Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Ajanviete Tähtijutut Näköislehti Kulttuuri Porilaine Urheilu Live

Huittisissa on jo koululaisia, joiden koko alakoulu kului väistötilassa

Huittisissa on jo 7.-luokkalaisia, jotka ehtivät käydä koko alakoulun uutta koulurakennusta odotellen. Oppilaat siirrettiin käytöstä poistetusta Lauttakylän kivikoulusta väistökouluun Huhkolinnan pihaan syksyllä 2013. Viivästystä on aiheuttanut muun muassa se, että kaupunki joutui priorisoimaan valtionavustusta saaneen uuden liikuntahallin kouluhankkeen edelle. Vanhempainyhdistyksessä kritiikkiä on aiheuttanut muun muassa huoli koulurakennuksen sijaintipaikaksi esitetyn Huhkolanpuiston tontin ahtaudesta. Verkkaisesti edennyt kouluhanke alkoi konkretisoitua viime vuonna, kun kaupunginvaltuusto päätti huhtikuussa, että koulu sijoitetaan Huhkolanpuistoon. Joulukuussa valtuusto hyväksyi uuden koulun asemakaavan muutoksen. Ihan vielä ei kuitenkaan päästä lapion varteen, sillä valtuuston päätöksestä jätettiin yksi valitus Turun hallinto-oikeuteen. Kaavasta valittaneen Juhani Norrin mukaan asemakaava on ristiriidassa yleiskaavan kanssa, vaikutuksia ympäristöön ei ole selvitetty riittävästi, eikä asemakaavaan merkitty kävely- ja pyöräilyreitti ole turvallinen. Huittisten kaupunginhallitus esittää lausunnossaan valituksen hylkäämistä. Sen mukaan asemakaavaratkaisu ei tarkoita poikkeamista yleiskaavan keskeisistä periaatteista eikä vaaranna kaavan tavoitteita. Ympäristövaikutusten riittämättömyyteen liittyen kaupunginhallitus vetoaa muun muassa useisiin selvityksiin, jotka ovat koskeneet muun muassa koulun liikennettä, alueen rakennettavuutta, vaikutuksia kaupunkikuvaan, maisemaan ja kulttuuriperintöön sekä vertailtu koulun sijoittumisvaihtoehtoja maankäytön näkökulmasta. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä on otettu kaupunginhallituksen mukaan huomioon koulun sijoittumisesta alueelle aiheutuvat vaikutukset suunnittelualueella ja lähiympäristössä. Kaupunginhallitus huomauttaa lisäksi lausunnossaan, että alkuaan kaupunki vertaili seitsemää eri aluetta koulun sijoittamispaikaksi. Tehtyjen selvitysten perusteella kaupunki päätyi demokraattisessa päätöksenteossa Huhkolan puiston alueeseen. Kävely- ja pyöräilyreittien väitettyyn turvattomuuteen liittyen kaupunginhallitus vetoa liikenneselvitykseen, jonka mukaan Huhkolantielle on mahdollista toteuttaa turvalliset liikennejärjestelyt eikä koulun rakentamisella ole vaikutusta liikenneverkon toimivuuteen. Lausunnossaan kaupunginhallitus esittää lisäksi, että hallinto-oikeus käsittelisi asemakaavan muutosta maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamalla tavalla yhteiskunnallisesti merkittävänä. Näin oikeusprosessi nopeutuisi ja hallinto-oikeus antaisi päätöksensä loppukesään mennessä. Jo nyt tosin arvioidaan, että alkuperäisestä rakennusaikataulusta lipsutaan vähintään vuoden eli koululaiset pääsevät uuteen Lauttakylän kouluun aikaisintaan vuonna 2023.