13-vuotias suuttui Porissa pelatussa turnauksessa valmentajan pojalle – hänet erotettiin joukkueesta, mutta nyt seuran päätös kumottiin

Urheilun oikeusturvalautakunta käsitteli riitaa, jossa 13-vuotias oli erotettu joukkueestaan.

Urheilun oikeusturvalautakunta käsitteli riitaa, jossa 13-vuotias oli erotettu joukkueestaan. Kuvituskuva.

9.3. 15:51

Suomalaisen jääkiekkoseuran päätös erottaa 13-vuotias pelaaja on kumottu menettelyvirheiden takia. Tämä käy ilmi urheilun oikeusturvalautakunnan hiljattain antamasta päätöksestä.

Tapaus juontaa viime keväänä Porissa pelattuun turnaukseen. Erotettu pelaaja oli tunnekuohussaan sanonut jotakin oman joukkueensa valmentajan pojalle, joka pelasi samassa joukkueessa.

Ennen valmentajan pojalle sanomista kaukalossa oli sattunut kahakka sittemmin seurasta erotetun pelaajan ja vastustajien pelaajien välillä. Se oli alkanut erotetun pelaajan pohkeeseen osuneesta kiekosta.

Urheilun oikeusturvalautakunnan päätöksessä pelaajaa kuvaillaan henkilöksi, joka tarvitsee ajoittain aikuisen tukea ja ohjausta hankalissa tilanteissa. Myöhemmin päätöksen tekstissä häntä kuvaillaan sanalla erityislapsi.

Kyseistä peliä seuraavana päivänä valmentaja oli soittanut pelaajan toiselle huoltajalle, että pelaaja suljetaan joukkueen toiminnasta ja että turnauksessa sattunut välikohtaus menee seuran jääkiekkojaoston hallituksen käsiteltäväksi.

Seuran jääkiekkojaosto oli kokouksessaan 6. kesäkuuta 2022 käsitellyt asiaa siten, että kokouksen pöytäkirjaan oli kirjattu: ”Tapaus…Keskustellaan kyseinen case ja tehdään asiaan liittyvät johtopäätökset: Keskusteltiin ja avattiin asiaa ja päädyttiin tehdä jatkoselvityksiä.”

Seuran junioripäällikkö oli 7. kesäkuuta 2022 puhelimitse kertonut pelaajan huoltajille seuran jääkiekkojaoston samana päivänä tekemästä päätöksestä, ettei pelaaja voinut enää osallistua U13-joukkueen toimintaan.

Pelaajan huoltajien tietoon oli kuitenkin kiertoteitse tullut, että joukkueen vastuuvalmentaja oli 8. kesäkuuta 2022 ilmoittanut pelaajan erottamisesta joukkueen pelaajien muille vanhemmille Whatsapp-viestillä: ”on suljettu tänään pois joukkueen toiminnasta [seuran] jääkiekkojaoston ja toiminnanjohtajan päätöksellä. Syynä muiden pelaajien turvallisen harrastamisen turvaaminen ja ko. pelaajan toistuvat käytöshäiriöt.”

Pelaajan huoltajat olivat 20. kesäkuuta 2022 antaneet seuralle vastineen erottamisesta. Vastineessa oli esitetty huoltajien käsitys pelaajasta, koetuista haasteista ja joukkueesta erottamisesta.

Seuran jääkiekkojaosto oli seuraavan päivän kokouksessaan käsitellyt asiaa. Kokouksen pöytäkirjaan oli kirjattu seuraavasti: ”Keskustellaan kyseinen case ja tehdään asiaan liittyvät johtopäätökset. Jatkettiin keskustelua ja asian selvittämistä sekä pyydetään perheeltä omalta osaltaan vastinetta ja lisäselvitystä kuinka takaisimme kaikille turvallisen jääkiekkoharrastuksen jatkamisen joukkueessa.”

Seuran jääkiekkojaosto oli 21. kesäkuuta 2022 lähettänyt pelaajan huoltajille sähköpostiviestin, jonka mukaan seuran johtokunnassa oli keskusteltu perinpohjaisesti valittajan huoltajien antamasta vastineesta ja oltu vastineessa esitetyn kanssa eri mieltä.

Viestissä oli tiedusteltu, mihin toimenpiteisiin perheessä oltaisiin valmiita kaikkien turvallisuuden takaamiseksi, jos seurassa päädyttäisiin siihen, että pelaaja saisi jatkaa seurassa.

Pelaaja huoltajineen oli 24. elokuuta 2022 vastannut seuralle pyytäen lisäselvitystä erottamispäätöksestä, sen syistä sekä ilmoittanut halunsa jatkaa harrastustaan joukkueessa.

Seura oli 25. elokuuta 2022 ilmoittanut vastaanottaneensa pelaajan ja hänen huoltajiensa edellisenä päivänä tekemän vastauksen ja käsittelevänsä sen samana päivänä olevassa kokouksessa.

