Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

Rauma ja satama käynnistämässä pengertien rakentamisen Järviluotoihin – Ely-keskus: merimetsojen ja haikaroiden pesintäkoloniat estävät

Kaupunki ja Rauman Satama Oy ovat käynnistämässä pengertien rakentamisen sataman ja meriteollisuuspuiston edustalla oleviin Järviluodon saariin. Kaupunki on jättänyt luonnonsuojeluviranomaisena toimivalle Varsinais-Suomen ely-keskukselle selvityksensä ja katsoo, että aluehallintoviraston ja korkeimman hallinto-oikeuden 2018 vahvistama ympäristölupa oikeuttaa töiden aloittamisen. Ely-keskus on ennakkoon antanut tiukan tulkinnan, jonka mukaan luonnonsuojelulain ja EU:n lintudirektiivin säännökset suojelevat paitsi rauhoitettuja, myös niiden pysyviksi katsottavia pesiä ja pesäpuita. Viranomaisten näkemys on, että tienrakennus nykyisessä tilanteessa edellyttää erikseen haettavaa poikkeuslupaa. (Juttu jatkuu kuvan jälkeen) Tielinja osuu Vähä-Järviluodossa ja Iso-Järviluodossa merimetsojen ja harmaahaikaroiden tihentyneelle pesimäalueelle, mikä saattaa estää tai ainakin mutkistaa tienrakennusta. Kaupungin näkemys on, ettei merimetsojen ja haikaroiden määrän kasvu olennaisesti muuta asiaa ympäristöluvan aikaisesta tilanteesta. Menneellä pesimäkaudella Vähä-Järviluotoon ja Iso-Järviluodon itäpäähän asettui poikkeuksellisen nopeasti kasvanut merimetsokolonia. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) laskennan mukaan saarilla oli uusia merimetson pesintöjä peräti yli 1 200. Kolonia on Suomen suurimpia. Useiden vuosien ajan saarilla, erityisesti Vähä-Järviluodossa, on viihtynyt kymmenien haikarapariskuntien pesimäyhteisö. Aiemmin Järviluodoilla on sataman ja teollisuuden läheisyydestä huolimatta pesinyt myös merikotka. Kunnallistekniikan päällikön Jaakko Aerilan ja Rauman Satama Oy.n teknisen johtajan Timo Metsäkallaksen allekirjoittamassa ilmoituksessa ely-keskukselle todetaan, että ympäristövaikutukset ja lintujen pesintä on selvitetty sekä harkittu ympäristölupapäätöksessä, ja se on korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoimainen. Merimetsojen ja harmaahaikaroiden pesäpaikat kiertävän pengertien rakentamiselle ei kaupungin mukaan ole teknisesti ja taloudellisesti järkevää vaihtoehtoa. Muuttunut lintujen pesintätilanne on Varsinais-Suomen ely-keskuksen luonnonsuojeluyksikön ylitarkastaja Tapio Aallon mukaan olennainen asia ja on otettava uuteen harkintaan tieyhteyden rakentamisessa. Siihen velvoittavat luonnonsuojelulaki ja lintudirektiivi. Lainvoimaisenkin luvan käytössä on otettava voimassa oleva lainsäädäntö ja muuttuneet olosuhteet. Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on todennut ratkaisussaan, että lintujen pesien suojelussa on otettava huomioon pesän luonne ja tärkeys lajin pesimäbiologiassa. Osa lajeista käyttää samaa pesää tai pesäpaikkaa toistuvasti ja se velvoittaa suojeluun. – Harmaahaikaroiden yhdyskunnan ja sen pesimähistorian sekä merimetsojen pesien suojelun kansallisenkin oikeuskäytännön mukaan pesät ovat suojeltuja myös pesimäkauden ulkopuolella, Tapio Aalto tarkentaa. Ely-keskuksen näkemys viranomaisena on, että suojelusta poikkeaminen edellyttää poikkeusluvan. Lintudirektiivin poikkeamisedellytykset eivät Tapio Aallon mukaan tunnista sataman laajennushankkeeseen liittyvää pengertien rakentamista suoraan perusteluna myöntää poikkeuslupaa luonnonsuojelulain ja lintudirektiivin rauhoitusmääräyksistä. Poikkeuslupapäätös on normaaliin tapaan hallinnollinen ratkaisu, johon voi hakea muutosta valitusteitse hallinto-oikeuksista. Kielteinen poikkeuslupapäätös johtaa Aallon mukaan siihen, ettei tien rakentamista voida aloittaa. Viime kädessä luonnonsuojelulain vastainen toimi voidaan keskeyttää tai lopettaa ely-keskuksen päätöksellä.