Tulevaisuuden kunta on erilainen - Kolumnit - Satakunnan Kansa

Tulevaisuuden kunta on erilainen

14.12.2020 6:00

Kuntavaaleihin on aikaa neljä kuukautta ja puolueet etsivät kiihtyvällä intensiteetillä ehdokkaita listoilleen. Kuntien taloudellinen tilanne oli ennen koronaa erittäin huolestuttava. Nyt taloudellinen tilanne kunnissa on valtion massiivisten koronatukien myötä tämän ja ensi vuoden parempi.

Vuonna 2022 tilanne tulee olemaan täysin erilainen, kun koronasta on silloin toivottavasti selvitty ja on palattu normaaliin. Asiantuntijoiden mukaan valtiolla ei ole velkarahaa osoitettuna kunnille koronan jälkeisille vuosille. Iso kysymys onkin, saavatko kunnat vielä elvytystä vai jäävätkö ne siinä vaiheessa ns. omilleen?

Joka tapauksessa ministeriöiden ohjeet kunnille ovat vahvat ja samansuuntaiset. Kuntien tehtävänä on uudistaa ja sopeuttaa toimintaansa, jotta ne selviävät tulevaisuuden kuntien palveluiden tuottamisesta. Kunnissa yleisesti käytössä ollut juustohöylämalli on aikansa elänyt. Siksi jo tulevalla vaalikaudella joudutaan kunnissa tekemään ehkä kipeitäkin rakenneuudistuksia.

Samaan aikaan on edessä eräs historiamme suurimmista uudistuksista. Sote-uudistuksen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2023 alussa. Uudistuksen myötä maakunnille siirtyy aikanaan 13,26 prosenttiyksikköä kunnallisverosta. Satakunnan kunnissa jäljelle jäävä kunnallisveron osuus on 4,74–9,24 prosenttiyksikköä. Kuntaverotuloista lähtee kunnasta riippuen pois noin 65 prosenttia.

Samalla kuntien päätösvallasta katoaa käytännössä saman verran pois. Kunnat joutuvat hoitamaan jäljelle jäävät tehtävänsä, kuten kasvatuksen ja peruskoulutuksen, merkittävästi pienemmällä veropohjalla.

Kuntapäättäjän rooli siis tulee muuttumaan nykyisestä. On totta, että kunnat tarvitsevat jatkossakin kokemusta ja kokeneita kuntapäättäjiä. Samalla olisi erittäin suotavaa ja välttämätöntä, että puolueet löytäisivät listoilleen monipuolisesti eri-ikäisiä, molempia sukupuolia edustavia ja motivoituneita uusia kuntapäättäjiä usealta eri alalta. Nyt te, jotka pohditte ehdolle lähtemistä: Nykyinen tilanne tarjoaa mahdollisuuden lähteä rakentamaan aivan uudenlaisia kuntia ja samalla myös tekemään uudenlaista päätöksentekokulttuuria.

Kuntavaaleissa jokaisessa kunnassa käydään oma vaalikamppailu. Valtakunnalliset gallupluvut eivät kerro tilannetta eri puolilla maata tai edes maakuntaa. Jokainen kunta on omanlaisensa. Puolueet ja valitsijayhdistykset tarvitsevat laajat ja monipuoliset ehdokaslistat.

Tulevaisuuden kunnat tarvitsevat osaavia ja rohkeita päättäjiä, tämän päivän päättäjiä. Henkilöitä, jotka ovat valmiita yli puolue- ja kuntarajojen rakentuvaan yhteistyöhön.

Samalla päättäjillä pitää olla valmiudet tehdä kipeitäkin päätöksiä. Niiltäkään ei voi välttyä. Yhteisen edun pitää mennä oman edun tavoittelun yläpuolelle. Jatkossa tarvitaan vähemmän politiikkaa ja enemmän yhteistyötä.

Kirjoittajan on kansanedustaja (ps.)

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: