Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

Olkiluodon ydinvoimaloiden päästöt alle prosentin sallitusta

Säteilyturvakeskuksen (STUK) vuosiraportti kertoo Suomen ydinvoimaloiden radioaktiivisten aineiden päästöjen pysyneen alhaisella tasolla. Vuoden 2019 valvontaraportin mukaan Olkiluodon ja Loviisan laitosten ympäristöpäästöt vastaavat aiempien vuosien tasoa. Pidemmällä ajalla laitosten radioaktiivisten aineiden päästömäärä on laskenut voimalaitostekniikan parannusten ansiosta. Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluodon laitosten päästöjen perusteella laskettu säteilyannos eniten altistuneelle lähiympäristön asukkaalle oli alle yksi prosentti säädösten enimmäisrajasta, joka on 0,1 millisievertiä (mSv). Loviisan laitosten säteilyaltistus oli myös alle prosentin sallitusta enimmäisannoksesta. Vertailuksi mainittakoon, että suomalaisen keskimääräinen vuotuinen säteilyannos on noin 5,9 millisievertiä. Enin osa siitä kertyy maaperästä purkautuvasta radioaktiivisesta radonista. Röntgentutkimuksista suomalainen saa 0,72 millisievertin annoksen. Voimalaitosten ympäristössä asukkaissa ei mittauksissa havaittu voimaloista peräisin olevia radioaktiivisia aineita. Olkiluodossa radioaktiivisten radioaktiivisten jalokaasujen päästä ilmakehään oli 0,2 prosenttia ja jodin isotooppien päästö 0,74 prosenttia päästörajoista. Tritiumin (vedyn isotooppi) päästö mereen oli alle 10 prosenttia sekä fissio- ja aktivoitumistuotteiden päästö oli noin 0,04 prosenttia asetetuista päästörajoista. STUK:n valvonnassa havaittiin Olkiluodossa merialueen näytteistä vähäisiä määriä radioaktiivisia aineita, joita havaitaan harvoin. Syynä oli laitoksen jäteveden puhdistusjärjestelmän häiriö, mutta siitä ei aiheutunut vaikutusta ympäristön tai ihmisten säteilyaltistukseen. Voimalayhtiöt seuraavat jatkuvasti päästöjään ilmaan, maalle ja mereen. Säteilyturvakeskus valvoo omilla näytteenotoillaan ja analyyseillään. Valvontaohjelmassa mitattiin Loviisan ja Olkiluodon ympäristöstä lähes 300 näytettä. STUK:n mukaan ydinvoimaloiden ympäristövalvonnan havainnot vastaavat voimayhtiöiden ympäristövalvonnan havaintoja.