Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

Uutisanalyysi: Uusi kemikaali pitää saada seurantaan – Eurajoen vahinkopäästöstä on 8,5 vuotta, mutta silti lupaprosessi ei ehtinyt maaliin

Eurassa lämpöherkkää paperia valmistavan Jujo Thermalin ja ympäristölupaviranomaisten välinen köydenveto yhdestä kemikaalista on jatkunut lähes vuosikymmenen. Satakunnan Kansa kertoi joulukuussa Pia Välitalon väitöskirjasta, johon oli mitattu poikkeuksellisen korkea kemikaalipitoisuus JVP-Euran jätevedenpuhdistamolta lähtevässä, puhdistetussa vedessä helmikuussa 2014. Tämä toi taas esiin, että Eurassa lämpöherkkää paperia valmistavan Jujo Thermalin bisfenoli-a:n (bpa) ryöpyt Eurajokeen eivät loppuneet toukokuun 2011 suureen vahinkopäästöön. Bpa-kemikaalin säännöllinen mittaus Eurajoesta aloitettiin vahingon jälkeen. Vahingon vuoksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) myös tarkasti paperitehtaan lupaehdot vuonna 2013. Ennen vahinkoa ympäristöviranomaisilla ei ollut tietoa tehtaalla käytettävästä kemikaalista. Voimassa olleessa ympäristöluvassa bisfenoli-a:sta ei ollut mitään mainintaa. Bpa-pitoisuudet joessa olivat korkeita vuosina 2011–13. Haitaton pitoisuus ylittyi säännönmukaisesti. Valvovan viranomaisen, Varsinais-Suomen ely-keskuksen erikoisasiantuntija Harri Helminen on analysoinut Jujo Thermalin ja Euran jätevedenpuhdistamon JVP-Euran seurantaraportteja Satakunnan Kansan pyynnöstä. Vuosi 2014 näyttää vielä huonolta: 44 mittauksesta 14:ssä oli merkittävä pitoisuuden ylitys. Pahin ylitys vesistössä on 219 mikrogrammaa litrassa, joka ylittää haitattoman tason 137-kertaisesti. Toisaalta on huomattava, että vuoden 2011 suuressa vahingossa Eurajoen pitoisuuden todettiin ylittäneen haitattoman tason 450-kertaisesti. Vuoden 2014 jälkeen sekä Jujo Thermal että JVP-Eura ovat pystyneet parantamaan toimintaansa, koska merkittäviä ylityksiä ei enää esiinny. Pieniä ylityksiä löytyy enää neljästä mittauksesta vuosilta 2015–2018. Lupaehtojen tarkastus yhä avoinna Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) päätöksessä Jujo Thermalin ympäristöluvasta vuodelta 2013 todetaan, että kemikaalin arvioitu haitaton pitoisuus Eurajoessa ei saa ylittyä puhdistamon jälkeen. Jujo Thermal ei ole kuitenkaan varsinaisesti toiminut ympäristölupansa vastaisesti, koska bisfenoli-a:n kohdalla lupa-asia on yhä ratkaisematta. Yhtiö valitti tarkastetun ympäristölupansa bisfenoli-a:ta koskevista määräyksistä. Vaasan hallinto-oikeus on ratkaissut asian 3.11.2015, mistä Jujo Thermal on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO on hylännyt paperitehtaan valituksen 9.1.2017. Tällöin hallinto-oikeuden päätös on tullut lainvoimaiseksi. Päätöksessä pyydettiin Jujo Thermalilta puolen vuoden sisällä selvitystä bpa:n käytöstä ja sen jälkeen suunnitelmaa vähentävistä toimenpiteistä ja esitystä raja-arvoksi. Yritys on jättänyt selvityksen ajallaan ja sitten puoli vuotta myöhemmin myös suunnitelman aville. Avi on antanut suunnitelmasta 27.4.2018 päätöksen, jonka mukaan jätevesien yhteispuhdistukseen johdettavan jäteveden bisfenoli-a-pitoisuus saa olla vuoden 2019 alusta alkaen korkeintaan 2 mg/l. Jujo Thermal on jälleen valittanut päätöksestä, ja käsittely on edelleen kesken vielä kahdeksan ja puoli vuotta koko prosessin aloittaneen kemikaalivahingon jälkeen. Mitä haittaa kemikaaleista on? Jujo Thermal on esittänyt valituksissaan perimmäisenä kysymyksenä, onko bisfenoli-a:n ylityksistä ilmennyt mitään haittaa jokivesistössä. Harri Helmisen mielestä se on aiheellinen mutta vaikea kysymys, koska mitään suoria vaikutuksia ei ole havaittu. Hän toteaa, että haitattomiksi arvioiduissa pitoisuuksissa on suuret varokertoimet. Ne voivat ylittyä reilusti, ennen kuin välittömiä vaikutuksia alkaa näkyä. – Silloin on myöhäistä, kun eliöt alkavat kuolla. Sen takia on isot kertoimet, Helminen sanoo. Ainut vaikutus, joka voidaan selkeästi yhdistää bisfenolipäästöihin, oli se, kun kauppapuutarhurin kukat olivat kuolleet hänen kasteltuaan niitä niitä jokivedellä vuoden 2011 päästön jälkeen. Yhteys näytti sen verran selvältä, että se johti korvausten maksamiseen. – Tästä tapauksesta ei voi johtaa suoria päätelmiä siitä, miten bpa vaikuttaa vesieliöihin jokivedessä, Helminen sanoo. Joka tapauksessa on selvää, että bisfenoli-a on haitallinen aine eliöille. Välitalon väitöskirjassa todetaan, että taustatutkimuksissa useimmissa jätevedenpuhdistamoilta otetuissa näytteissä havaittiin muun muassa hormonitoimintaa häiritseviä vaikutuksia ja myrkyllisiä vaikutuksia kalojen alkioihin. Tavoitearvo uudelle kemikaalille Ely-keskuksen Helminen miettii, mahtaako bisfenoli-a:han liittyvä Jujo Thermalin lupaprosessi raueta kokonaan, koska yhtiö on ilmoittanut lopettaneensa kemikaalin käytön marraskuussa. Yhtiö on korvannut sen tuotannossaan toisella vastaavankaltaisella kemikaalilla, bisfenoli-s:llä (bps). – Lupaan pitäisi saada tavoitearvo bps:lle, koska se on nyt se aine mitä käytetään, Helminen sanoo. Hän olettaa, että lupaan voidaan säätää vain tavoitearvo, ei ehdotonta pitoisuutta. Euroopan kemikaaliturvallisuusvirasto on katsonut bpa:n haitattomaksi tasoksi 1,6 mikrogrammaa litrassa jokivettä. Bps:n vastaava luku on 270 mikrogrammaa litrassa, eli sen katsotaan olevan haitattomampi aine. Helminen itse vastaa tarkkailuohjelmasta ja kertoo, että sitä pitää päivittää niin, että bisfenoli-s otetaan tarkkailuun bpa:n sijaan. Helminen on jo selvittänyt, että laboratoriot pystyvät mittaamaan myös tätä ainetta. Seuranta pystytään toteuttamaan, mutta ympäristölupaprosessista voi odottaa jälleen pitkää tietä. Jottei asia olisi liian yksinkertainen, asiaan vaikuttaa kaksikin eri ympäristölupaa: Jujo Thermalin ja toisaalta JVP-Euran. Avi antoi juuri päätöksensä JVP-Euran jätevesien purkupaikkavaihtoehtoja koskevasta selvityksestä ja ympäristöluvan muuttamisesta . Valitusaika siitä päättyy maanantaina 13. tammikuuta.