Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Satakunta Koronavirus Ajanviete Tähtijutut Näköislehti Kulttuuri Porilaine Urheilu Live

Porin miljardiluokan tulvariskit ratkaisevat Säpilänniemen oikaisu-uoman toteutuksen

Ely-keskuksen johtavaa vesiasiantuntijaa Juha-Pekka Triipposta oli haastateltu Satakunnan Kansaan (15.2.). Triipponen ei täysin pystynyt peittämään turhautumistaan vesiviranomaisten ja poliittisten päättäjien tahalliseen viivyttelyyn Kokemäenjoen tulvantorjunnan ratkaisemisessa. Kokemäenjoki on Porin ja Huittisten kohdilla määritelty merkittäviksi tulvariskialueiksi (MM 20.12.2011). Kokemäenjoelle valmistui 2014 vesiviranomaisten laatima tulvariskien hallintasuunnitelma, siinä keskeiseksi toimeksi määritellään Säpilänniemen oikaisu-uoma. Jo kolmen ympäristöministerin ajan suunnitelma oikaisu-uomasta on maannut ympäristöministeriössä niin sanotusti odottamassa valtioneuvoston poikkeuslupakäsittelyä. Suunnitelma sinänsä on ollut valmis ja riidaton. Jarrutus johtuu täysin mitättömästä asiasta. Tulvien vähenemisen pelätään heikentävän 0,6 hehtaarin tulvametsän säilymistä. Tämä ”tulvametsä” on todellisuudessa joen suuntainen kapea, vanha kaivuuvalli, joka on Natura-aluetta. Suunnitteluviranomaiset ovat esittäneet tälle tulvametsälle vaihtoaluetta, joka tulisi Natura- alueeksi. Valtioneuvoton tulisi hyväksyä tätä Natura-alueen vaihto. Naturasta on tullut Suomessa puoluepoliittisesti ”pyhä” asia, joka ohittaa perustuslainkin säädökset. Miten Säpiänniemen tyveen suunniteltu noin 2 kilometriä pitkä oikaisu-uoma toimisi. Nyt Kokemäenjoen kaikki vedet joutuvat kiertämään 7 kilometriä Säpilänniemen ympäri. Tämä madaltunut, karikkoinen osuus läpäisee vesimassoja enää 560 kuutiometriä sekunnissa. Nyt vesistössä esimerkiksi virtaa noin 700 kuutiometriä sekunnissa ja Huittisten pellot toimivat vesivarastona. Oikaisu-uomaa pitkin pääsisi virtaamaan tulvavesistä noin puolet. Näin valtaosa yläpuolisista tulvista voitaisiin välttää. Tällä Kokemäenjoen virtauskapasiteetin lisäyksellä voitaisiin torjua myös Porin hyydetulvauhkaa. Porin alueen kasvavan tulvariskin uskonkin ratkaisevan oikaisu-uoman rakentamisen. Maataloushyödyt ja Äetsän, Kolsin ja Harjavallan voimalaitosten samat hyödyt sekä Pirkanmaan järvien säännöstelyn helpottuminen olisivat merkittäviä parannuksia. Uoma toisi myös virkistyskäyttöhyötyjä uusina veneilymahdollisuuksina. Ne eivät kuitenkaan riittäisi nykyisessä poliittisessa tilanteessa hankkeen viemisessä nopeasti toteutukseen. Triipponen arvioi oikaisu-uoman kustannuksiksi noin 10 miljoonaa euroa, sademäärien kasvaessa tämä kustannus olisi kohtuullinen vakuutus ajateltaessa Porin miljardiriskejä ja jatkuvia maatalous- sekä ympäristöhaittoja. Jukka Tuori Agronomi, Huittinen