Tutkimus: Irtisanottujen tukeminen kannattaa

STT Työnantajan kannattaa tukea irtisanomiaan työntekijöitä, ilmenee Aalto-yliopistossa tehdystä tutkimuksesta. Työnantajan näkökulmasta tukeminen helpottaa organisaation maineen säilyttämistä. Se myös auttaa ylläpitämään jäljelle jäävän henkilöstön sitoutumista ja työmotivaatiota. -Usein henkilövähennyksillä ei saavuteta haluttuja hyötyjä esimerkiksi siksi, että irtisanomiset tärvelevät yrityksen ja organisaation mainetta. Muutamankin tylysti kohdellun työntekijän kommentti sosiaalisessa mediassa leviää nopeasti laajalle ja mustamaalaa työnantajaa, sanoo tutkijatohtori Anu Hakonen Aalto-yliopistosta. Tutkimuksessa selvitettiin kokemuksia Nokian Bridge-ohjelmasta, joka perustettiin kesällä 2011 tukemaan yhtiöstä irtisanottuja. Suomessa ohjelmaan oli oikeutettu 5000 työntekijää ja muissa maissa 18000. Kyselyn mukaan kaksi kolmesta tukiohjelmaan osallistuneesta katsoi, että Nokia on reilu ja vastuullinen työnantaja ohjelman ansiosta. Valtaosa uskoi Nokian haluavan kiillottaa mainettaan ohjelmalla, mutta enemmistön mielestä yritys halusi myös auttaa uudelleentyöllistymisessä. Tutkimuksesta ilmeni, että ohjelmalla oli myönteisiä vaikutuksia osallistujien hyvinvointiin ja uudelleentyöllistymisen edellytyksiin. Vastaajat muun muassa kokivat itsetuntonsa parantuneen työnhakijana ja oppineensa, kuinka töitä haetaan. Korjattu aiempaa versiota. Nokian Bridge-ohjelma perustettiin kesällä 2011.


← Arkistoon

Lue myös