Tutkimus: Vain 30 prosenttia Porin työttömistä työllistyy helposti

Satakunnan Kansa Pori Helposti työllistyvien osuus kaikista työttömistä on Porissa 30 prosenttia. Kasvupotentiaalia syövät työttömien ikärakenne ja pitkittynyt työttömyys. 15 suurimpaan kaupunkiin verraten Pori sijoittuu alempaan keskikastiin. Tutkijoiden mukaan porilaisten työttömyys painottuu miehiin. He ovat usein myös muuta väestöä matalammin koulutettuja. Vaikka työttömyydestä piirtyvä kuva on Porissa keskeisiltä osin samankaltainen kuin muualla Suomessa, on Porissa muuta maata enemmän ikääntyneitä työttömiä sekä pitkittyneestä työttömyydessä eläviä. Tutkijoiden mukaan Porissa työttömät kärsivät suhdanne- tai kitkatyöttömyydestä, kun muualla on kyse rakenteellisesta työttömyydestä. Työllisyystutkijat Jussi ja Topias Pyykkönen ovat tutkineet uudella menetelmällä Porin työttömyyden rakennetta Porin kaupungin toimeksiannosta. Selvityksen avulla kuvataan rakenteellista työttömyyttä Porissa vuosina 2007-2014. Aineistona toimii Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto, joka on noin 40 rekisterin tietoja yhdistämällä koottu laaja tietokokonaisuus, joka sisältää tietoja muun muassa opiskelusta, eläkkeistä, työssäkäynnistä ja työttömyydestä. Rakenteellista työttömyyttä analysoidaan työllistymiseen liittyvän viiden riskitekijän kautta. Selvityksessä rakennetyöttömäksi katsotaan henkilö, jolla on taustalla yksi tai useampi työllistymistä vaikeuttava rakenteellinen tekijä. Mitä enemmän yksilöllä on riskitekijöitä, sitä enemmän työttömän työllistymisen todennäköisyys on heikentynyt Selvityksessä työllistymisen todennäköisyyttä heikentävä riskitekijät ovat perusasteen jälkeisen tutkinnon puuttuminen, hakijan 55 ikävuoden täyttyminen, yli puolen vuoden työttömyys peräkkäisinä vuosina sekä työhistoria taantuvalta toimialalta tai kokonaan sen puuttuminen. Vaikeinta työllistyminen on niille työttömille, joilla indikaattoreista toteutuu kolme tai neljä. Tutkimus perustuu vuoden 2014 lukuihin. Selvityksessä on runsaasti vertailutietoa Porin työllisyyskehityksestä ja rakennetyöttömyydestä suhteessa koko maahan ja muihin suuriin kaupunkeihin. Lisäksi selvityksen liitteenä on taustoittavaa infografiikkaa.


← Arkistoon

Lue myös