Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

Satasairaalan budjettia arvostellaan kunnissa – Nyt ärähtää Harjavallan kaupunginjohtaja Hannu Kuusela: ”Omistajaohjauksen toimimattomuus on vaarallista”

Satakunnan sairaanhoitopiirin ensi vuoden talousarvioehdotus saa monessa kunnassa kylmää kyytiä. Esimerkiksi Harjavallan kaupunginhallitus ja Merikarvian kunnanhallitus vaativat lausunnoissaan uutta, korjattua talousarvioesitystä. Lisäksi Harjavalta Euran tavoin vaatii investointeja toteutettavan lainarahalla. Kokemäen ja Nakkilan mukaan kuntaosuuden kasvu on liian suuri. Samaan viittaa myös Siikaisten kunnanhallitus, jonka lausunnon mukaan kunnan tulopohja ei kasva riittävästi kompensoimaan sairaanhoitopiirin ehdottamaa kustannusnousua. Säkylän kunnanhallitus puolestaan peräänkuuluttaa sairaanhoitopiirin toiminnan ja menojen sopeuttamista vastaamaan kuntien taloudellisen niukkuuden aikaa. Toiminnan sopeuttamista vaatii myös Huittisten kaupunginhallitus, jonka mukaan sairaanhoitopiirin alijäämän kattamista ei saa jättää kunnille. Satakunnan sairaanhoitopiirin alijäämä pitää pystyä ehdottomasti kattamaan toimintaa tehostamalla, eikä laskuttamalla kuntia, todetaan puolestaan maanantaina Porin kaupunginhallituksen käsittelyssä olleessa lausunnossa. Mistä on kysymys? Sairaanhoitopiirin ensi vuoden talousarvioehdotuksessa on laskettu muun muassa kuntien maksuosuuksien kasvavan yhteensä 3,1 prosenttia. Sairaanhoitopiiri tavoittelee 1,2 miljoonan euron ylijäämäistä tulosta. Esimerkiksi Harjavallassa erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen osalta kokonaiskustannukset nousisivat tähän vuoteen verrattuna 1,4 prosenttia. Kustannukset ovat kasvaneet viime vuosin verrattain paljon, sillä Harjavallan maksuosuus on kasvanut vuoteen 2015 verrattuna 29 prosenttia. Harjavallan ensi vuoden maksuosuudeksi esitetään noin 13,7 miljoonaa euroa. Harjavallan kaupunginjohtaja Hannu Kuusela peräänkuuluttaa yhteistä keskustelua siitä, miten satakuntalaisten perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito jatkossa hoidetaan. Nykyisellään se ei hänen mukaansa voi jatkua. – Omistajaohjauksen toimimattomuus on vaarallista – se, jos kuntien ääni ei kuulu tai sitä ei kuunnella. On yhdessä pohdittava, miten sitä saa terävöitettyä. Hän on monen muun kuntajohtajan tavoin huolissaan siitä, miten sairaanhoitopiirin kulut ovat kasvaneet. Esimerkkinä hän mainitsee, että vuodesta 2015 vuoteen 2021 jäsenkuntien kokonaiskustannukset erikoissairaanhoidosta ja sosiaalipalveluista ovat kasvaneet yhteensä noin 45 miljoonaa euroa, eli keskimääräisen kunnan vuosibudjetin verran. Syy sille , miksi maksuosuuksien nousua ei katsota kunnissa hyvällä, on yksinkertainen. Nuo kulut ovat pois peruskunnan palveluista. – Kaupungin ensi vuoden talousarviossa on lähdetty siitä, että sivistystoimesta etsitään 0,5 miljoonan euron rakenteelliset säästöt, teknisestä toimesta 0,3 miljoonan euron säästöt, keskushallinnosta 0,1 miljoonan euron säästöt ja kaupunkikehityksestä 30 000 euron säästöt. Muut palvelut kurjistuvat, jotta perusturvaan löytyy varat, Hannu Kuusela kuvaa. – Ärryn suunnattomasti, kun sairaanhoitopiirin viranhaltija sanoo, että talouden tasapainotus on sitä, että kuntien maksuosuuksia kasvatetaan. Kun samalla sanotaan, että investointien myötä toiminta tehostuu, mutta kunnissa on turha odottaa maksuosuuksien pienenemistä, voidaan kysyä, mikä into kunnilla on maksaa investointeja? Harjavallan kaupunginjohtaja kuitenkin muistuttaa, että sairaanhoitopiirin tarjoamat palvelut ovat laadukkaita. – Pitää muistaa, ettei hoitoa ole kritisoitu, vaan se on saanut hyvät tulokset. Sairaat pitää hoitaa, ja kuka ajattelee euroja, jos omainen sairastuu, hän miettii. Satasairaalan talousjohtaja vastaa kritiikkiin – "Ei uutta talousarviota voi tuhkasta tehdä" Onko jäsenkuntien lausunnoissa esitetty Satasairaalan korjatun talousarvion tekeminen vielä mahdollista, sairaanhoitopiirin talousjohtaja Tero Mäkiranta ? – Omistajakunnat voivat aina tehdä muutosehdotuksia, joita yhtymähallitus ja -valtuusto joutuvat käsittelemään. Talousarvion muuttaminen edellyttää muutoksia toimintaan, ei uutta talousarviota voi tuhkasta tehdä. On haaste, miten lausunnot voitaisiin toteuttaa. Jää päättäjien tehtäväksi pohtia, edellyttävätkö he, että viranhaltijat valmistelevat talousarvion uudelleen. Miten kuntien lausunnot huomioidaan talousarviotyössä? – Muodollisesti se menee niin, että yhtymähallitus käsittelee lausunnot, ja päättäjien vastuulle jää, mitä aihetta lausunnot antavat muuttaa talousarviota. Lausunnoista käydään aina laajaa keskustelua. Itse en ole nyt saanut ohjeita, miten talousarviota voisi konkreettisesti muuttaa. – Lausunnot ovat yksi tapa osallistaa jäsenkuntia. Toinen on kuntajohtajien info, jossa esitellään talousarviota ja sitä, mihin se perustuu. – Keväisin teemme kumppanuuskierrokset kunta-alueittain. Niissä keskustellaan toiminnasta ja taloudesta. Niissä kunnanjohtajilla on mahdollisuus esittää näkemyksiään. Foorumeita on useita. Millä keinoilla Satasairaalan taloutta nyt sopeutetaan? Onko siihen muita tapoja kuin kuntien maksuosuuksien kasvattaminen? – Alijäämän kattamisohjelmassa on keinoja, joilla kumulatiivinen alijäämä katetaan. Meillä on jo päätös asiakasmaksujen korotuksesta, joka vähentää kuntien maksuosuuksia noin miljoonalla eurolla. Leikkaussalien yhdistämisellä tavoittelemme tuottavuuden parantamista. Lisäksi muun muassa keuhko-osaston toiminnan ja tilojen uudelleenjärjestelyillä tavoittelemme henkilöstösäästöjä. – Säästöt tulevat toiminnallisilla muutoksilla. Talousarvio on se, missä suunnitellaan tulevan vuoden toiminta. Jos halutaan säästöjä euroissa, ne syntyvät toiminnallisilla muutoksilla. Onko esimerkiksi henkilöstön lomautukset rajattu sopeutustoimien ulkopuolelle? – Ei. Talousarvion laadintaperusteissa on mainittu, ettei henkilöstön lomauttamista tai irtisanomisia sisällytetä budjetin laatimisen. Se ei tarkoita, etteikö sekin olisi talousarviovuoden aikana tarvittaessa keinovalikoimassa.