Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

Kansanedustajat kantelivat merimetsojen ja valkoposkihanhien kireästä suojelulinjasta – Onko perustuslaista kävelty yli?

Satakuntalaiskansanedustaja Jari Myllykoski (vas.) ja Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustaja Markku Eestilä (kok.) ovat tehneet oikeuskanslerille kantelun luonnonsuojelulain ja Euroopan unionin säädösten tulkinnasta merimetsojen ja valkoposkihanhien suojelussa. Kansanedustajat kohdistavat kantelunsa ympäristöministeriön lakien tulkintaan sekä ohjeistukseen, joka on annettu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ely) laintulkinnasta. Kritiikin kohteena on viranomaisten toiminta poikkeuslupien myöntämistä muun muassa pesinnän ja lintujen määrän rajoittamisessa, vaikka lintujen aiheuttamat vahingot ovat vakavia. Kansanedustajien arviona on, että ympäristöministeriön ja viranomaisina toimivien ely-keskusten laintulkinta on saattanut ylittää Suomen perustuslain säädökset muun muassa omaisuudensuojan, elinkeinonharjoittamisen vapauden sekä ympäristön ja kansalaisten terveyden turvallisuuden suojaamisessa. – Toivomme oikeuskanslerilta näkemystä siihen, onko ministeriön ja lupaviranomaisen tiukka tulkinta poikkeuslupakäytäntöä ohjaavasta lainsäädännöstä perusteltu, kun pidämme mielessä, että jokaiselle kansalaiselle ja elinkeinonharjoittajalle on taattu omaisuuden suoja ja elinkeinovapaus perustuslaissa, sanoo Myllykoski. Kantelunsa tausta-aineistossa kansanedustajat nostavat esiin perusteluina esimerkit omista vaalipiireistään. Satakunnassa erityisesti Rauman edustan merialueella Suomen suurin merimetsojen keskittymä on aiheuttanut paikallisen ympäristötuhon sekä verottanut kalakantaa ja ammattikalastajien toimeentuloa. Selkämeren rannikkoalueelta on raportoitu erityisesti ahvenkannan heikentymisestä. Itäisessä Suomessa mittavat valkoposkihanhiparvet ovat aiheuttaneet peltoviljelmillä tuntuvia satotappioita ja menetyksiä viljelijöille. Lisäksi perusteluna on hanhien kaupunki- ja puistoalueilla aiheuttamat haitat, erityisesti ulosteiden vahingot virkistysalueilla. – Onko luonnonsuojelulain noudattaminen ja merimetson suojelu lintudirektiivin 9. artiklan ykköskohdan nojalla jopa direktiivin vastainen ja alistaa Suomen perustuslain erityislainsäädännölle alisteiseksi. Kantelussa viitataan Suomessa pesivään merimetsolajiin, jota ei ole listattu lintudirektiivin suojeltaviin lajeihin, mutta poikkeuslupapäätöksissä linja on ollut erittäin tiukka. Kansanedustajat toteavat ja kysyvät, voisiko perustuslaki oikeammin oikeuttaa karkottamaan valkoposkihanhet puisto- ja ranta-alueilta. Yhtenä perusteluna on terveyden suojelu. Valtiolle osoitetut korvausvaatimukset valkoposkihanhien aiheuttamista vahingoista liikkuvat Myllykosken ja Eestilän mukaan miljoonissa euroissa, ja rannikkokalastajien saalismäärien romahtamisen yhteys merimetsokantojen runsastumiseen on tutkimuksella todennettu. Lupaviranomainen ei siitä huolimatta ole tätä syksyä lukuun ottamatta juuri myöntänyt lupia hanhien tai merimetsojen karkottamiseen ampumalla. – Tälle syksylle myönnetyt luvat 3 555 hanhen ampumiseksi on hyvä alku. Samanlaista suhtautumista odotamme myös merimetsojen aiheuttamien vahinkojen kohdalla. Tämä on täysin kansallisessa päätäntävallassamme, toteaa Eestilä.