satakunnanyrittajat

Ammattitaitoisen työntekijän palkkaaminen haaste pienille yrityksille

Ammattitaitoisen työntekijän palkkaaminen haaste pienille yrityksille

Suomessa on yli 280 000 yritystä, joista lähes 180 000 on yhden hengen yrityksiä. Niiden määrä on viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana kasvanut noin 45 000:lla. Työnantajayritysten määrä on samalla jaksolla noussut noin 3 000:lla. Yritysmäärän kasvu on siis suurelta osin ollut yksinyrittäjien varassa.

Koko maan yrittäjäkunnasta 65 prosenttia on yksinyrittäjiä. Yksinyrittäjyys, sivutoimiyrittäjyys, niin sanottu kevytyrittäjyys sekä yrittäjyyden ja palkkatyön vuorottelu yleistyvät.

Suomen Yrittäjät teki Yksinyrittäjäkyselyn marraskuussa 2016 ja siihen vastasi 2215 yksinyrittäjää.

Yksinyrittäjien kasvuhalukkuutta löytyy myös Satakunnasta, jos siihen on mahdollisuus.

– Keskeinen syy siihen, miksi yritystä ei kasvateta on, että työtä ei useinkaan riitä tarpeeksi edes yrittäjälle itselleen, Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen sanoo.

– Usein osaaminen perustuu yrittäjän henkilökohtaisiin erityistaitoihin, ja ammattitaitoisen henkilöstön saaminen on vaikeaa ja myös riski. Helpotusta ongelmaan tuovat koeajan pidennys ja takaisinottovelvoitteen keveneminen.

– Mikäli yksinyrittäjä haluaisi kouluttaa itselleen työntekijän, haastetta aiheuttaa omasta tuottavasta työstä irtaantuminen. Palkkatuen lisäksi yrittäjän tulisi saada tukea kouluttamiseen pystyäkseen ohjaamaan työtä opettelevaa henkilöä.


Kaupallinen yhteistyö

Lue myös