta taudin tarttumisesta ja toipumisesta.

Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole sopineet yhteisestä standardista sen osalta, milloin koronatesti on suoritettava, jotta se pysyisi voimassa – sääntö vaihtelee välillä 24–72 tuntia ennen maahan saapumista.

Saadun immuniteetin todistamiseksi saa esittää PCR-testin tartunnan ajankohdasta. Sairastetun taudin tuoman suojan katsotaan kestävän 180 päivää, mutta jäsenvaltio voi erikseen päättää tuotakin lyhyemmästä immuniteetistä.

Vasta-ainetestausta ei vielä katsota riittävän luotettavaksi hankitun immuniteetin osoittamiseksi. Vasta-ainetestauksen mahdollinen kelpuuttaminen kuitenkin tarkistetaan neljän kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta.

Mitkä rokotteet hyväksytään?

EU:n jäsenmaita pyydetään sallimaan maahanpääsy matkustajille, jotka ovat saaneet koronarokotuksen Euroopan lääkeviraston hyväksymällä rokotteella. Nämä neljä rokotetta ovat Pfizer/Biontechin, Modernan, Astra Zenecan ja Johnson & Johnsonin rokotteet.

Jäsenvaltiot voivat myös halutessaan hyväksyä maahanpääsyn niille, jotka ovat saaneet rokotuksen joissakin EU-jäsenvaltioissa hyväksytyllä rokotteella, kuten Venäjän Sputnik V:llä, jota EU-jäsen Unkari käyttää.

EU-valtio voi halutessaan kelpuuttaa myös muut Maailman terveysjärjestön WHO:n hyväksymät rokotteet, kuten Kiinan Sinopharmin rokotteen.

Miltä koronatodistus näyttää?

Jos matkustajaa pyydetään esittämään koronatodistus, hän voi näyttää viranomaisille sen QR-koodin esimerkiksi älypuhelimen tai tabletin näytöllä tai painettuna paperille.

Todistus sisältää digitaalisen allekirjoituksen, joka yhdistää viranomaisen matkustajan koronatietoihin.

Jäsenvaltiot päättävät erikseen, yhdistetäänkö nämä tiedot maiden omaan kansalliseen seurantaohjelmaan vai ylläpidetäänkö niistä erillistä sovellusta.

Yksityisyyden suoja

EU:n jäsenvaltioiden hyväksymässä tekstissä säädetään, että koronatodistus sisältää vain tiedot, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä turvallisen matkustamisen valvomiseksi. Samoin edellytetään, että sovellus noudattaa EU:n henkilötietosuojalakia.

Tietoja ei lähetetä maiden välillä, vaan vain avain, joka osoittaa todistuksen aitouden, on siirrettävä. Saapumis- tai kauttakulkumaat eivät säilytä tietoja vahvistamisen jälkeen.

Vapauttaako karanteenista?

Periaatteessa EU-asukkaiden, joilla on koronatodistus, ei enää tarvitse jäädä karanteeniin saapuessaan toiseen jäsenvaltioon, mutta poikkeukset ovat mahdollisia.

Jos epidemiatilanne lähtömaassa tai -alueella pahenee nopeasti, tai jos viruksesta löytyy vaarallinen tai testaamaton uusi variantti, voidaan ryhtyä maahantulon ehtoja tiukentaviin toimenpiteisiin.

Jos jäsenvaltio haluaa ottaa käyttöön tällaisia ​​hätävalvontatoimia, niiden on ilmoitettava asiasta EU-kumppaneilleen 48 tuntia etukäteen. Matkustajat voivat seurata sääntömuutoksia nettisivustossa nimeltä Re-open EU.

Onko todistuksesta hyötyä muuhun kuin matkustamiseen?

EU-laki koskee vapaata liikkuvuutta koskevia sääntöjä, mutta yksittäiset jäsenvaltiot voivat päättää, haluavatko ne käyttää todistusta muiden tapahtumien valvomiseen. Käyttöä voisi olla esimerkiksi konserteissa ja festivaaleilla.

Sertifikaattijärjestelmä tulee käyttöön Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa sekä Islannissa, Norjassa ja Liechtensteinissa.

Koronatodistusta koskeva EU:n lainsäädäntö tulee voimaan 1. heinäkuuta ja kestää aluksi 12 kuukautta. Kuitenkin maille, jotka eivät ole vielä valmiita ottamaan todistusta käyttöön EU-mallin mukaisesti, on kuuden viikon siirtymäkausi.

Useat EU:n jäsenvaltiot haluavat aloittaa vierailijoiden vastaanottamisen sellaisista maista kuin Britannia, Sveitsi ja Yhdysvallat, jotka eivät kuulu EU-todistuksen piiriin.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: