Mielenterveyspalveluiden laiminlyönti on yhteiskunnan taloudellinen itsemurha - Kolumnit - Satakunnan Kansa

Mielenterveyspalveluiden laiminlyönti on yhteiskunnan taloudellinen itsemurha

19.11.2019 6:00

Mielenterveyspalveluiden maine on surkea. Hyviäkin poikkeuksia on olemassa, mutta yleinen käsitys on, että palveluita on vaikea saada ja ne ovat usein hajanaisia ja aliresursoituja. Käytännön kokemukset kertovat kuukausien odottelusta, kymmenistä yhteydenotoista ennen sopivan terapeutin löytymistä, rikkonaisista ja kesken jäävistä hoitoketjuista.

Tällä viikolla vietetään mielenterveysviikkoa ja tänään julkistetaan vuosittainen mielenterveysbarometri. Aihe on ajankohtainen myös siksi, että terapiatakuuta vaativa kansalaisaloite on luovutettu eduskunnalle ja odottaa käsittelyä. Aloite vaatii kaikille nopeaa pääsyä psykososiaaliseen hoitoon ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen.

Mielenterveysongelmiin pitää saada viivytyksettä apua. Tarve on ennen kaikkea inhimillinen, jotta avun tarvitsijan tilanteeseen saadaan heti helpotusta ja toivoa. Myös yhteiskunnan kannalta tilanteen korjaaminen on välttämätöntä, sillä mielenterveyden häiriöiden kokonaiskustannukset Suomessa ovat OECD:n arvion mukaan noin 11 miljardia vuodessa.

Mielenterveysongelmat ovat nykyisin suurin sairauspoissaolojen syy. Viivästynyt hoidon saanti johtaa kalliiden erikoissairaanhoidon palveluiden suureen käyttöön, johon meillä ei olisi varaa, kun asia on hoidettavissa paljon järkevämmin. Kansalaisaloitteen valmistelijat ovat arvioineet, että jokainen terapiatakuuseen sijoitettu euro merkitsisi lähes kymmenen euron säästöä yhteiskunnalle.

Mielenterveyden häiriöistä jossain vaiheessa elämäänsä kärsii yli puolet suomalaisista. Vain puolet heistä saavat tarvitsemaansa hoitoa. Erityisesti perusterveydenhuollossa ei ole resursseja ja tarvittavia työkaluja nopeaan avunantoon.

Tutkimustiedon valossa tehokkainta olisi nopea pääsy esimerkiksi lyhytterapiaan, sillä se olisi riittävä apu monelle. Näin pidempään Kelan tukemaan psykoterapiaan pääsisi entistä useampi sitä tarvitseva.

Psykoterapian tarve ylittää tarjonnan. Sekä lyhyiden että pitkien psykoterapioiden saatavuutta on lisättävä. Jotta se olisi mahdollista, tulisi sekä terapiapalveluita että psykorerapeuttien koulutusta lisätä erityisesti julkisella sektorilla.

Lainsäädännön korjaamisen ja palveluiden parantamisen lisäksi mielenterveyden vaaliminen kuuluu meille kaikille. Aivoterveydestä huolehtiminen ja lähimmäisestä välittäminen on meidän jokaisen vastuulla.

Muistetaan kysyä toisiltamme mitä kuuluu.

Raisa Ranta

Kirjoittaja on porilainen kaupunginvaltuutettu (vas.).

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Mainos