Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

Sukupuoliyhteys ilman suostumusta raiskauksen tunnusmerkiksi, lapseen kohdistuvasta teosta ankarampi rangaistus – työryhmä esittää tiukempia lakeja

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa raiskausrikoksen muuttamista suostumusperusteiseksi. Se tarkoittaa sitä, ettei raiskaus enää edellyttäisi väkivaltaa tai sen uhkaa. Rikoksena voitaisiin pitää sukupuoliyhteyttä, joka tapahtuu ilman suostumusta. Muutos toteutettaisiin säätämällä raiskauksen keskeiseksi tunnusmerkiksi sukupuoliyhteydessä oleminen sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Vapaaehtoisuus tai sen puute voi työryhmän ehdotuksen mukaan ilmetä esimerkiksi sanallisen ilmaisun, eleiden tai muun toiminnan perusteella. Myös muissa seksuaalirikoksissa kuin raiskauksessa keskeinen tunnusmerkki olisi jatkossa teon kohteen vapaaehtoisuuden puuttuminen. Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistusta koskeva mietintö luovutettiin tänään tiistaina oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille (r.). – Seksuaalinen itsemääräämisoikeus kuuluu jokaiselle. Se on yksi keskeisistä perusoikeuksista, jonka turvaamiseen olemme sitoutuneet. Tästä ei voi tinkiä senttiäkään, ei milloinkaan, ei missään tilanteessa, oikeusministeri Henriksson sanoi mietinnön luovuttamistilaisuudessa. Työryhmä on arvioinut seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun uudistamistarpeet ja valmistellut säännökset, joilla suostumuksen asemaa raiskauksen tunnusmerkistössä vahvistetaan. Työryhmän ehdottamat muutokset merkitsisivät seksuaalirikoksina rangaistavien tekojen alan laajenemista ja rangaistusten ankaroitumista. Lapsiin kohdistuvien rikosten rangaistuksia kiristetään Työryhmä ehdottaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten kiristämistä. Etenkin lapsiin kohdistuvien sukupuoliyhteyden sisältävien seksuaalirikosten rangaistukset kovenisivat aiemmasta. Ehdotuksen mukaan alle 16-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevat säännökset erotettaisiin jatkossa aikuisia koskevista säännöksistä. Työryhmä katsoo, että 12–15-vuotiaiden kyky päättää ryhtymisestä seksuaalisiin suhteisiin ja tekoihin on kehittymättömämpi kuin aikuisilla. Siksi lapsia suojattaisiin aikuisia laajemmin muun muassa siten, että pelkkä lapsen saaminen sukupuoliyhteyteen kehottamalla, houkuttelemalla tai taivuttelemalla olisi lapsenraiskaus, kun tekijä on lasta olennaisesti vanhempi ja kypsempi. Sääntelyyn tulisi uusi 12 vuoden ikäraja. Sitä nuorempiin lapsiin kohdistuvat seksuaaliset teot olisivat rangaistavia lapsenraiskauksena tai seksuaalisena kajoamisena lapseen. Lapsen vapaaehtoisuutta ei arvioitaisi. Lapsenraiskauksen vähimmäisrangaistukseksi ehdotetaan kahta vuotta vankeutta, kun se nykyisin on vastaavista teoista yksi vuosi. Seksuaalisen kajoamisen rangaistus pakottamista ankarampi Työryhmän ehdotuksessa pakottaminen seksuaaliseen tekoon korvattaisiin uudella säännöksellä seksuaalisesta kajoamisesta. Uusi säännös koskisi muita vakavia tekoja kuin sukupuoliyhteyttä. Seksuaalisen kajoamisen rangaistusasteikko olisi neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta eli ankarampi kuin nykyinen pakottamisen rangaistusasteikko. Kajoamisesta säädettäisiin myös törkeä tekomuoto. Seksuaalisen ahdistelun rangaistavuus laajenisi niin, ettei koskisi vain koskettelua, vaan säännös kattaisi huomattavasti nykyistä laajemmin arkielämän tilanteita, joissa toista ahdistellaan seksuaalisesti. Rangaistavaksi katsottaisiin ahdisteleminen sanallisesti, esittämällä viesti tai kuvan, ottamalla toisesta kuvan tai itseään paljastamalla. Edellytys olisi myös, että teko rinnastuu vakavuudeltaan kosketteluun. Kokonaan uusi säännös koskee seksuaalisen kuvan levittämistä. Rangaistavaa olisi esittää ja levittää seksuaalisen kuvan tai videon esittämistä ilman kuvassa esiintyvän henkilön lupaa. Nykyisessä lainsäädännössä tällaisia tekoja arvioidaan kunnianloukkauksena tai yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä. Työryhmän mietinnössä muutosten arvioidaan lisäävän vankeusrangaistuksia ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Näin totesi myös oikeusministeriön ylijohtaja Ari-Pekka Koivisto mietinnön luovutustilaisuudessa. Hän arvioi, että kun rikosten tunnusmerkistö laajenee, tutkittavaa tulee enemmän. Työryhmän puheenjohtaja, oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Sami Kiriakos sanoo työn aikana huolehditun siitä, ettei sääntelyllä aseteta rajoja sellaiselle aikuisten kanssakäymiselle, jossa toisen itsemääräämisoikeutta ei loukata. Takana usean vuoden keskustelu Keskustelua raiskauslainsäädännönmuuttamiseksi Suomessa on käyty jo usean vuoden ajan. Vuonna 2018 järjestettiin kansalaisaloite raiskauksen määrittelystä suostumusperäiseksi. Suostumus2018-kampanjaa tukivat useat nais- ja ihmisoikeusjärjestöt. Kansalaisaloite keräsi yli 50 000 nimeä ja eteni eduskuntakäsittelyyn. Asiasta käytiin lähetekeskustelu viime vuoden syyskuussa. Kansalaisaloite eteni myös lakivaliokunnan pöydälle. Sieltä asia ei edennyt, sillä oikeusministeriö oli jo huhtikuussa 2019 asettanut työryhmän valmistelemaan seksuaalirikoksia koskevan lain kokonaisuudistusta. Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toteutus ja raiskausmääritelmän muuttaminen suostumuksen puutteeseen perustuvaksi on kirjattu myös hallitusohjelmaan. Muutoksia omaan lainsäädäntöönsä on tehnyt ennen Suomea esimerkiksi Ruotsi, jossa suostumukseen perustuva, aiempaa tiukempi raiskauslaki tuli voimaan kesällä 2018. Seksuaalirikoksia koskeva rikoslain 20 luku uudistettiin kokonaan vuonna 1999. Sen jälkeen lakia on tällä vuosituhannella uudistettu osittaisuudistuksin siten, että mikään säännöksistä ei enää ole alkuperäisessä muodossaan. Seuraavaksi työryhmän ehdotus lähtee pitkälle lausuntokierrokselle. Lausuntoaikaa on syyskuulle asti, jonka jälkeen valmistelu jatkuu ministeriössä. Anna-Maja Henrikssonin mukaan hallituksen esitys on tarkoitus tuoda eduskunnalle keväällä 2021.