Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Live Urheilu Ajanviete Näköislehti Kulttuuri Porilaine Tähtijutut

Rauma vaatii sataman pengertiekiellon kumoamista – luonnonsuojelulakia ja lintudirektiiviä tulkittu virheellisesti

Pengertien rakentamisesta Rauman sataman laajennusalueelle Vähä- ja Iso-Järviluodolle, merimetsojen ja harmaahaikaroiden pesäreviirille on kehkeytymässä ennakkopäätöksenluonteinen hallinto-oikeusprosessi. Kaupunki pyrkii päättäväisesti lainvoimaisen vesitalousluvan mukaisen rakennushankkeen käynnistämiseen ja rakentamiseen tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Rauman kaupunki katsoo, että Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely) on viranomaisena virheellisesti ja lakiin perustumattomana laventanut luonnonsuojelulain säädösten tulkintaa alueelliseen suojeluun ja maankäytön rajoittamiseen, joita ei laki linturauhoituksista edes tunne. Muuttunut lintujen pesimätilanne ei Rauman mielestä riitä kumoamaan lainvoimaista rakentamislupaa. Valituskirjelmässään Turun hallinto-oikeudelle Rauma toteaa, että ely-keskuksen lavennettu laintulkinta johtaisi käytännössä täysin järjettömään tilanteeseen metsätalouden, rakentamisen ja muun maankäytön kannalta. Tulkinta tarkoittaisi, että kaikki lintujen elinympäristöt tulisi katsoa suoraan lain rauhoitussäännösten nojalla suojelluiksi. Tämä estäisi esimerkiksi metsien hakkuut tai uusien alueiden rakentamisen, sillä käytännössä kaikissa luonnonympäristöissä elää oma vakiintunut lajistonsa, joka hyödyntää samoja pesäpaikkoja vuodesta toiseen. Saarilla ei ole laissa tarkoitettuja erikseen viranomaisen merkitsemiä rauhoitettuja pesäpuita, eivätkä merimetsot tai harmaahaikarat ole direktiivissä uhanalaisia lajeja. Luonnonsuojelulain pykälät lintujen rauhoituksista suojaa eläinyksilöitä tahalliselta vahingoittamiselta, eikä rakentamisella ole tätä säädöstä rikkoa. Rauman näkemys on, että pengertien rakentamisen seurauksena linnut hakeutuvat jonnekin toisaalle. Kaupunki vaatiikin valituksellaan Turun hallinto-oikeuteen kumottavaksi ely-keskuksen 13. joulukuuta 2019 asettaman kiellon pengertien rakentamiselle ja vesialueen ruoppaamiselle sekä töiden keskeyttämisuhan. Rauma vetoaa vahvasti ja toistuvasti siihen, että kaupungilla ja Rauman Satama Oy:llä on korkeimman hallinto-oikeuden 2018 vahvistama vesitalouslupa rakentamiseen. Kaupunki huomauttaa, että saarella pesi tuolloin harmaahaikaroita, mutta ely-keskus ei ollut silloin hakemassa muutosta vesitalouslupaan, joka sai lainvoiman 2018. Harmaahaikaroiden pesintä ei ollut silloin lupaesteenä. Ely-keskuksen päätös loukkaa Rauman kaupungin mielestä luottamuksen ja omaisuuden suojaa. Rakentaminen on lainvoimaisen vesitalousluvan ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukaista. Alue sijaitsee sataman yhteydessä, on jo pitkälle rakennettu ja alueelle tehdyt investoinnit ovat merkittävät. Rauma pyytää hallinto-oikeutta käsittelemään valituksen kiireellisenä. Syynä on se, että vesitalouslupa on määräaikainen ja voimassa kesään 2021. Rakentamisen rahoitus ja käynnistys on ajoitettu alkaneelle vuodelle.