Opiskelijasta asiantuntijaksi - Kolumnit - Satakunnan Kansa

Asiantuntijuus on yhdistelmä osaamista, tietoa ja hiljaista tietoa

29.10. 3:00

Asiantuntijaksi kasvaminen on prosessi. Asiantuntijuus koostuu teoreettisesta ja käytännön osaamisesta sekä kyvystä ohjata ja arvioida kriittisesti omaa toimintaansa. Näiden tekijöiden yhdistäminen on tärkeää työelämän tilanteissa ja työelämälähtöisissä projekteissa.

Asiantuntijuutta on tutkittu hyvin paljon. Asiantuntijuus on monitahoinen käsite ja sillä on erilaisia muotoja. Asiantuntijuus voi olla sidottu yksilöön tai yhteisöön, jossa sen määrä, olemus ja rakenne vaihtelevat.

Tieto ja osaaminen ovat osa asiantuntijuutta. Uuden teoreettisen tiedon hyödyntäminen tehokkaasti edellyttää jo olemassa olevaa tietoa ja osaamista.

Asiantuntijalla on aina myös oman toiminnan kannalta tärkeää hiljaista tietoa. Hiljainen tieto on yksilön kokemukseen sitoutunutta henkistä pääomaa, asenteita, osaamista ja kädentaitoja. Hiljaista tietoa on vaikeaa ilmaista sanoin. Hiljainen tieto kehittyy samanaikaisesti asiantuntijuuden kanssa työyhteisöissä.

Asiantuntijuus voi olla sidottu yksilöön tai yhteisöön, jossa sen määrä, olemus ja rakenne vaihtelevat, kirjoittaja pohtii.

Porin yliopistokeskuksessa toimivaan Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikköön valitaan vuosittain kauppatieteen kandidaatin tutkinto-ohjelmaan ja maisteriohjelmaan opiskelijoita, joista suurin osa on nuoria ylioppilaita. Kauppatieteiden koulutukseen ei sisälly pakollista käytännön harjoittelua, joten kaikki opiskelun aikana hankittu oman alaan liittyvä työkokemus on opiskelijalle merkityksellistä.

Asiantuntijuuden kasvulle luodaan pohja jo opiskelujen aikana.

Opintojen loppuvaiheessa kauppatieteiden opiskelijat tekevät pro gradu -työnsä tavallisesti yrityksiin tai organisaatioihin. Monelle lopputyön tekeminen avaa mahdollisuuden tutustua syvällisesti oman alan organisaation toimintaan, ja se voi johtaa jopa uuteen työpaikkaan.

Lopputyöt hyödyttävät myös yrityksiä ja organisaatioita, jotka saavat niiden kautta tutkittua tietoa oman toiminnan kehittämiseksi.

Kauppakorkeakoulun Porin yksikön sekä Satakunnan alueen yritykset ja organisaatiot tekevät arvokasta yhteistyötä lisätäkseen opiskelijoiden käytännön työelämäosaamista teoreettisen opetuksen rinnalle. Alueella toimivien yritysten ja organisaatioiden asiantuntijavierailut sekä yrityksiin ja organisaatioihin tehtävät erilaiset harjoitustyöt ja case-harjoitukset kasvattavat opiskelijoiden osaamista ja tukevat asiantuntijuuden kasvua.

On tärkeää, että tuemme kaikkien kauppatieteiden opiskelijoiden mahdollisuuksia tutustua ja työskennellä jo opiskelujen aikana oman alansa asiantuntijoiden kanssa.

Asiantuntijalla on kyky toimia itsenäisesti ja ratkaista vaikeitakin ongelmia. Mutta asiantuntijuus on myös tiimityötä, verkostoitumista ja yhteistyötä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Turun kauppakorkeakoulun opetuksessa painotetaan kauppa- ja taloustieteellisen tietämyksen rinnalla analyyttistä ajattelua, viestintätaitoja, tiimityöskentelyä, vastuullisuutta ja ennakointia. Opintojen aikana hankittu osaaminen ja taidot antavat vankan perustan asiantuntijaksi kasvamiselle.

Kirjoittaja työskentelee Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön johtajana Porin yliopistokeskuksessa.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut