Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

UM: ”Kaikki ovat halunneet tuoda turvaan al-Holin leirillä olevat suomalaislapset – ja heidän äitinsä, jos se katsotaan lapsen eduksi”

Ulkoministeriö (UM) julkisti tiistaiaamuna alivaltiosihteeri Pekka Puustisen UM:n henkilökunnalle kirjoittaman sisäisen viestin. Siinä Puustinen kertoo hallinnosta vastaavan virkamiesjohdon käsityksen siitä, mistä ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) al-Holin leirin suomalaisiin liittyvässä tapauksessa on kysymys, mikä on UM:n rooli ja mitä tämä kaikki merkitsee UM:lle työyhteisönä. – Olemme varmasti kaikki seuranneet viime päivinä käytyä keskustelua ulkoministeriön, ulkoministerin ja konsulipäällikkömme ympärillä siitä, miten al-Holin leirin suomalaislasten tilannetta hoidetaan, Puustinen aloittaa. Puustisen mukaan ministeriön henkilöstön kannalta tärkein aihe on ollut uutisointi ja väitteet ulkoministerin kohtelusta konsulipäällikkö Pasi Tuomista kohtaan. Toinen keskeinen aihe on Puustisen mukaan ollut se, onko ulkoministeriö pyrkinyt toimimaan jotenkin omavaltaisesti vain suomalaislasten avustamiseksi pois al-Holin leiriltä. – Tiivistäen voi sanoa, että sekä ulkoministeri että konsulipäällikkömme ovat viime päivien julkisissa viesteissään ja haastatteluissaan tuoneet esiin olennaisen siitä, mitä myös allekirjoittaneen mielestä on tapahtunut. Tuntuu siltä, että alun perin pohjalla oli näkemysero siitä, miten tulipalo sammutetaan oikein. Kaikki ovat halunneet tuoda turvaan al-Holin leirillä olevat suomalaislapset – ja heidän äitinsä, jos se katsotaan lapsen eduksi. Tarvitaanko linjaus? Puustisen mukaan näkemykset erosivat siinä, odotetaanko valtioneuvostotason linjausta ”tässä hyvin vaikeassa kysymyksessä”, vai tehdäänkö edes sitä, mihin ulkoministeriö voi toimivallallaan ryhtyä. – Ulkoministeriön virkamiesten vastaus tilanteeseen näytti siltä, että emme voi tehdä mitään. Kun tämä ei varmaankaan ollut ainoa mahdollinen vastaus, niin haluttiin löytää tapa, jolla ulkoministeriö voi päästä työssä eteenpäin, Puustinen kirjoittaa. – Edellä mainituista syistä otettiin käyttöön al-Holin leirillä olevien suomalaislasten asemaan keskittyvän väliaikaisen erityisedustajan tehtävä. Erityisedustajan tehtäviin kuuluu muun muassa pitää yhteyttä keskeisiin viranomaisiin ja koordinoida niiden yhteistyötä. Tehtävän tekniseen valmisteluun osallistui myös hallinnon johto. Puustinen: Ei laitonta Puustisen mukaan esitettyjä väitteitä tehtävän laittomuudesta ei voida tukea. – Asia on valmisteltu ulkoministeriön työjärjestyksen 56 pykälän mukaan, joka antaa niin virkamiesjohdolle kuin ministerillekin laajat mahdollisuudet vaikuttaa osastojen toimintaan ja työnjakoihin. Em. nimityksellä ei oteta pois mitään konsulipalvelujen tehtävistä, mutta luonnollisesti al-Holin suomalaislasten hoidon osalta työnjohto siirtyi erityisedustajalle. – Johdon puolelta pyrittiin varmistamaan tiedon kulku konsulipäällikölle, jolle kuuluvat muun muassa kysymykset vierastaistelijoiden paluusta. Silti on selvää, että konsulipäällikön kannalta tämä poikkesi normaalista työnjaosta. Konsulipalvelujen al-Hol-asioita hoitavat virkamiehet toimivat erityisedustajan erinomaisena tukena, eikä työ olisi mahdollista ilman heitä, Puustinen kirjoittaa. Harvinainen pyyntö Puustisen mukaan ”vakava näkemysero” al-Hol-asioiden hoidossa näkyi virkamiesjohdolle tulleena pyyntönä selvittää, löytyisikö konsulipäällikkö Tuomiselle muita sopivia tehtäviä. – Pyyntö oli harvinainen ja poikkeuksellinen. Viive tiedon välittämisessä konsulipäällikölle johtui Puustisen mukaan muun muassa siitä, että Tuomiselle haluttiin antaa mahdollisuus esitellä johdolle muun muassa maahantuloasioiden vahvistamiseen liittyviä suunnitelmia, jotka koettiin hyviksi. – Tällä tavoin haluttiin tuoda näkyviin konsulipäällikön työtä ja kokemusta. Samalla ymmärrettiin, että erimielisyydet koskivat al-Hol-asioiden hoitotapaa. Tämän pohjalta katsottiin, että perustelut tehtävästä toiseen määräämiselle täyttyvät ulkoministeriön siirtymisvelvollisuuden nojalla. Diplomaattivirkamies voidaan siirtää toiseen tehtävään perustellusta syystä. Valmistelua jatkettiin, Puustinen kirjoittaa. Puustisen mukaan tilanne kehittyi myöhemmin niin, että ulkoministeri ja konsulipäällikkö kävivät pitkän yhteistyötä ja näkemyksiään koskevan keskustelun, jonka sisällöstä he ovat molemmat kertoneet julkisuudessa. – Yhtenä lopputuloksena oli, että ulkoministeri on toivonut konsulipäällikön jatkavan tehtävässään. Tätä kirjoittaessani tiedossani ei vielä ole konsulipäällikön kantaa. Itse toivon luonnollisesti myönteistä vastausta. Poikkeuksellisen julkista Keskustelua ja kommentointia kaikesta edellä mainitusta on Puustisen luonnehdinnan mukaan käyty ”poikkeuksellisen julkisesti.” – Tämä on tapahtunut tosiasia, enkä ota siihen kantaa. Ikävää on ollut sisäisen viestinvaihdon vuotaminen julkisuuteen. Ymmärrän sinällään, että se on saattanut olla keino vaikkapa purkaa pahaa mieltä jonkun puolesta, mutta se ei tee siitä sen hyväksyttävämpää. – Vakavin asia vuodoissa koskee tietoja, jotka saattavat vaikuttaa omien työtovereidemme työturvallisuuteen tai vaikeuttaa heidän toimiaan al-Hol-asioiden hoidossa. Emme tee työtämme julkisuuden vaan Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden takia. Millainen on työilmapiiri? Al-Holin liittyvä kohu alkoi Ilta-Sanomien uutisista. Niissä kerrottiin myös, että ulkoministeriön työilmapiiri on on huonontunut Pekka Haaviston aikana. – Varmasti tällaisiakin kokemuksia on. Olen kuitenkin ymmärtänyt keskusteluissani, että kaikki eivät jaa julkisuudessa esiin tuotua kuvaa. Myös valtionhallinnon tasolla työtyytyväisyystuloksemme ovat hyvät. Työilmapiiristä täytyy kuitenkin jokaisella työpaikalla jatkuvasti pitää huolta, Puustinen kirjoittaa.