Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

Raumalla turvapuhelinpalveluihin merkittävä muutos: hoitajat liikkeelle vartijoiden sijaan

Rauma Turvapuhelimella hälytettävään kotihoitoon tulee Raumalla kesäkuun alusta merkittävä muutos. Apua tarvitsevien luokse lähtee vastaisuudessa vartijoiden ja järjestyksenvalvojien sijasta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikoulutuksen saanut henkilöstö. Kaupungin sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi muutoksen turvapuhelinpalvelujen tuottajana toimivan Stella Kotipalvelut Oy:n palvelusopimukseen. Turva-auttajan tulee olla vähintään sosiaalihuollon perustutkinnon suorittanut henkilö. Nykyisen sopimuksen mukaan turvapuhelinhälytykselle ovat lähteneet vartiointihenkilöstö, joilla on ensiapukoulutus. Henkilöstön osaamisvaatimuksen tiukentamisesta seuraa tuntuva lisäkustannus. Rauman vanhuspalvelujen johtaja Sanna Mustajoki-Kunnas korostaa, etteivät asiakasmaksut nouse, eikä korotuksia ole suunnitteilla. Sosiaali- ja terveyslautakunta kirjasi myös päätökseensä lausuman, ettei asiakasmaksuihin tule sopimusmuutoksen seurauksena muutoksia. Stella Kotipalvelut Oy:n auttamiskäynnin veloitushinta nousee nykyisestä 76,50 eurosta 130 euroon. Mikäli auttajia tarvitaan kotikäynnille, on kaupunkialueen veloitus 206,50 euroa ja Lapin alueella 220 euroa. Vartijoiden korvaaminen hoitoalan ammattihenkilöillä perustuu sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran jo viime vuonna antamaan ohjeistukseen ikäihmisten palvelujen laadun turvaamista. Valvira huomauttaa turvallisuusalan koulutuksen sisältävän ensiapukoulutusta, mutta ei hoidon tai hoivan tarpeen arviointia. Koulutus ei siten anna valmiuksia ja kelpoisuutta vartiohenkilöstölle toimia sosiaalihuollossa, esimerkiksi tehostetussa palveluasumisessa tai kotipalvelussa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille kuuluvissa tehtävissä. Vartijoita ja järjestyksenvalvojia tulee Valviran mukaan vain laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen. Esimerkiksi tehostetun palveluasumisen hoivayksiköissä vartijan läsnäolo tulisi perustua henkilökunnan suojaamiseen. Vartijoiden sijoittamisessa asuin- ja hoitotiloihin tai niiden ulkopuolellekin on huomioitava asiakkaan tai potilaan oikeudet, muun muassa yksityisyyden suoja. Ohjeistuksessaan Valvira tähdentää, että iäkkäille henkilöille tuotettavat palvelut on järjestettävä siten, ettei kotona asuvien asiakas- ja potilasturvallisuus vaarannu missään tilanteessa. Tarvittava apu on järjestettävä viivytyksettä. Kotiin annettavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yöaikaista toimintaa ei voi jättää vartijapalvelujen varaan.