Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

Rangaistukset eivät ole ratkaisseet huumeongelmaa – Rangaistavuudesta luopuminen vähentää tutkimusten mukaan huumekuolemia ja käyttäjien tartuntatautiriskiä

Ankara rangaistuspolitiikka ei ole vähentänyt huumeiden käyttöä ja sen aiheuttamia haittoja Suomessakaan. Myös huumekuolemat ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan lisääntyneet voimakkaasti viime vuosina. Yhdeksi ratkaisuksi on esitetty, että huumausaineiden käytön ja hallussapidon rangaistavuudesta luovutaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tutkijat ovat koonneet tietoja huumeiden käytön dekriminalisoinnin eli rangaistavuuden poistamisen toteuttamismalleista ja vaikutuksista eri puolilla maailmaa. Tutkijoiden katsauksessa vedetään yhteen kansainvälisten raporttien, vertaisarvioitujen artikkeleiden ja muiden julkaisujen tuloksia. Tutkimusten mukaan perinteinen rikoslainsäädäntöön perustuva huumepolitiikka syventää sosiaalista eriarvoisuutta ja lisää kansanterveysongelmia ja sosiaalisia kustannuksia. Huumeiden käyttö ollut kauan rikosoikeudellinen asia THL:n katsauksen mukaan rangaistavuuden poistamiseen tähtäävät politiikkatoimet vaativat päätöksentekijöiltä näkökulman muutosta huumeongelmaan. Huumeiden käyttö on määritelty rikosoikeudelliseksi asiaksi vuosikymmenien ajan. Nykyisin tunnustetaan, etteivät rangaistukset ratkaise huumeongelmaa. – Tutkimukset maailmalta kertovat, että parempia ratkaisuja voidaan saada sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpitein. Viranomaisten välisellä yhteistyöllä ja keskinäisellä työjaolla on tässä merkittävä rooli, sanoo tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen tiedotteessa. Rangaistavuuden poistaminen vähentää tutkimusten mukaan käyttäjien tartuntatautiriskiä ja yliannostuskuolemia. Jos huumeiden käytöstä ei rangaistaisi, käyttäjien olisi myös helpompi hakea apua ja hoitoa. Hoitoa tarvitaan lisää, että rangaistavuuden poistaminen onnistuu Tutkimusohjelmajohtaja Tuukka Tammen mukaan huumeongelmaisten hoitoa ja tukea pitää lisätä, jos tavoitteena on ehkäistä huumekuolemia. – Pelkkä käyttöön ja hallussapitoon liittyvä lainmuutos ei ole riittävä toimi huumekuolemien vähentämisessä. Tämä on syytä ottaa huomioon dekriminalisoinnin tulosten ja vaikutusten arvioinnissa, Tammi sanoo tiedotteessa. Huumeiden käytön rangaistavuuden poistaminen parantaa huumeiden käyttäjien opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia ja osallistumista muuhun yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi huumerikollisuuden poliisia, oikeusistuimia ja vankiloita kuormittava vaikutus ja kustannukset vähenevät. Pelkona ollut huumeiden käytön nopea kasvu Suurin este rangaistavuuden poistamiselle on pelko huumeiden käytön nopeasta lisääntymisestä. Tutkimukset osoittavat, että pitkällä aikavälillä merkittävää kasvua ei ole tapahtunut. – Huumeiden lainsäädännöllinen asema ei ole ainoa käytön yleisyyttä ennustava tekijä. Tarkastelussa on otettava laajemmin huomioon kansalliset ja kansainväliset sosiaaliset, kulttuuriset ja nuorisokulttuuriset tekijät, tutkimusprofessori Hakkarainen sanoo. Jokaisen maan pitää tehdä oma malli Tutkijat painottavat, että dekriminalisointi on yleinen käsite. Jokaisen maan pitää löytää omiin tavoitteisiinsa, arvoihinsa ja olosuhteisiinsa sopiva kansallinen malli. Jokaisessa maassa tilanne on erilainen.