Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

Rauma käsittelee merimetsojen häätöaloitetta uudelleen – poikkeuslupaa vaatinut kuntalaisaloite piti ensin hylätä, perusteena pengertien rakentaminen

Rauman kaupunginhallitus palauttaa kuntalaisaloitteen merimetsojen häädöstä käsiteltäväksi uudelleen. Kuntalaisaloite.fi -palvelussa jätetty aloite koskee Rauman edustalla pesivän merimetsoyhdyskunnan häätämistä. Aloitteen vastuuhenkilönä on raumalainen Jarno Aaltonen ja aloitteeseen on osallistunut yhteensä 1527 raumalaista ja muualla asuvaa. Aloitteen mukaan merimetsot tulisi häätää pesimäpaikaltaan, koska ne aiheuttavat kalojen vähenemistä ja vaikuttavat haitallisesti pesimäsaarten läheisen lajiston monimuotoisuuteen. Aloitteessa todetaan, että koska Rauman kaupunki omistaa kolme neljästä saaresta, joissa merimetsot pesivät, se on vastuussa häätöluvan hakemisesta. Varsinais-Suomen ely-keskus kielsi joulukuussa 2019 Rauman kaupunkia ja Rauman Satama Oy:tä jatkamasta harmaahaikaran ja merimetson pesiä vahingoittavia ja hävittäviä sekä lintuja häiritseviä pengertien rakentamistöitä sekä vesialueen ruoppaamista Meriteollisuuspuiston telakan sekä Vähä-Järviluodon ja Iso-Järviluodon välillä. Rauman kaupunki ja Rauman Satama Oy ovat jättäneet Turun hallinto-oikeudelle valituksen jossa ne vaativat pengertien rakentamiskiellon ja vesialueen ruoppaamiskiellon kumoamista. Rauman kaupungin näkemyksen mukaan Varsinais-Suomen ely-keskuksen päätös on virheellinen ja lakiin perustumaton. Kaupungilla ja Rauman Satama Oy:llä on rakentamiseen voimassa oleva vesitalouslupa, jonka korkein hallinto-oikeus on vahvistanut. Rauman kaupunki ja Rauman Satama Oy ovat pyytäneet, että valitus käsiteltäisiin kiireellisenä, jotta työt alueella voisivat jatkua mahdollisimman pian. Kaupunginhallitus esitti alkuperäisessä päätösehdotuksessaan, että töiden jatkumisen seurauksena linnut todennäköisesti hakeutuisivat asumaan ja pesimään jonnekin toisaalle, ja että kuntalaisaloitteen tavoite toteutuisi. Kaupunginhallitus kuitenkin päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleenvalmisteluun siten, että merimetsoyhdyskunnan häätämistä koskeva kuntalaisaloite ja valitus Varsinais-Suomen ely-keskuksen antamaan Järviluotojen pengertietä koskevaan päätökseen käsitellään erillisinä.