Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Tähtijutut Ajanviete Näköislehti Satakunta Urheilu Porilaine Live Kulttuuri

Opettajan työn vetovoima ja imago hiipumassa – Satakunnassa riittää silti yhä imua

Opettajankoulutusta järjestävissä yliopistoissa sekä ammatillista opettajankoulutusta tarjoavissa ammatillisissa opettajakorkeakouluissa on viime vuosina havahduttu uudenlaisen haasteen edessä. Perinteisesti yhdessä vetovoimaisimmista koulutuksista ovat hakijamäärät vähentyneet merkittävästi. Hakijoita on paikoin ollut jopa puolet vähemmän kuin aiemmin. Ilmiötä voi selittää niin valinnanmahdollisuuksien laajentuminen kuin ikäluokkien pienentyminen. Tilannetta on selitetty myös opettajan työn imagon heikentymisellä ja opettajan ammatin arvostuksen laskulla. Opettajan työn imagon heikentymistä lisää se, että opettajan työ joutuu aika ajoin kovan julkisen puheen kohteeksi. Alan imagon heikentymiseen on asiantuntijoiden keskuudessa herätty. Huhtikuussa 2019 uuden toimikautensa aloittanut opettajankoulutuksen asiantuntijoista koostuva opettajankoulutusfoorumi linjasi yhdeksi tavoitteeksi opettajankoulutuksen imagon nostamisen. Turvataksemme myös tulevaisuudessa laadukkaan opetuksen ja oppimisen, tarvitsemme jatkossa runsaasti osaavia ja motivoituneita hakijoita opettajankoulutukseen. Opettajankoulutuksen etuja Suomessa on, että opettajaksi voi ryhtyä myös aikuisiällä. Etenkin ammatillisiksi opettajiksi opiskelevat ovat kokeneita oman alansa asiantuntijoita, jotka hakevat uutta suuntautumista uralleen tai haluavat hyödyntää pedagogisia taitoja työssään. Ammatilliseen opettajakoulutukseen hakeutuu opiskelijoita eri työelämän sektoreilta. Opiskelijoissa on niin insinöörejä, sairaanhoitajia, ekonomeja kuin yhteiskuntatieteilijöitäkin. Heille yhteistä on vahva käytännön työkokemus ja osaaminen sekä oman alan korkeakoulututkinto ennen opettajaksi ryhtymistä. Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajankoulutus on kouluttanut Satakunnassa ammatillisten aineiden opettajia jo vuodesta 2003 lähtien. Huomattavaa on, että hakijamäärät Satakunnassa eivät tuona aikana juuri ole vähentyneet. Ensi syksynä käynnistyy Porissa jälleen kaksi ammatillisen opettajankoulutuksen ryhmää.  Koulutusta on jo pitkään toteutettu tiiviissä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kuten Samkin, Winnovan, Sataedun ja lukuisten muiden toimijoiden kanssa. Nämä oppilaitokset ovat mukana muun muassa opettajaopiskelijoiden käytännön harjoitteluiden toteuttamisessa ja kehittämisessä. Opettajan työ on yhteiskunnan ja yksilöiden kannalta tärkeintä työtä tulevaisuuden luomisessa. Alan imagon kannalta meidän kaikkien on ylläpidettävä ja lisättävä koulutuspuhetta opiskelun ja kouluttautumisen tärkeydestä. Useammin soisi uutisoitavan niistä myönteisistä oppilaitosten ja koulujen toiminnoista, joista eittämättä opiskelu ja oppiminen valtaosin koostuvat. Nämä muokkaavat alan imagoa myönteiseen ja sen ansaitsemaan suuntaan. Oppimisen ja osaamisen ihme on opettajan työssä kuitenkin päivittäistä. Voiko lopulta sen palkitsevampaa työtä olla? Kaisa-Leena Ahlroth koulutuspäällikkö, AmO, HTM Henna Kyhä projektiasiantuntija, KT, Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajankoulutus