Kevyellä polttoöljyllä ei saa ajella edes suljetulla alueella

Dieseliä tai bensiiniä lievemmin verotetun tai verottoman polttoaineen ? esimerkiksi kevyen polttoöljyn ? käyttäminen ajoneuvossa on kiellettyä, muistuttaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Kevyellä polttoöljyllä ei saa ajaa edes suljetulla alueella. Kevyt polttoöljy on värjätty vaaleanpunaiseksi, joten sen erottaa helposti dieselistä. Jos kevyttä polttoöljyä kuitenkin käytetään, tulee siitä ilmoittaa etukäteen Trafille ja maksaa polttoainemaksu. Polttoainemaksulla estetään veroedun hankkiminen Mikäli polttoöljyn käytöstä ei ole ilmoitettu Trafille etukäteen, polttoainemaksua voidaan korottaa 30 prosentilla. Polttoainemaksu koskee myös niitä rekisteröimättömiä ajoneuvoja, joita käytetään suljetuilla alueilla, kuten kaivoksilla tai tietyömaan maansiirrossa. Trafi voi hakemuksesta vapauttaa ajoneuvon polttoainemaksusta ajoneuvon suuren koon, harvojen käyttökertojen tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi. Vapautus voidaan myöntää vain, jos ajoneuvo ei kilpaile tieliikenteeseen tarkoitettujen ajoneuvojen kanssa. Vapautuksia on myönnetty lähinnä kaivosalueilla käytetyille ns. dumppereille. Hakemus tulee tehdä jo ennen, kuin ajoneuvoa ryhdytään käyttämään kevyellä polttoöljyllä. Henkilö- ja pakettiautoissa kevyen polttoöljyn käyttö on aina kiellettyä. Trafi


← Arkistoon

Lue myös