Pelaaja huoltajineen oli 15. lokakuuta 2022 lähestynyt seuraa lainopillisen avustajansa välityksellä tiedustellen asian käsittelyn tilaa.

Samalla oli pyydetty seuraa toimittamaan päätös, jolla pelaaja oli erotettu joukkueesta tai seurasta. Lisäksi oli ilmoitettu aikeesta muussa tapauksessa viedä asia urheilun oikeusturvalautakunnan käsiteltäväksi.

Seuran toiminnanjohtaja oli 26. lokakuuta 2022 sähköpostitse ilmoittanut huoltajille, ettei seura ollut erottanut pelaajaa joukkueestaan, vaan että seura oli tulkinnut pelaajan omatoimisesti ja vapaaehtoisesti jättäytyneen pois seuran toiminnasta.

Huoltajat olivat samana päivänä lainopillisen avustajansa välityksellä pyytäneet lisätietoja seuran päätöksistä.

28. marraskuuta 2022 pelaaja huoltajineen saattoi asian oikeusturvalautakunnan käsiteltäväksi.

He vaativat, että seuran jääkiekkojaoston päätös kumotaan tai vaihtoehtoisesti todetaan, ettei seura ole tehnyt päätöstä sulkea pelaajaa pois joukkueesta.

Lisäksi he vaativat, että pelaajalla vahvistetaan olevan oikeus jatkaa jääkiekkoharrastustaan oman ikäluokkansa joukkueessa seurassa ja että seura velvoitetaan korvaamaan lautakuntakulut.

Vaatimuksia perusteltiin sillä, että pelaaja ei ollut missään vaiheessa saanut tiedokseen kirjallista tai perusteltua erottamispäätöstä.

Valituksessa todettiin, että seura on kohdellut erityislasta väärin, kun se on erottanut hänet ilman, että häneen olisi aiemmin kohdistettu kurinpitotoimia, annettu varoituksia tai määrätty harjoittelutaukoja.

Seura totesi vastauksessaan, ettei seurassa ole tehty päätöstä pelaajan erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä tai joukkueesta taikka päätöstä, jolla pelaajan jäsenoikeuksia seurassa olisi muuten rajoitettu.

Todettiin, että pelaajan ja hänen huoltajiensa kanssa on pelikauden 2021–2022 aikana suullisesti ja kirjallisesti keskusteltu valittajan toistuvasta fyysisestä ja henkisesti aggressiivisesta käyttäytymisestä. Valittajan käyttäytymisen todettiin aiheuttaneen huolta joukkueen muiden pelaajien ja vastuuhenkilöiden turvallisuudesta.

Seura kertoi 21. kesäkuuta 2022 tiedustelleensa pelaajan huoltajien näkemystä siitä, mihin toimenpiteisiin huoltajat ovat valmiita ryhtymään, jotta pelaajan osallistuminen seuran toimintaan voidaan järjestää turvallisesti ja muita vaarantamatta.

Seuran mukaan pelaaja ja huoltajat olivat vastanneet vasta 24. elokuuta 2022 vastaamatta kuitenkaan seuran heille esittämään kysymykseen ja tämän jälkeen jättäytyneet itse pois seuran toiminnasta. Lisäksi todettiin, ettei seuran joukkueen vastuuvalmentajan Whatsapp-viesti ole ”seuran virallisen edustajan tahdonilmaisu” eikä se ole perustunut yhdistyksen tekemiin päätöksiin.

Lopulta oikeusturvalautakunnan johtopäätöksessä todettiin, että seuran jääkiekkojaoston päätös pelaajan joukkueesta erottamisesta tai sen toiminnan ulkopuolelle sulkemisesta on menettelyvirheiden vuoksi kumottava.

Ratkaisu oli yksimielinen.

Pelaajalla on siis oikeus osallistua seuran ikäluokkansa mukaiseen jääkiekkotoimintaan.

Seura todettiin myös velvolliseksi korvaamaan pelaajalle ja tämän huoltajille lautakunnassa aiheutuneet 1 906,50 euron kulut. Myös valitusmaksu palautetaan asiasta valittaneelle osapuolelle, koska valitus hyväksyttiin.

Ratkaisussa todettiin, että seura ei ole toimittanut pelaajalle ja tämän huoltajille jääkiekkojaostonsa kokouspöytäkirjoja, jotka ovat koskeneet pelaajan asiaa, eikä muutoinkaan tehnyt pelaajalle, tämän huoltajille tai heidän lainopilliselle avustajalle selkoa jääkiekkojaoston käsittelyn lopputuloksesta ja pelaajan asemasta joukkueessa.

Lautakunnan päätöksessä todetaan myös, että jääkiekkoliiton ja sen jäsenseurojen hyväksymien periaatteiden mukaan lapsista ja nuorista tunnetaan kokonaisvaltaista vastuuta. Esimerkiksi huonosti käyttäytyvää nuorta ei ensisijaisesti ajeta pois toiminnasta, vaan hänen sosiaalista kasvuaan tuetaan.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut